Archive for mielipide

You are browsing the archives of mielipide.

Hirvi palautti metsälaidunnuksen

Hirvi on kasvanut Suomen toiseksi tärkeimmäksi laiduneläimeksi. Nautoja meillä on 900 000 päätä, vasikat mukaan lukien, ja ne tuottavat teuraslihaa 80 miljoonaa kiloa vuodessa. Hirviä on 150 000, vasat mukaan lukien. Hirvi tuottaa 10 miljoonaa kiloa.
Poroja on 300 000 kappaletta, ja niiltä saamme teuraslihaa runsaat kaksi miljoonaa kiloa. Lammas on neljäntenä. Niitä on 130 000 päätä, [...]

Kannot nousevat

Kantojen nosto hakkeeksi alkoi vuonna 2000. UPM-Kymmene nosti ensimmäiset 5000 kiintokuutiota Jämsänkosken voimalaan. Sen jälkeen kantojen energiakäytöstä tuli menestystarina. Viime vuonna kantoja korjattiin hieman yli miljoonaa kiintokuutiota.

Puuvillaa puusta

Kemijärvellä vaikuttanut massaliike esitti vuonna 2008, että pohjoinen Stora Enson tehdas alkaisi tuottaa paperisellun sijasta liukosellua.
Liukosellu on sanana meille outo, mutta se koskettaa meitä hyvin läheltä. Tarkistapa T-paitasi tai muun ihokkaasi helmassa oleva valmistelipuke. Lukeeko siinä puuvillan sijasta viskoosi?
Viskoosi on puuperäistä vaatekuitua, jonka esiaste liukosellu on. Sen kysyntä maailmalla kasvaa sitä mukaa, kun puuvillapeltoja tarvitaan [...]

Valumat luontoon pysähtyvät energiapajuun

Nykyihmisen taloudesta valuu luontoon kiusallisia aineksia. Pelloilta karkaa typpeä ja fosforia, lopulta rehevöittämään Itämertä. Turvesuot päästävät järviin hienojakoista humusta. Kaatopaikkojen läpi tihkuu nestettä, mikä pilaa pohjavesiä.

Turvetaloudelta mahdollinen saada tulevaisuuden lisäpeltoa

Turpeeseen on lyöty leima, ympäristötuhon merkki.
Ensin turpeen väitettiin olevan ilmakehälle likaavampi polttoaine kuin kivihiili. Nyt turvetalous on nimetty syntipukiksi järviemme samentumiseen.
Kumpaakaan väitettä ei ole pystytty todistamaan.

Hiilidioksidin päästökauppaan liittyi paljon odotuksia

Euroopan unionissa käynnistyi vuonna 2005 hiilidioksidin päästökauppa. Sen piti pehmeästi mutta varmasti nostaa fossiilisten polttoaineiden hinta niin korkeaksi, että siirtyminen uusiutuviin vaihtoehtoihin olisi tapahtunut markkinavoimin.
Jos hiilidioksidin hinta olisi noussut 30-40 euroon per tonni, kivihiilivoimaloidemme olisi kannattanut ostaa metsähaketta. Peltoenergia olisi lyönyt itsensä läpi. Ehkä kotimaista biodieseliä voisi jo tankata huoltoasemilla. Pellettiämme olisi viety Eurooppaan sen [...]

Metsätalouden piiskat ja porkkanat

Suomessa on yhteensä 737 000 yksityistä puuntuottajaa. He kasvattavat metsäänsä tavallisimmin perheenä. Perhemetsät tuottavat valtaosan teollisuuden tarvitsemasta puusta.
Keskimääräisen perhemetsän koko on 30 hehtaaria. Nykyisellä metsänhoidolla siltä pääsee myymään puuta parin, kolmen vuoden välein. Yhä useammin kuitenkin väitetään, että perhemetsätaloudessa ei tunnu enää olevan puun myynnin tarvetta eikä haluja.

Kehitysavun suuri linja

Pitkin kevättä ja kesää kehitysapua on moitittu. Ensin Sampo-pankin pääjohtaja Björn Wahlroos vertasi sitä Kankkulan kaivoon, mihin rahaa on kaadettu 50 vuotta. Apu pitäisi lopettaa. Perussuomalaiset ottivat tämän vuoden 2011 vaaliohjelmaansa.

Turpeen energia kannattaa ottaa talteen

Turpeen energia kannattaa ottaa talteen
Kesäkuussa suomalainen Tiedeakatemia julkaisi jyrkän turvevastaisen kannanoton. Turve aiheuttaa kohtuuttoman paljon hiilidioksipäästöjä siitä saatavaan energiamäärään verrattuna.
Turpeen verotusta ollaan nostamassa. Europarlamentin ympäristö- että teollisuusvaliokunta ovat torjuneet turpeen uusiutuvana energiana. EU:lle turve ja kivihiili ovat ympäristön kannalta samanarvoisia, kertakäyttöisiä, hiilidioksidia päästäviä polttoaineita.
Vielä 1900-luvun lopussa käsityksemme oli, että suotalous – turveteollisuus mukaan lukien – [...]

Ruoan tuotannon noustava myös Suomessa

Bioetanolin tarve on niin suuri, että viljojen hinnat tuskin enää laskevat entiselle tasolleen. Se pitää viljelijät valppaina, ja uudisraivaus etenee markkinavoimin.
Ruoan hinta nousee kaikkialla maailmassa. Hinnan nousu laukesi, kun Yhdysvallat valitsi maissista tislattavan bioetanolin energiapolitiikkansa johtotähdeksi. Muut viljat seurasivat maissia. Seurauksena oli koko maapalloa koskettava ruokakriisi.
YK:n ruokakokous julisti kesäkuussa 2008 Roomassa, että ruokakriisi on torjuttava [...]