Pajukko pysäyttää

Pellonraivaus etenee maassamme sitä mukaa kun karjatilat suurenevat. Karjanlanta tarvitsee lisäpeltoa. Lantapelloilta valuu kiusallisia päästöjä. Karjatalouden lantakenttä muistuttaa turvetalouden pintavalutuskenttää.

Ruotsalaisilla päästöihin on etevämpi ratkaisu: pysäyttää ne pajuun. Esimerkiksi Enköpingin pikkukaupunki kytki jo 2000-luvun alussa pajutuskentillä toisiinsa puhdistamonsa jäteveden, jätelietteen rivimultauksen ja hakelämpökeskuksen.

Pajutuskentältä haetaan kovaa haihdutusta. Vesi valutetaan sellaisille lajeille, jotka ovat vedelle tuhlaavia. Ne haihduttavat vuodessa mahdollisimman monta kuutiota hehtaarilta. Pajulle on tyypillistä kyltymätön vesominen. Se takaa keskeytymättömän haihdutuksen, vaikka pajukko puidaan hakkeeksi muutaman vuoden välein.

Haihduttaessaan paju sieppaa ravinnepäästöt juuriinsa. Ne siirtyvät hakkeeseen ja lopuksi voimalan tuhkaan. Tuhkalla voi lannoittaa metsiä etäämpänä vesistöistä.

Sekä lantapeltoja raivaava karjatalous että soiden turvetuotanto ovat tänään ongelmissa, mikä vaatii uutta ajattelua. Vesistöjä on joka tapauksessa suojeltava paremmin. Tätä ajavat myös Euroopan unioni ja Itämeren ympäristöministerit.

Pajutuskentät, veden elävä haihduttaminen ja ravinteiden suljetut kierrot tietysti maksavat. Onneksi kuluja kattaa, kun pajutuskentiltä voi talvisin myydä massoittain uusiutuvaa energiaa, hakkeena.

VELI POHJONEN

Savon Sanomat. Mielipide. 7.10.2013.

Leave a Reply

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <blockquote cite=""> <code> <em> <strong>