Kannot nousevat

Kantojen nosto hakkeeksi alkoi vuonna 2000. UPM-Kymmene nosti ensimmäiset 5000 kiintokuutiota Jämsänkosken voimalaan. Sen jälkeen kantojen energiakäytöstä tuli menestystarina. Viime vuonna kantoja korjattiin hieman yli miljoonaa kiintokuutiota.


Sähköntuotannossa kantojen merkitys on tuulivoimaa suurempi. Nykytekniikalla rakennettu biovoimala pystyy jauhamaan puusta 25 prosenttia sähköksi ja 65 prosenttia kaukolämmöksi. Loppu on hukkalämpöä.

Näin laskien vuoden 2012 kantosato tuotti sähköä 511 gigawattituntia (GWh). Tuulisähkön tuotto oli 492 GWh.

Turvetta poltettiin 2008 28 miljoonaa kuutiota, nyt kolmanneksen vähemmän. Taantuma

vaikuttaa jo pysyvältä.

Professori Olavi Huikari kehitteli 1972 H-kulttuuriaan.

Mäntyä kasvatetaan ojitetulla suolla mahdollisimman nopeasti. Puusto korjataan, myös kannot ja pääjuuret. Huikari laski, että kannot nostavat myytävän biomassan satoa 10-40 prosentilla.

Juuriin kietoutunutta turvetta H-kulttuurissa ei kuitenkaan korjata. Huikari määritteli siten jo 40 vuotta sitten uusiutuvan energian rajan tavalliselle perhemetsätaloudelle. Kannot nousevat, turve ei.

VELI POHJONEN

Savon Sanomat. Mielipide. 14.5.2013

Leave a Reply

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <blockquote cite=""> <code> <em> <strong>