Veli Pohjonen – References –  19.11.2020

Suomen- ja vieraskieliset julkaisut, artikkelit, esitelmät ja monisteet

List of Finnish and international publications, articles, other documents and talks

WEB-site: https://velipohjonen.com/

Blogspots:

Agrofore - Elements on agriculture, forestry, biomass, bioenergy  :  https://agrofore.blogspot.com/

Carbon Forestry - Hiilimetsänhoito  :  https://carbonforestry.blogspot.com/

Carbon Husbandry - Hiiliviljely  :  https://carbonhusbandry.blogspot.com/

Pajufor - Willows in Short Rotation Forestry  :  https://pajufor.blogspot.com/

Kitka Wilderness  :  https://kitkawilderness.blogspot.com/

Linnut - Birding  :  https://birding-pohjonen.blogspot.com/

From Blue Nile Sources - Sinisen Niilin lähteiltä  :  https://bluenilesources.blogspot.com/

Veli Pohjonen, kirjoituksia koottuna  :  https://velipohjonen.blogspot.com/

Värriön luontopäiväkirja - Varrio Nature Diary  :  https://varrio.blogspot.com/


2020

Pohjonen, V. 2020. Afrikan ruoantuotannon toivo on perhemetsien peltometsäviljelyssä. Uusi Suomi. 20.2.2020. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2020. Bioenergia ei ole uusi asia. Maaseudun Tulevaisuus. Mielipide. 25.3.2020. (Blogspot) (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2020. Bioenergia odottaa koronan jälkeistä nousua. Lapin Kansa. Näkökulma. 7.7.2020. (Blogspot) (PDF-file)

Pohjonen, V. 2020. Biodiesel eteni kehitysavun menestystarinaksi. Perniönseudun Sanomat. Mielipide. 30.1.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Biodiesel on kehitysavun menestystarina. Uusi Suomi. 10.1.2020. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2020. Biodieselin tarinasta opittavaa. Sydän-Satakunta. Mielipide. 20.2.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Biodieselistä menestystarina, kehitysmaiden kautta. Lappeenrannan Uutiset. 2.1.2020. (Blogspot). Karjalainen. Mielipide. 5.1.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Biodieseliä yli 100 vuotta. Kalajokilaakso. Mielipide. 27.1.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Biokaasu korvaamaan turve-energiaa. Maaseudun Tulevaisuus. Mielipide. 21.9.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Biokaasu olisi oivallinen polttoturpeen korvaaja. Helsingin Sanomat. Mielipide. 4.10.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Biokaasu olisi syytä palauttaa 1990-luvun alun ajattelun tapaan energiaviljelyn ja uuden sukupolven maatalouden lopputuotteeksi. Kaleva. Mielipide. 22.9.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Biokaasu takaisin energiaviljelyn suuntaan. Uusi Suomi. 25.8.2020. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2020. Biokaasu vahvana ehdolla turpeen korvaajaksi. Savon Sanomat. Mielipide. 19.9.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Biokaasun merkitys vielä kasvaa lähitulevaisuudessa. Sydän-Satakunta. Puheenvuoro. 20.9.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Biotaloudelta puuvoimaa, painopaperille ydinvoimaa. Länsi-Suomi. Mielipide. 26.9.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Biotaloudelta saamme puuvoimaa lisää. Ilkka-Pohjalainen. Mielipide. 6.8.2020. (Blogspot) (julkaistu teksti + audio)

Pohjonen, V. 2020. Biotalous tuottaa puuvoimaa - painopaperi tarvitsisi ydinvoimaa. Lapin Kansa. Lukijalta. 21.9.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Bioydinvoima on jo käytössämme. Kotiseudun Sanomat. Mielipide. 15.1.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Brundtlandin oppi voi toteutua. Koti-Lappi. Kolumni. 21.4.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Dieselillä lämmitys jatkuu vääjäämättä. Ilkka-Pohjalainen. Mielipide. 13.8.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Energiakasvien viljelyyn saatava EU:n tukea. Itä-Häme. Mielipide. 28.2.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Energiaa olemme saaneet maatiloilta ennenkin - uusia vaihtoehtoja tarvitaan. Iijokiseutu. Kolumni. 11.3.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Energian viljelyyn saatava EU:n tukea. Etelä-Suomen Sanomat. Mielipide. 15.2.2020. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2020. Energiametsätalouden uusi suunta. Pieksämäen lehti. Mielipide. 22.8.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Energiamme hyvät, pahat ja rumat. Uutis-Jousi. Mielipide. 23.1.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Energian kotimaisuus hiipuu turpeen myötä. Haapavesi. Mielipide. 26.2.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Energiapuu vahvistuu ilmastokamppailussa. Iijokiseutu. Kolumni. 2.1.2020. (Blogsplot)

Pohjonen, V. 2020. Energiapuuviljelmät - tulevaisuuden maataloutta. Uusi Suomi. 30.3.2020. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2020. Energiaviljely tulisi liittää EU:n tukitalouteen. Turun Sanomat. Lukijalta. 22.2.2020. (Blogspot).

Pohjonen, V. 2020. Enemmän mielihyvää metsänhoidosta. Ylä-Kainuu. Mielipide. 18.2.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Enemmän palometsänhoitoa. Ilkka. Lukijoilta. 26.1.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Etanolin nousu odottaa peltohaketta. Viispiikkinen / Viiden kunnan sanomat. Mielipide. 8.1.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Etanolin nousu odottaa peltohaketta. Uusi Suomi. 5.1.2020. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2020. Etelä-Savon hakkuut ovat kestävällä tasolla. Länsi-Savo. Mielipide. 8.6.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Että metsähakeko verolle? Rantapohja. Mielipide. 25.8.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Etiopian nousu metsämaaksi. Uusi Suomi. 15.3.2020. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2020. Finnpulpinkin kaatumisesta kiertotalouden juurille. Karjalainen. Mielipide. 19.7.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Hakkeestako verotalouden sampo? Metsälehti 15/2020. Lukijalta. 27.8.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Hamppua peltoselluksi. Länsi-Suomi. Mielipide. 9.8.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Harsinta - uuden ajan metsänparannusta. Kotiseudun Sanomat. Mielipide. 1.4.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Harsintametsätaloudelle on osansa. Merikarvia. Mielipide. 17.4.2020. (Blogspot). Orimattilan Sanomat. Mielipide. 21.4.2020 (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Hiilipörssi tulee aloittaa metsillä. Kymen Sanomat. Näkökulma. 4.7.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Hyvä metsänhoito ehkäisee metsäpaloja. Koti-Lappi. Kolumni. 30.7.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Hyvää hiilimetsänhoitoa K-Hämeessä. Mielipide. 24.5.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Ilmasto odottaa metsänviljelyä. Pieksämäen lehti. Mielipide. 13.1.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Jatkuva kasvatus on metsänparannukseen verrattava taloustoimi. Suomenmaa. Mielipide. 17.11.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Jatkuva kasvatus vaatii siirtymäajan tuen. Etelä-Suomen Sanomat. 20.1.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Jokapäiväinen leipämme on turvattava. Helsingin Sanomat. Mielipide. 7.4.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Joko huoltovarmuus ja ruokaturva huolestuttavat. Uusi Suomi. 1.4.2020. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2020. Joko nyt olisi aika suljetun kierron metsäteollisuudelle? Turun Sanomat. Lukijalta. 6.4.2020. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2020. Joko on aika suljetulle kierrolle? Koti-Lappi. Kolumni. 27.2.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Kaipolan kaivoon. Uusi Suomi. 1.9.2020. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2020. Kannattaisiko risupaketti muuttaa 2020-luvulla palometsänhoidon paketiksi? Iisalmen Sanomat. Mielipide. 02.02.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Kehitysapu voi tuottaa myös tulosta. Uusi Suomi. 25.1.2020. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2020. Kehitysavun Kankkulan kaivolla, ruohonjuuritasolla. Uusi Suomi. 20.3.2020. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2020. Kestävää kehitystä myötäillen. Savon Sanomat. Mielipide. 31.3.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Kiertotaloudella on haasteensa - riippakivi, ydinjäte, pitäisi lähettää nykyraketeilla aurinkoon. Iisalmen Sanomat. Mielipide. 11.8.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Kiertotalouden juurilla tarvitaan vielä tutkimusta ja kehitystä. Uusi Suomi. 30.1.2020. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2020. Kiertotalouden juurille on syytä palata teoriassa ja käytännössä. Savon Sanomat. Mielipide. 16.2.2020. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2020. Kiertotaloutemme hyvät, pahat ja rumat. Rantapohja. Mielipide. 21.1.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Kiertotalous ei kestä pienydinvoimaloita – radioaktiivista jätettä ei osata kierrättää. Aamulehti. Mielipide. 25.8.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Kotimaisuudesta tuli turpeesta luopumisen tuska. Uusi Suomi. 5.2.2020. Puheenvuoro. Kotiseudun Sanomat 19.2.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Kotimaisuudesta tuli yllättäen turpeesta luopumisen tuska. Iisalmen Sanomat. Mielipide. 26.2.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Kun akaasia saapui Ajokseen. Uusi Suomi. 25.3.2020. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2020. Kun luopuu turpeesta, luopuu kotimaisuudesta. Iisalmen Sanomat. Mielipide. 26.2.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Kun metsähanke alkaa tahkota veroa. Suomenmaa. Mielipide. 10.7.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Kuuluiko turpeelle hiilidioksidin päästömaksu? Uusi Suomi. 25.2.2020. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2020. Luonnollinen bioydinvoima on jo arkipäivää. Savon Sanomat. Mielipide. 19.1.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Luonnollinen bioydinvoima on jo käytössämme. Sisä-Savo. 31.3.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Luonnon bioydinvoima on jo käytössämme. Turku Energia. Blogi. 2.10.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Maamme ruokaturvaa ja energiaturvaa kannattaa kehittää. Satakunnan Kansa. 20.7.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Maataloutemme on palaamassa kangasmaille. Suomenmaa. Mielipide. 21.7.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Maatalouden ilmastotiekartan uusi suunta voi yllättää - mihin peltoviljely onkaan menossa? Turun Sanomat. Lukijalta. 14.5.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Maatalouden uusi suunta voi yllättää. Iijokiseutu. Kolumni. 26.8.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Maatalous enemmän energiatalouteen. Kaleva. Mielipide. 15.7.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Maatalous ja uusiutuva energia. Forssan lehti. Mielipide. 30.3.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Maataloutemme pellot ovat tuottaneet energiaa ennenkin. Suomenmaa. Mielipide. 19.2.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Maatilat ovat tuottaneet bioenergiaa ennenkin. Uusi Suomi. 15.2.2020. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2020. Maatilat ovat tuottaneet uusiutuvaa energiaa ennenkin. Sampo. Saarijärvilehti. Mielipide. 19.2.2020. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2020. Maatilat voisivat tuottaa EU:n uusiutuvaa energiaa. Keski-Uusimaa. Mielipide. 9.3.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Maatilojemme pellot ovat tuottaneet energiaa ennenkin. Lapin Kansa. Näkökulma. 29.2.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Metsähake nousee taantuman jälkeen. Länsi-Savo. Mielipide. 28.7.2020. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2020. Metsähake odottaa hinnan nousua taantuman jälkeen. Hämeen Sanomat. Mielipide. 6.7.2020. 

Pohjonen, V. 2020. Metsähakkeen tarve nousee. Lounais-Lappi. Mielipide. 15.7.2020. (Blogspot) (PDF-file)

Pohjonen, V. 2020. Metsälöiden viljelylaina kasvattaisi lisää puuta ja panisi sitä myyntiin. Länsi-Suomi. 26.1.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Metsäenergiaan voi yhdistää myös ilmastometsätalouden ja palometsänhoidon. Savon Voima. Artikkeli. 22.4.2020.

Pohjonen, V. 2020. Metsäenergiastako verotalouden sampo? Koillis-Savo. Mielipide. 27.8.2020. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2020. Metsänviljely on menestyksekkäintä metsätiloille. Suomenmaa. Mielipide. 3.1.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Metsät pyörittävät hiiltä - suurten tunteitten energiaa. Esitelmä Eläkeliiton Kuusamon Yhdistyksen tiistaikerhossa 28.1.2020. (PDF-file).

Pohjonen, V. 2020. Metsätaloudessa on aika suljetulle kierrolle. Kymen Sanomat. Näkökulma. 27.1.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Metsätaloutemme muutoksen edessä. Koti-Lappi. Kolumni. 9.1.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Metsätalous kääntymässä merkilliseen suuntaan – "Metsästysseurojen jäseniä suunta hirvittää”. Iisalmen Sanomat. Mielipide. 26.10.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Metsätalous kääntyy merkilliseen suuntaan – hirvijahti ei sijoitusyhtiötä varsinaisesti kiinnosta. Iijokiseutu. Kolumni. 28.10.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Metsätalous siirtymässä kasvottomien yhtiötilojen kauteen. Kainuun Sanomat. Mielipide. 16.10.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Metsätalous veromuutoksen edessä. Kymen Sanomat. Mielipide. 21.7.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Metsäteollisuuden iso energiamuutos on jo tapahtunut. Suomenmaa. Mielipide. 4.10.2020. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2020. Metsäteollisuudessa on tapahtunut energiamuutos. Maatalouden Tulevaisuus. Mielipide. 19.10.2020. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2020. Metsäteollisuus enemmän kuidun suuntaan. Sampo -lehti. Mielipide. 26.8.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Metsäteollisuus kohti suljettua kiertoa. Sotkamo-lehti. Mielipide. 21.7.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Metsäteollisuus kääntää suuntaa kerran vuosisadassa. Etelä-Suomen Sanomat. Lukijalta. 14.9.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Mihin maatalous on menossa? Loimaan lehti. Mielipide. 8.8.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Mihin maatalous onkaan menossa? Lestijoki -lehti. Mielipide. 20.8.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Mihin menet maatalous? Lapin Kansa. Näkökulma. 25.7.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Mihin suuntaan maataloutemme kääntyy? Kansan Uutiset. Lukijoilta. 20.9.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Mistä saamme jokapäiväisen leipämme?. Koti-Lappi. Kolumni. 22.5.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Miten käy hiilipörssin. Iijokiseutu. Kolumni. 22.7.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Männyn versosurma käynnisti Itä-Lapin ilmastotutkimuksen. Uusi Suomi. 20.8.2020. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2020. Männynversosurma käynnisti Värriön ilmastotutkimuksen. Lapin Kansa. Alakerta. 25.8.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Notkahtaako ruokaturvamme? Joutseno-lehti. Mielipide. 6.8.2020 (Blogspot). Keski-Häme. Mielipide. 15.8.2020. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2020. “On järvi tää, helmi ain Koillismaan.” Kitkan-Koutajoen vesistö puistoineen elävän kulttuurin ja luonnonperinnön rajat ylittäväksi maailmanperintökohteeksi - alustus Yleisötilaisuudessa Korpihillassa, Posion Tolvassa 29.2.2020. (PDF-file).

Pohjonen, V. 2020. Onnistunutta hiilimetsänhoitoa. Iijokiseutu. Kolumni. 17.6.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Onnistunutta hiilimetsänhoitoa Kainuun maakunnan tasolla. Sotkamo-lehti. Mielipide. 12.5.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Onnistunutta hiilimetsänhoitoa Lapissa. Lapin Kansa. Näkökulma. 16.5.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Pajun energiaviljelyn vaiheista on opittavaa. Uusi Suomi. 10.2.2020. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2020. Palaako peltoviljely kangasmaille? Puruvesi. Mielipide. 23.9.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Palometsänhoidon kehittämiselle vielä tarve. Kuhmolainen. Mielipide. 3.7.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Palometsänhoidon tielle. Uusi Suomi. 20.1.2020. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2020. Palometsänhoidossamme on opittavaa muillekin maille. Loviisan Sanomat. Mielipide. 4.2.2020. (Blogspot). Lounais-Lappi. 15.2.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Palometsänhoitoa kannattaa edelleen kehittää. Iijokiseutu. Mielipide. 12.2.2020. (Blogspot). Länsi-Suomi. Mielipide. 5.7.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Palometsänhoitoa tarvitaan. Karjalainen. Mielipide. 2.2.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Paluu kiertotalouden juurille. Uusimaa. Mielipide. 27.2.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Pellot ja metsät - tuotantoa vai tukia. Hämeen Sanomat. Mielipide. 20.3.2020. (Blogspot).

Pohjonen, V. 2020. Pellot ja metsät - tuotantotaloudesta tukiaistalouteen. Uusi Suomi. 5.3.2020. Puheenvuoro. 

Pohjonen, V. 2020. Peltohakkeelle tuli tarve. Perniönseudun lehti. Mielipide. 2.1.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Peltohakkeelle tuli tarve. Ylä-Satakunta. Mielipide. 5.3.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Peltohampusta lisää kuitua kartongille. Kotiseudun Sanomat. Mielipide. 2.9.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Peltomme ja metsämme jatkossa: tuotantoa vai tukia? Perniönseudun lehti. Mielipide. 9.4.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Peltomme ovat tuottaneet uusiutuvaa energiaa ennenkin. Iisalmen Sanomat. Mielipide. 27.3.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Peltosellun tutkimustarve kasvaa. Savon Sanomat. Mielipide. 13.8.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Peltoselluvaihtoehto harkintaan. Koti-Lappi. Kolumni. 13.8.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Pienet ydinmiilut vielä kaukana kiertotaloudesta. Sisä-Savo. Mielipide. 15.10.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Pienydinreaktorit eivät kuulu kiertotalouteen. Kansan Uutiset. Mielipide. 4.10.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Pienydinreaktorit ovat etäällä kiertotaloudesta. Merikarvia. Mielipide. 10.8.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Pienydinreaktorit ovat kaukana kiertotaloudesta. Kaleva. Mielipide. 15.8.2020. (Blogspot). Itäväylä 6.10.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Pienydinvoimalat kaukana kiertotaloudesta. Maaseudun Tulevaisuus. Mielipide. 19.8.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Polttoturve ja kestävän kehityksen oppi. Rantapohja. Mielipide. 7.5.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Puudieseliä odotetaan edelleen. Metsälehti. Lukijalta. 5.11.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Puuenergian verokertymä ilmaston avuksi. Ilkka-Pohjalainen. Mielipide. 17.7.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Puuenergian verokertymälle on ilmastokäyttöä. Keski-Uusimaa. Mielipide. 16.7.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Puun jatkuva kasvatus vaatii siirtymäkauden tuen. Itä-Häme. Mielipide. 20.1.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Puupelletti sopii kivihiilen korvaajaksi. Kansan Uutiset. Mielipide. 24.1.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Puusiutuvaa, komissaarit. Viitasaaren Seutu. Mielipide. 8.1.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Puuvoima nousee vahvimpana. Länsi-Saimaa. Mielipide. 9.1.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Puuvoima odottaa taantuman jälkeistä nousua. Iisalmen Sanomat. Mielipide. 2.7.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Puuvoima vahvistaa johtoaan. Savon Sanomat. Mielipide. 15.7.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Pystykarsintaa kuntourheiluksi. Koti-Lappi. Kolumni. 30.1.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Risupaketin seuranta on tarpeen. Itä-Häme. Mielipide. 25.1.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Risupaketti odottaa paimentamista. Forssan lehti. Mielipide. 15.2.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Ruokaturva ja energiaturva käsi kädessä. Kotiseudun Sanomat. Mielipide. 6.5.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Ruokaturva ja energiaturva käyvät käsi kädessä. Iisalmen Sanomat. Mielipide. 24.4.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Ruokaturva on koetuksella. Lapin Kansa. Mielipide.14.4.2020. (Blogspot). Länsi-Suomi. Mielipide. 15.4.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Ruokaturvaa ja energiaturvaa on kehitettävä samanaikaisesti. Sampo-lehti. Mielipide. 10.6.2020. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2020. Ruokaturvaa ja energiaturvaa on syytä kehittää - luonnonvaroissa käyttämättömiä mahdollisuuksia. Iijokiseutu. Kolumni. 20.5.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Ruokaturvaa kannattaa seurata. Perniönseudun Sanomat. Mielipide. 16.4.2020 (Blogspot).

Pohjonen, V. 2020. Ruokaturvamme on notkahtamassa. Joroisten lehti. Mielipide. 30.7.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Ruokaviljan merkitys kasvaa edelleen maailmankaupassa. Itä-Häme. Mielipide. 27.4.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Ruokaviljan merkitys kasvaa maailmankaupassa. Etelä-Suomen Sanomat. Mielipide. 29.4.2020. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2020. Rudolf Dieselin ennustus. Lappeenrannan uutiset. Mielipide. 5.2.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Rudolf Dieselin ennustus. Orimattilan Sanomat. Lukijan postia. 11.2.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Sadetusmetsiä jäännevesille. Lounais-Lappi. Mielipide. 23.5.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Sadetusmetsä haihduttaa. Haukivuoren Seutu. Mielipide. 6.5.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Saharan metsien hukkakaura odottaa ilmastometsitystä. Karjalainen. Mielipide.13.5.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Sellutehtaat odottavat lisää kuitua. Hirvensalmelainen. Mielipide. 19.8.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Selluteollisuus suljettuun kiertoon. Kainuun Sanomat. Mielipide. 29.1.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Seuraavan sukupolven puupellettiin. Uusi Suomi. 1.2.2020. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2020. Siirtyykö metsätaloutemme kasvottomien yhtiötilojen kauteen? Suomenmaa. Mielipide. 12.10.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Suljetun kierron sellutehdas esillä jo 30 vuotta sitten. Uusi Suomi. 15.1.2020. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2020. Suljetun kierron selluteollisuuteen. Suomenmaa. Mielipide. 22.1.2020. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2020. Suo pursuaa vientimahdollisuuksia. Uusi Suomi. 2.11.2020. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2020. Suomalaista sademetsää jäteveden käsittelyyn. Seutumajakka Oulainen. Mielipide. 15.1.2020.

Pohjonen, V. 2020. Suomen peltoviljely on saamassa uuden suunnan. Etelä-Suomen Sanomat. Mielipide. 14.8.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Suomessa riittää turvetta. Ilkka-Pohjalainen. Mielipide. 

Pohjonen, V. 2020. Suomi on johtava maa metsien hiililuvun seurannassa. Suomenmaa. Mielipide. 22.6.2020. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2020. Susikannan elpyminen luonnonsuojelun menestystarina. Lapin Kansa. Näkökulma. 30.1.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Talousmetsillä menee mukavasti. Kankaanpään Seutu. Mielipide. 13.1.2020. (Blogspot)  

Pohjonen, V. 2020. Talousmetsillä menee yhä mukavammin. Iisalmen Sanomat. Mielipide. 14.1.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Tarvitsemme ruokaturvan seurantaa. Viiskunta. Mielipide. 28.10.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Tukitalous jarruttaa maatalouden kehittymistä. Kankaanpään Seutu. Mielipide. 21.7.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Tuotantoa vai tukea pellolta ja metsästä. Etelä-Suomen Sanomat. Mielipide. 11.3.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Tuotantoa vai tukia. Koti-Lappi. Kolumni. 19.3.2020. (Blogspot) (WEB)

Pohjonen, V. 2020. Turpeen hyödyntäminen ei ole hälyttävää suoluonnolle. Uutis-Vuoksi. Mielipide. 21.7.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Turpeen jättösuot eivät jää joutilaaksi. Iisalmen Sanomat. Mielipide. 28.5.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Turpeen jättösuot ovat luonnonvara, ei riesa. Kotiseudun Sanomat. Mielipide. 24.6.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Turpeen korvaaja hakusalla, biokaasu vahvana ehdolla. Pieksämäen lehti. Mielipide. 18.9.2020. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2020. Turpeesta tuli kansantaloutemme sampo. Pieksämäen lehti. Mielipide. 14.3.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Turpeesta tuli monipuolinen sampo. Kalajokilaakso. Mielipide. 14.4.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Turve oli kansantalouden sampo. Forssan lehti. Mielipide. 2.3.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Turve oli talouden sampo maaseudullemme. Merikarvia -lehti. Mielipide. 6.3.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Turve on huoltovarmuutemme sampo. Sotkamo-lehti. Mielipide. 3.4.2020. Iijokiseutu. Kolumni. 8.4.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Turve on kansantaloutemme sampo. Jurvan Sanomat. Mielipide. 30.7.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Turve on kansantaloutemme ytimessä. Sampo-lehti. Mielipide. 22.7.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Turvepolitiikka ohjaa maataloutta erikoiselle tielle. Karjalainen. Mielipide. 8.8.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Turvesuonpohjat eivät jää joutilaaksi. Ilkka. Mielipide. 5.1.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Turvesuonpohjat ovat tämän vuosisadan uusi maavaramme eivätkä ne jää joutilaaksi. Iisalmen Sanomat. Mielipide. 28.5.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Turvetalous noudatti Brundtlandin oppia. Sisä-Savo. Mielipide. 20.8.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Turvetaloutta edistettävä kestävän kehityksen opilla. Viispiikkinen / Viiden Kunnan Sanomat. Mielipide. 6.5.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Turvetuotanto kestävän kehityksen valossa. Uusi Suomi. 10.3.2020. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2020. Turvetuotanto seuraa kestävän kehityksen periaatetta. Suomenmaa. Mielipide. 9.3.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Uuden sukupolven harsintaa metsätalouteen. Kalajokilaakso. Mielipide. 5.3.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Quo vadis - minne menet, metsätalous? Uusi Suomi. 1.1.2020. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2020. Varsinais-Suomen metsät hiilimetsänhoidon tiellä. Vakka-Suomen Sanomat. Mielipide. 18.7.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Vehnän merkitys kasvaa. Itä-Savo. Mielipide. 5.3.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Vehnän merkitys kasvaa. Mielipide. Tervareitti. 9.1.2020. (Blogspot). Itä-Savo. 5.3.2020. (Blogspot). Karjalainen 6.7.2020 (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Vehnänviennin valttikortti on siirtynyt Venäjälle samalla … Maaseudun Tulevaisuus. Mielipide. 22.1.2020.

Pohjonen, V. 2020. Venäjästä on tullut maailman suurin vehnän viejä. Maaseudun Tulevaisuus. Mielipide. 20.1.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Viljele ja varjele metsiä myös 2020-luvulla. Sydän-Satakunta. 27.8.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Viljele ja varjele metsiä, myös 2020-luvulla. Länsi-Savo. Mielipide. 26.2.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Älkää unohtako risupakettia. Länsi-Suomi. Mielipide. 27.2.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Älä unohda puuvoimaa. Rantapohja. Mielipide. 2.6.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. Älä unohda risupakettia. Viispiikkinen. Mielipide. 11.3.2020. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2020. 4H-kerholaiset vauhdittivat energiapajun viljelyä. Uusi Suomi. 5.4.2020. (Puheenvuoro)

Pohjonen, V. 2020. Öljypalmusta kehitysavun menestystarina. Pieksämäen lehti. 23.7.2020. (Blogspot)


2019

Pohjonen, V. 2019. Afrikan ilmastometsitykseen oppia Etiopiasta. Uusi Suomi. 26.1.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Bioenergia - energiapuu - kotimainen energia. Uusi Suomi. 5.5.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Biologinen hiilidioksidi kannattaa siepata. Itä-Savo. Mielipide. 14.8.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Biologinen hiilidioksidi kannattaa siepata talteen. Savon Sanomat. Mielipide. 7.8.2019 (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Biologinen hiilidioksidi luonnollisin siepattava. Koti-Lappi. Kolumni. 5.9.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Biologinen hiilidioksidi on luonnollisin siepattava. Karjalainen. Mielipide. 25.8.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Biologinen hiilidioksidi on luonnollisin siepattava. Perniönseudun lehti. Mielipide. 12.9.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Biologinen hiilidioksidi on paras siepattava. Ilkka. Lukijoilta. 12.8.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Biologinen hiilidioksidi on paras siepattava. Nivala-lehti. 15.8.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Biologinen hiilidioksidi on paras siepattava. Turun Sanomat. Lukijalta. 11.8.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Biomassaa etanoliksi, viljely elvyttäisi maatalouttamme. Kalajokilaakso. Mielipide. 19.7.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Biomassapajun viljelyn juuret 1700-luvulla. Uusi Suomi. 8.4.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Biopolttonesteen läpimurtoa odotetaan. Kalajokilaakso. Mielipide. 10.5.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Biorangan viljely on edullisempaa kuin keräily. Uusi Suomi. 27.7.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2029. Biorangan viljely on halvempaa kuin keräily. Länsi-Savo. Mielipiteet. 19.7.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Energiaa tuottaville kierrätyspelloille oma maaluokka. Kansan Uutiset. Mielipide. 25.7.2019.

Pohjonen, V. 2019. Energiametsätoimikunta käynnisti puuvoiman kehittämisen. Suomenmaa. Mielipide. 24.9.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Energiametsien viljelyn vauhdikas alku. Uusi Suomi. 14.4.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Energiamme hyvät, pahat ja rumat. Sotkamo-lehti. Mielipide. 22.10.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Energiapaju Ruotsissa ja Suomessa. Uusi Suomi. 29.4.2019. Puheenvuoro. 

Pohjonen, V. 2019. Energiapuu vahvimmillaan yli 10 vuoteen. Uusi Suomi. 24.7.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Energiapuu vahvistuu ilmastokamppailussa. Keskipohjanmaa. Mielipide. 17.7.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Energiapuu takaisin ilmastokamppailuun. Viispiikkinen. Viikon vieras. 8.5.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Energiapuun asema vahvistuu. Keski-Uusimaa. Mielipide. 19.7.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Energiaviljely etenee maailmalla, Suomessa kehitys mataa alkuvaiheessaan. Etelä-Suomen Sanomat. Mielipide. 10.7.2019.

Pohjonen, V. 2019. Energiaviljely - Kuihtuva maataloutemme odottaa vaihtoehtoja. Savon Sanomat. Mielipide. 18.6.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Energiaviljely monipuolistaisi maatalouttamme. Lapin Kansa. Mielipide. 1.6.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Energiaviljely sopeuttaa maataloutta. Uusi Suomi. 7.5.2019. Puheenvuoro. 

Pohjonen, V. 2019. Energiaviljely voi pelastaa maatalouden ahdingosta. Helsingin Sanomat. Mielipide. 28.6.2019. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2019. Energiaviljelyä on elvytettävä Suomessa. Itä-Savo. Mielipide. 7.5.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Etanoli odottaa peltohaketta - jotta puutamme riittää myös polttonesteeksi, meidän tulee varautua monipuolisempaan puulajien kirjoon. Kaleva. Lukijalta. 18.11.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Etanoli odottaa peltohaketta. Pieksämäen lehti. Mielipide. 23.12.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Etanoli odottaa peltohaketta. Punkalaitumen Sanomat. Mielipide. 14.11.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Etanolin osuuden on noustava. Hämeenkulma. Mielipide. 14.12.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Etanolin osuus nousee vääjäämättä. Savon Sanomat. Mielipide. 28.11.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Etelä-Karjalan metsälöt mukaan hiilipörssiin. Etelä-Saimaa. Mielipide. 2.4.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Etelä-Pohjanmaan metsätilat valmiina hiilimetsänhoitoon. Ilkka. Lukijoilta. 3.3.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Etelä-Savo hyötyisi hiilipörssistä. Itä-Savo. Lukijalta. 14.1.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Etelä-Sudanin itsenäistymisessä tarvittiin myös meidän apuamme. Uusi Suomi. 19.3.2019. Puheenvuoro

Pohjonen, V. 2019. Etiopian maauudistus näytti mallia muille Afrikan maille. Uusi Suomi. 9.3.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Eukalyptus - Etiopian ilmastopuu. Uusi Suomi. 30.1.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Eukalyptus ja kehitysmaan ruokaturva. Uusi Suomi. 14.2.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Haketta voi kasvattaa myös nopeasti - hakepajua … Koillissanomat. Kolumni. 7.10.2019.

Pohjonen, V. 2019. Hakkuista huolimatta metsälön hiilinielu paisuu Pohjois-Savossa. Iisalmen Sanomat. Mielipide. 26.2.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Harsintahakkuissa on mahdollisuus. Rantapohja. Mielipide. 9.7.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Hieskoivu oli metsiemme hukkakaura. Uusi Suomi. 6.3.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Hirvijahdista pitää maksaa sijoitusyhtiön metsissä. Karjalainen. Mielipide. 21.11.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Hiilidioksidin sieppaus bioenergialla uuteen kenttätutkimukseen. Uusi Suomi. 28.3.2019. Puheenvuoro

Pohjonen, V. 2019. Hiilimetsänhoito ja hiilipörssi. Esitelmä Eduskunnan kansalaisinfossa, Suomen Kansallisen Rukousaamiaisen Arvofoorumin yhteydessä 7.3.2019. Ajatushautomo Kompassi.

Pohjonen, V. 2019. Hiilimetsänhoitoa Kanta-Hämeen metsätiloilla. Hämeenkulma. Mielipide. 27.7.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Hiilimetsänhoitoa Keski-Suomen metsätiloilla. Sisä-Suomen lehti. Mielipide. 26.2.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Hiilimetsänhoitoa metsälöille. Pitäjäläinen. Vieraalla kynällä. 16.5.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Hiilimetsänhoitoa on Etelä-Karjalassa tehostettava. Etelä-Saimaa. Lukijalta. 6.4.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Hiilimetsänhoitoa Varsinais-Suomen metsätiloilla. Auranmaan viikkolehti. Kirjoittajavieras. 31.5.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Hiilipörssi olisi tärkeä metsätiloille. Kalajokilaakso. Mielipide. 11.3.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Hiilipörssi olisi tärkeä metsätiloille. Pieksämäen lehti. Mielipide. 31.1.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Hiilipörssi vaikuttaisi metsätalouteen moninaisesti. Uusi Suomi. 31.3.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Hiilipörssin merkitys metsätilan tasolla. Uusi Suomi. 10.1.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Hiilipörssin nyrkkisääntöjä. Uusi Suomi. 12.1.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Hiipunut maataloutemme odottaa vaihtoehtoja. Selänne-lehti. Mielipide. 19.7.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Hiipuva maataloutemme odottaa vaihtoehtoja. Siikajokilaakso. Mielipide. 13.6.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Hiipuva maataloutemme odottaa vaihtoehtoja. Sisä-Suomen lehti. Mielipide. 2.7.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Hiipuva maataloutemme tarvitsee vaihtoehtoja. Kouvolan Sanomat. Lukijalta. 30.6.2019. (Blogspot). Etelä-Saimaa. Mielipide. 16.6.2019.

Pohjonen, V. 2019. Hiipuvaa maatalouttamme tulisi monipuolistaa. Perniönseudun lehti. Mielipide. 11.7.2019. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2019. Ilmasto kannustaa puun pienpolttoon. Aamuset. Mielipide. 30.4.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Ilmasto odottaa hiilimetsänhoitoa. Savon Sanomat. Mielipide. 21.8.2019. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2019. Ilmasto odottaa - piiskaa vai porkkanaa? Länsi-Uusimaa. Mielipide. 7.9.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Ilmastokamppailu palauttaa energiapuun arvon. Sydän-Satakunta. Mielipide. 14.2.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Ilmastokamppailu uusiin puihin. Orimattilan Sanomat. Mielipide. 18.7.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Ilmastokamppailuun piiskalla vai porkkanalla? Länsi-Saimaan Sanomat. Mielipide. 12.9.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Ilmastometsityksen suuri linja. Uusi Suomi. 6.2.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Ilmastometsitys kehitysmaihin oli esillä jo 30 vuotta sitten. Uusi Suomi. 17.2.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Ilmastometsitys sai lisäarvoa. Uusi Suomi. 3.2.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Ilmastometsät odottavat verouudistusta. Sieviläinen. Lukijalta. 6.11.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Ilmastometsät odottavat verouudistusta - hyvin metsäänsä hoitava kokisi hiilimaksun veronpalautuksena. Iijokiseutu. Kolumni. 20.11.2019. (Blogspot).

Pohjonen, V. 2019. Ilmastoystävälliseen metsätalouteen. Selänne-lehti. Mielipide. 18.10.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Ilmastoystävälliseen metsätalouteen. Sisä-Savo. Mielipide. 22.10.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Japani - metsien ja voimallisen metsätalouden maa. Uusi Suomi. 23.4.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Jatkuva kasvatus on mahdollisuus. Kuhmolainen. Mielipide. 21.5.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Joko Suomen olisi aika siirtyä sanoista tekoihin. Ylä-Satakunta. Mielipide. 24.10.2019. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2019. Kainuu hyötyisi hiilipörssistä. Ylä-Kainuu. Mielipide. 10.1.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Kanta-Häme on vahvimpien ilmastometsien ja parhaan hiilimetsänhoidon aluettamme. Uusi Suomi. 21.2.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Kasvuturpeen vienti Afrikkaan esillä yli 40 vuotta sitten. Uusi Suomi. 24.3.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Kehitysmaat odottavat hiilimetsänhoitoa. Uusi Suomi. 9.2.2019. Puheenvuoro.  

Pohjonen, V. 2019. Keskipohjanmaa hyötyisi hiilipörssistä. Lestijoki. Mielipide. 10.1.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Keski-Suomen puuston hiilivarasto paisuu. Kotiseudun Sanomat. Mielipide. 3.1.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Kestävän metsätalouden käännekohta Etiopiassa. Uusi Suomi. 17.3.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Kierrätyspellot suojelisivat vesistöjä. Merikarvia-lehti. 11.7.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Kierrätyspellot tulisi saada luokitelluksi omaksi maaluokakseen. Länsi-Savo. Mielipide. 1.6.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Kierrätyspellot - uusi tapa maankäyttöön. Koti-Lappi. Mielipide. 27.6.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Kiertotalous odottaa omaa maaluokkaa. Iisalmen Sanomat. Mielipide. 29.5.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Kiertotalous odottaa omaa maaluokkaa. Ilkka. Mielipide. 30.5.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Kiertotalous odottaa omaa maaluokkaa. Viitasaaren Seutu. Soa sannoa. 7.8.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Kiertotalous tarvitsee uuden maaluokan. Mielipide. Etelä-Saimaa 3.5.2019. Kymen Sanomat 5.5.2019. Kouvolan Sanomat 27.5.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Kiertotalouteen tehoa, uutta maaluokkaa tarvitaan. Keski-Uusimaa. Mielipide. 28.6.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Kierrätyspeltojen maaluokka. Uusi Suomi. 21.7.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Kohenevan metsänkasvun tielle. Ilkka. Mielipide. 27.4.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Kohta koittaa peltohakkeen aika. Suomenmaa. Mielipide. 16.10.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Kotimaisen energian tielle. Uusi Suomi. 22.1.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Kuihtuva maataloutemme odottaa vaihtoehtoja. Kankaanpään Seutu. Mielipide. 7.6.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Kuihtuva maataloutemme odottaa vaihtoehtoja. Lounais-Lappi. Mielipide. 12.6.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Kuihtuva maataloutemme odottaa vaihtoehtoja. Orimattilan Sanomat. Mielipide. 18.6.2019 (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Kuihtuva maataloutemme tarvitsee vaihtoehtoja. Lestijoki-lehti. Mielipide. 6.6.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Kultaa, pyhää savua ja mirhamia. Lapin Kansa. Lukijalta. 31.12.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Kuusamon sademetsä kasvaa, haihduttaa ja kierrättää. Kuusamo Lions Club. Koillismaan Joulu -lehti 2019:6-7. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2019. Lamaantuvaa maatalouttamme tulisi elvyttää. Kuhmolainen. Mielipide. 20.6.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Lehtiruoste nitisti energiametsäkoeaseman. Uusi Suomi. 25.4.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Lisää metsänkasvua. Uusi Suomi. 3.3.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Lisää metsänviljelyä tarvitaan. Satakunnan Kansa. Mielipide. 16.8.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Lisää puuraaka-ainetta saa kannoista. Länsi-Suomi. Mielipide. 26.5.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Lisää puuta - lisää metsänviljelyä. Kotiseudun Sanomat. Mielipide. 12.6.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Luonnon moninaisuuden suojelu on metsätilallisen käsissä. Uusi Suomi. 2.4.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Lyhytkiertopuun uusi aika. Karjalainen. Mielipide. 13.10.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Nopeasti uusiutuva energia tarpeen. Kansan Uutiset. Lukijoilta. 14.6.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Maailman hiilimetsänhoidosta on opittavaa. Uusi Suomi. 27.2.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Maakunnallinen hiilipörssi olisi Kymenlaaksolle kiusallinen. Kouvolan Sanomat. Lukijalta. 20.1.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Maakunta voi ajautua myös metsien hiilen lähdevirtaan. Uusi Suomi. 4.1.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Maakuntien ja metsälöiden hiililuvut. Uusi Suomi. 18.1.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Malli oli menestys. Iijokiseutu. Kolumni. 30.4.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Maataloutemme odottaa vaihtoehtoja. Etelä-Saimaa ja Kymen Sanomat. Näkökulma. 17.6.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Maataloutemme odottaa monipuolistamista. Etelä-Suomen Sanomat. 10.7.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Maataloutemme odottaa monipuolistamista. Nivala-lehti. 11.7.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Maataloutemme odottaa monipuolistamista. Uusi Suomi. 18.7.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Maatalouttamme tulisi monipuolistaa. Haapavesi-lehti. Mielipide. 17.7.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Maatalouttamme tulisi monipuolistaa. Iijokiseutu. Mielipide. 24.7.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Metsien häviäminen johti Etiopian vuoden 1984 nälänhätään. Uusi Suomi. 11.2.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Metsien nielulaskentaa yli 50 vuotta. Kymen Sanomat. Mielipide. 13.3.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Metsiemme hukkakauralle löytyi osa. Uusi Suomi. 6.1.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Metsiemme tuuhettuminen tavoitteeksi. Suomenmaa. Mielipide. 7.6.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Metsillä vastuu ilmastosta - Mikä metsillä alkoi, sen voi metsillä kääntää. Koijärvi 40 -tilaisuus 1.4.2019. Esitelmä. (PDF)

Pohjonen, V. 2019. Metsissämme edelleen työn sampo. Uusi Suomi. 24.1.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Metsä tuuhettuu. Iijokiseutu. Mielipide. 19.6.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Metsähakkeen energiakäyttö kääntyi laskuun vuonna 2013. Sydän-Satakunta. Puheenvuoro. 19.10.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Metsän kasvulukujen perusteella voimme nostaa hakkuut 80 miljoonaan kuutioon. Kouvolan Sanomat. Etelä-Saimaa. Lukijalta. 7.6.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Metsänhoitoa tehostettava - Päijät-Hämeen metsistä vuotaa taivaalle hiiltä 7 miljoonalla eurolla vuodessa. Etelä-Suomen Sanomat. Mielipide. 20.1.2019. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2019. Metsänviljely lisää puuta myös uusien lajikkeiden avulla. Savon Sanomat. Mielipide. 24.5.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Metsämme odottavat uuden ajan viljelyä. Koti-Lappi. Kolumni. 23.5.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Metsäpuiden lyhytkiertoviljelylle tuli tarve. Loimaan lehti. Mielipide. 19.9.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Metsäpuiden lyhytkiertoviljelylle tuli tarve. Turun Sanomat. Lukijalta. 29.9.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Metsäpuiden lyhytkiertoviljelyä biotaloudelle ja ilmastotaloudelle. Uusi Suomi. 30.3.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Metsätaloutemme muutoksen edessä. Ilkka. Lukijoilta. 28.11.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Metsätilat hyötyisivät hiilipörssistä. Maaseudun Tulevaisuus. Mielipide. 1.2.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Metsätiloille hiilimetsänhoitoa. Kunnallislehti Kuntsari Paimio-Sauvo-Kaarina. Mielipide. 5.3.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Mihin menet metsätalous. Koillis-Sanomat. Kolumni. 12.11.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Miksi etiopialainen pienviljelijä tykästyi eukalyptukseen. Uusi Suomi. 15.2.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Miltei kaikkia alkuaineita voi kierrättää. Uusi Suomi. 28.1.2019. Puheenvuoro. 

Pohjonen, V. 2019. Mittavin jääkauden jälkeinen metsänviljely edessämme. Savon Sanomat. Lukijan Sanomat. 5.10.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Mitä maailman hiilimetsänhoito kertoo? Kansan Uutiset. Mielipide. 26.4.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Monipuolista metsänviljelyä tulisi vauhdittaa. Mielipide. Etelä-Saimaa 26.5.2019. Kymen Sanomat 3.6.2019. Kouvolan Sanomat 8.6.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Mustan pelletin myötä kivihiilivoimaloista ei tarvitse luopua. Etelä-Suomen Sanomat. Mielipide. 3.5.2019.

Pohjonen, V. 2019. Muutos etenee metsätaloudessamme. Forssan lehti. Mielipide. 15.12.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Olemme kohenevan metsänkasvun tiellä. Kotiseudun Sanomat. 12.3.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Oma maaluokka kiertotaloudelle. Itä-Savo. Mielipide. 3.6.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Oma maaluokka kiertotaloudelle. Kalajokilaakso. Mielipide. 10.6.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Oma maaluokka kiertotaloudelle. Länsi-Suomi. Mielipide. 1.6.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Oma maaluokka kiertotaloudelle. Perniönseudun Sanomat. Mielipide. 13.6.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Osaran aukot nielevät ilmastohiiltä. Uusi Suomi. 8.1.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Osaran metsää tarvittiin luonnonsuojelun vaihtomaiksi. Uusi Suomi. 14.5.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Paluu vaurauden alkulähteelle. Uusi Suomi. 26.3.2019. Puheenvuoro. 

Pohjonen, V. 2019. Paneeko päästökauppa taas biomassan liikkeelle? Uusi Suomi. 10.4.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Paju on kannuksensa ansainnut. Uusi Suomi. 3.5.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Pajua selluteollisuudelle. Uusi Suomi. 12.4.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Pajutuskenttä pysäyttää päästöt. Epari. 

Pohjonen, V. 2019. Peltohaketta pajua viljelemällä. Viitasaaren Seutu. Mielipide. 2.10.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Peltohaketta hiilivoimaloihin ja etanolin voimaloihin. Sisä-Suomen lehti. Mielipide. 29.10.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Peltohaketta viljelemällä - "Hakemenetelmässä on jäljellä enää yksi pullonkaula”. Iisalmen Sanomat. Mielipide. 2.10.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Peltohaketta viljelemällä. Lestijoki-lehti. Mielipide. 10.10.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Peltohakkeelle tuli tarve. Kotiseudun sanomat. Mielipide. 9.10.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Peltohakkeelle tuli tarve. Ylä-Karjala. Mielipide. 28.11.2019. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2019. Peltometsäviljely on keskeinen Sahelin vyöhykkeen ilmastometsityksessä. Uusi Suomi. 1.2.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Perhemetsien mallimme sopisi Afrikan ilmastometsätalouteen. Uusi Suomi. 20.1.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Piiskaa vai porkkanaa ilmastokamppailuun. Kansan Uutiset. Mielipide. 30.8.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Pitäisikö ilmastokamppailuun käydä piiskalla vai porkkanalla? Luumäen lehti. Mielipide. 14.9.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Pohjanmaan hiilipörssi. Pohjalainen. Mielipide. 27.1.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Pohjois-Pohjanmaa hyötyisi hiilipörssistä. Rantapohja. Keskustelemme -palsta. 8.1.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Pohjois-Pohjanmaan metsätiloille hiilimetsänhoitoa. Selänne-lehti. Mieipide. 15.3.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Pohjois-Suomen biodieseliä on kaavailtu jo pitkään. Selänne-lehti. Mielipide. 24.5.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Pohjois-Suomi on vahvaa ilmastometsien aluetta. Kaleva. Artikkeli. 17.2.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Polttopuu on vanha renki. Uusi Suomi. 1.5.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Polttopuun teko kannattaa. Seutulehti Uutis-Oiva. Mielipide. 11.4.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Polttopuun teko kannattaa. Ylä-Satakunta. Mielipide. 28.3.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Polttoturpeen jälkeen energiapajua - polttoturvesoiden jälkihoitoa tutkitaan. Uusi Suomi. 9.5.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Porkkanaa ilmastokamppailuun. Epari. Mielipide. 4.12.2019.

Pohjonen, V. 2019. Porkkanaksi hiilimetsänhoitoa. Sydän-Satakunta. Jokilaakso. Mielipide. 3.10.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Puu on uusiutuva energiamuoto. Lapuan Sanomat. Mielipide. 23.12.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Puuenergian paluu. Uusi Suomi. 21.3.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Puulla lämmittäminen on ilmastoteko. Karjalainen. Mielipide. 20.4.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Puupelletin nousu orastaa. Uusi Suomi. 8.2.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Puupelletti kehittyy kivihiilen suuntaan. Etelä-Súomen Sanomat. Mielipide. 3.5.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Puuta riittää Suomessa kyllä, kunhan metsämme tuuhettuu. Keski-Uusimaa. Mielipide. 10.6.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Puuta voi lisätä myös uusien lajien viljelyllä. Sotkamo-lehti. Mielipide. 4.10.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Puuvoima nousee vahvimpana. Sydän-Satakunta. Mielipide. 26.9.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Puuvoima on edelleen vahvinta energiaa. Lapin Kansa. Lukijalta. 18.9.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Puuvoima vahvin uusiutuva energia. Kuhmolainen. Mielipide. 17.9.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Puuvoima on vahvinta uusiutuvaamme. Länsi-Suomi. Mielipide. 27.9.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Puuvoima vastaan muut voimat. Uusi Suomi. 27.4.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Ravinteiden kierrätykseen tarvitaan energiapeltojen maaluokka. Etelä-Saimaa. Kymen Sanomat. Kouvolan Sanomat. Mielipide. 4.5.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Ravinteiden kierrätystä pitää tehostaa. Lapin Kansa. Mielipide. 17.7.2019. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2019. Ravinteiden kierrätystä tehostettava tulevaisuudessa. Sipoon Sanomat. Mielipide. 27.6.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Ravinteiden kierrätystä tehostettava, uutta maaluokkaa tarvitaan. Lestijoki-lehti. Mielipide. 18.7.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Ravinteiden kierrätystä tehostettava, uutta maaluokkaa tarvitaan. Sotkamo-lehti. Mielipide. 25.6.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Riutuva maataloutemme tulisi elvyttää. Suomenmaa. Mielipide. 28.6.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Rudolf Dieselin ennustus. Uusi Suomi. 16.3.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Ruotsi ja Suomi bioenergian tiellä. Lounais-Lappi. Mielipide. 2.10.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Ruotsi ja Suomi hake-energian tiellä. Länsi-Suomi. Mielipide. 11.4.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Ruotsi jatkaa hake-energian tiellä - entäpä Suomi? Uusi Suomi. 13.3.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Saharan metsien hukkakaura valmiina ilmastometsityksiin. Uusi Suomi. 19.2.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Saharan vihreä muuri tarvitsee ilmastometsitykseen lisäpontta. Uusi Suomi. 25.2.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Sansibarin peltometsäviljelystä mallia Afrikan ilmastometsityksiin. Uusi Suomi. 2.3.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Satakunta voi joutua myös hiilen lähdevirtaan. Satakunnan Kansa. Mielipide. 14.1.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Savuista hiilidioksidi ja typpi talteen. Keski-Uusimaa. Mielipide. 23.9.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Slovenia on Euroopan johtava hiilimetsänhoidon maa. Uusi Suomi. 24.2.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Suopohjaa ei jätetä joutilaaksi. Uusi Suomi. 14.1.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Siirtyykö Suomi perhemetsätaloudesta kasvottomien yhtiömetsien aikaan? Turun Sanomat. Lukijoilta. 23.11.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Sudanin peltometsäviljely menee kyliin. Uusi Suomi. 11.3.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Taantuvaa maatalouttamme tulisi elvyttää. Karjalainen. Mielipide. 20.6.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Tarvitsemme kierrätyspeltoja. Länsi-Suomi. Mielipide. 16.7.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Tarvitsemme kierrätyspeltojen maaluokan. Sydän-Satakunta. Mielipide. 25.7.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Tarvitsemme oman maaluokan kierrätyspelloille, joita voidaan lannoittaa … Maaseudun Tulevaisuus. Mielipide. 25.7.2019.

Pohjonen, V. 2019. Toisen sukupolven pelletille tarve. Uusi Suomi. 4.4.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Tuhka oli tärkeä ennenkin. Lapin Kansa. Mielipide. 7.8.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Tuhkat kannattaa viedä jatkossakin pesästä. Aamulehti. Mielipide. 7.8.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Tuhkatkin pesästä, metsänlannoitukseen. Iijokiseutu. Mielipide. 11.9.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Tuhkatkin pesästä, nyt metsänlannoitukseen. Hämeen Sanomat. Mielipide. 23.9.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Tulevat metsämme tuuhettuu. Karjalainen. Mielipide. 2.6.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Turpeesta on muuhunkin kuin hiilidioksidina ilmakehään. Haapavesi-lehti. Mielipide. 24.4.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Uudenlaista metsänviljelyä tarvitaan. Forssan lehti. Mielipide. 13.7.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Varsinais-Suomi Suomen maakunta hyötyisi. Perniönseudun Lehti. Mielipide. 17.1.2019. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2019. Varsinais-Suomen metsälöt mukaan hiilipörssiin. Loimaan lehti. Mielipide. 25.4.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Vehnän poliittinen merkitys kasvaa. Iisalmen Sanomat. Mielipide. 20.7.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Vehnän poliittinen merkitys kasvaa. Länsi-Suomi. Mielipide. 24.8.2019. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2019. Vehnän poliittinen painoarvo kasvaa väestönkasvun myötä. Savon Sanomat. Mielipide. 18.7.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Vieraita puulajeja hyödynnetään menestyksellisesti kaikkialla. Uusi Suomi. 7.3.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Viljely on menestyksekkäintä metsänhoitoa. Koti-Lappi. Kolumni. 19.9.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Viljelypuun kasvu varmistaa biotalouden. Uusi Suomi. 2.1.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2019. Yhteismetsät avuksi ilmastolle. Sampo-lehti. 6.11.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. Yhteismetsät avuksi ilmastolle ja Saharalle. Itä-Savo. Mielipide. 31.10.2019. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2019. YK:n yhteismetsä avuksi ilmastolle. Uusi Suomi. 16.1.2019. Puheenvuoro.

2018

Pohjonen, V. 2018. Afrikan kehitysmaille voisi tarjota Tapion tietä. Uusi Suomi. 8.10.2020. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Ajaudummeko kivihiilen ylituotantoon? Uusi Suomi. 7.11.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Ajautuuko ihmiskunta nälänhätään? Uusi Suomi. 5.11.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Aurinko, tuuli ja metsä yhdistävät uusiutuvan. Uusi Suomi. 6.10.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Avohakkuista luopuminen odottaa porkkanaa. Etelä-Saimaa. Lukijalta. 30.6.2018. Kymen Sanomat. Lukijalta. 26.6.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Avohakkuista luopuminen odottaa porkkanaa. Metsänomistajat. MHY Pyhä-Kala. 3/2018. Kolumni. (PDF) 

Pohjonen, V. 2018. Avohakkuun vaihtoehdolla on myös hintansa. Kankaanpään Seutu. Mielipide. 22.6.2018.

Pohjonen, V. 2018. Avohakkuut korvaava jatkuva kasvatus on biotalouden mahdollisuus. Uusi Suomi 18.7.2018. (Puheenvuoro)

Pohjonen, V. 2018. Bioenergia nousi Kansainvälisen ilmastopaneelin raportin myötä. Uusi Suomi. 10.10.2018. (Puheenvuoro)

Pohjonen, V. 2018. Biomassan lyhytkiertoviljelyyn on taas tarve. Uusi Suomi. 20.7.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Biotaloudella on ruokohelvestä opittavaa. Uusi Suomi. 14.9.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Biotalous hamuaa haketta halvemmalla. Uusi Suomi. 30.7.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Biotalous odottaa viljelyä ja varjelua. Etelä-Saimaa. Lukijalta. 6.4.2018. Kymen Sanomat 20.4.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Biotalous on Pohjois-Suomen mahdollisuus. Mielipide. Lounais-Lappi. 16.6.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Biotalous on suoperäisten maiden mahdollisuus. Uusi Suomi. 16.9.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Biotalous pyrkii poroluvun nostoon. Uusi Suomi. 20.10.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Biotalous saa lisäpuuta kannoista. Viispiikkinen. Mielipide. 9.8.2018.

Pohjonen, V. 2018. Bioydinvoima on jo käytössämme. Uusi Suomi. 10.7.2018. Puheenvuoro. 

Pohjonen, V. 2018. Bioydinvoimaa tankkiin. Lestijoki-lehti. Mielipide. 1.3.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Edessä energiapuun aika. Ilkka. Lukijoilta. 11.3.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Ekosellun ennuste osui oikeaan. Maaseudun Tulevaisuus. Lukijalta. 18.7.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Eläköön Maa. Uusi Suomi. 3.12.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Enemmän uusiutuvaa tankkiin. Iijokiseutu. Kolumni. 11.4.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Energiapuu mukana ilmastokamppailussa. Kansan Uutiset. 28.7.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Energiapuu palaa markkinoille. Iisalmen Sanomat. Mielipide. 6.3.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Energiapuu takaisin ilmastokamppailuun. Uusi Suomi. 3.8.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Energiapuulle kysyntää. Pielavesi-Keitele. Mielipide. 21.3.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Energiapuun kummallinen hinta. Uusi Suomi. 26.9.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Energiapuun kysynnälle valoa. Rantapohja. Mielipide. 22.3.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Energiapuun uusi kausi. Tervareitti. Mielipide. 16.3.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Energiatavoitteinen puunjalostus alkoi Kuhmon mallista. Kuhmolainen. Mielipide. 4.4.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Energiatavoitteinen puunjalostus oli menestyksekäs ohjelma. Kouvolan Sanomat. Lukijalta. 9.8.2018. Etelä-Saimaa 30.7.2018. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2018. Energiatavoitteinen puunjalostus vaikuttaa. Iisalmen Sanomat. Mielipide. 6.4.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Energiatavoitteinen puunjalostus vaikuttaa. Kalajokilaakso. Mielipide. 30.4.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Energiatavoitteinen puunjalostus tahkoaa tulosta. Uusi Suomi. 19.8.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Energiatavoitteinen puunjalostusohjelma tahkoaa tulosta. Ilkka. Lukijoilta. 23.5.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Energiaviljely etenee maailmalla. Nivala-lehti. Kolumni. 18.1.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Energiaviljelyn kehittäminen tukisi maaseudun taloutta. Maaseudun Tulevaisuus. Mielipide. 18.4.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Etanolia, energiabambua ja etiopiansinappia. Uusi Suomi. 9.8.2018. Puheenvuoro

Pohjonen, V. 2018. Etelä-Savossa ja Kanta-Hämeessä tiheimmät hiilen nielumme. Uusi Suomi 21.12.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Eukalyptus on maapallon metsätalouden kummajainen. Uusi Suomi. 18.9.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Euroopan metsämahdit. Uusi Suomi. 27.12.208. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Hakkeen pitkä tie energialähteeksi. Uusi Suomi. 26.10.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Happosateista ja metsävaurioiden uhkasta selvittiin. Uusi Suomi.16.10.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Hiilen nieluja viljelemällä - lyhytkiertometsä hoitaa ilmastoa ja maaperää. Uusi Suomi. 29.12.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Hiilen nieluvarastoa voi kasvattaa maaperässäkin. Uusi Suomi. 12.9.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Hiili pyörittää metsäenergiaa - suurten tunteiden energiaa?. Esitelmä. Metsä- ja ympäristö luennot. Lieksan kulttuurikeskus. 6.11.2018

Pohjonen, V. 2018. Hiilidioksidin kaksoissieppaus tekee bioenergiasta entistä kilpailukykyisempää. Keski-Uusimaa. Mielipide. 31.12.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Hiilidioksidin päästöjä huokailtu kohta puoli vuosisataa. Uusi Suomi. 29.11.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Hiilidioksidin sieppaus kannattaa aloittaa metsillä. Uusi Suomi. 7.12.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Hiilidioksidin sieppaus sopisi metsien Suomelle. Uusi Suomi. 8.9.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Hiilijalanjälkeä ei Etelä-Savon metsistä synny. Itä-Savo. Puheenvuoro. 1.1.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Hiilipörssi maakunnan tasolla. Uusi Suomi. 13.12.2018. Puheenvuoro. 

Pohjonen, V. 2018. Hirvi muokkaa kansallismaisemaamme. Uusi Suomi. 24.9.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Ilmasto odottaa lisää metsää. Länsi-Suomi. Mielipide. 28.4.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Ilmasto odottaa massiivista metsitystä. Sydän-Satakunta. Mielipide. 22.3.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Ilmasto odottaa metsäosaamistamme. Iijokiseutu. Kolumni. 21.3.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Ilmasto odottaa vuosisadan metsämarssia. Uusi Suomi. 15.12.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Ilmastohiilen manttaaliluvulle tuli tarve. Uusi Suomi. 18.10.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Ilmastokamppailu käy yhä kuumempana. Kansan Uutiset. Mielipide.

Pohjonen, V. 2018. Ilmastokamppailu odottaa lisää metsänviljelyä. Nivala-lehti. Mielipide. 12.4.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Ilmasto odottaa vuosisadan metsämarssia. Uusi Suomi. 15.12.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Ilmastokamppailu on vietävä uusiin puihin. Uusi Suomi. 1.8.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Ilmastokamppailun hiiltä syteen ja saveen. Uusi Suomi. 31.8.2018. Puheenvuoro. 

Pohjonen, V. 2018. Ilmastolle ystävälliselle bioenergialle tuli tarve. Kaleva. Mielipide. 17.10.2019 (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Ilmastomme tarvitsee bioenergiaa. Karjalainen. Mielipide. 21.10.2018. (PDF-file)

Pohjonen, V. 2018. Ilmastometsien koulutus kehitysapuun. Ilkka. Lukijoilta. 18.1.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Ilmastometsästä ei synny hiilijalanjälkeä. Länsi-Suomi. Mielipide. 2.1.2018. 

Pohjonen, V. 2008. Ilmastonmuutoksella ei pidä pelata. Uusi Suomi. 1.11.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Ilmastonmuutos ravistelee metsäverotusta. Kuhmolainen. Mielipide. 27.2.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Ilmastonmuutos ravistelee metsäverotusta. Miilu. Mielipide. 7.3.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Ilmastonmuutos ravistelee metsäverotusta. Orimattilan Sanomat. Mielipide. 27.2.2018.

Pohjonen, V. 2018. Ilmastonmuutos ravistelee metsäverotusta. Uusi Suomi. 12.10.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Ilmastomme tarvitsee bioenergiaa. Karjalainen. Mielipide. 21.10.2018.

Pohjonen, V. 2018. Ilmastopaneeli edistää toisen sukupolven energiaviljelyä. Uusi Suomi. 13.11.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Ilmastopaneeli on bioenergian puolella. Kymen Sanomat. Mielipide. 11.11.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Ilmastopaneeli puoltaa monipuolista bioenergiaa. Maaseudun Tulevaisuus. Lukijalta. 7.11.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Jätevedet odottavat ekopuhdistamoita. Iijokiseutu. Kolumnit. 15.8.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Kaksoissieppaus vähentää ilman hiilidioksidia. Helsingin Sanomat. Mielipide. 14.10.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Kanta-Hämeen metsistä ei jää hiilijalanjälkeä. Janakkalan Sanomat. Mielipide. 18.1.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Kanta-Hämeen metsistä ei hiilijalanjälkeä. Hämeen Sanomat. Mielipide. 2.7.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Kannot biotalouden peliin. Selänne-lehti. Mielipide. 27.4.2018. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2018. Kehitysavun suurta linjaa kannattaa jatkaa. Uusi Suomi. 11.8.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Keräilyä vai viljelyä tulevaan biotalouteen. Turun Tienoo. Mielipide. 10.5.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Keski-Pohjanmaan metsistä ei jää hiilijalanjälkeä. Lestijoki-lehti. Mielipide. 11.1.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Kesytetty tornado bioenergian avuksi. Uusi Suomi. 22.10.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Kiertotalous tarvitsee energiapeltojen ja -metsien maaluokan. Uusi Suomi. 11.11.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Kivihiili sääteli energiapuun nollarajaa. Sotkamo-lehti. Mielipide, 24.4.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Koillis-Savon Sammosta odotettiin ympäristöaatteen kärkihanketta. Uusi Suomi. 23.11.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Kotimainen biosähkö helpottaisi ulkomaan velkaa. Uusi Suomi. 27.8.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Kultaa, pyhää savua ja mirhamia. Uusi Suomi. 25.11.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Kun bioetanoli pääsi pörssiin. Uusi Suomi. 9.12.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Maa kaipaa massiivista metsitystä. Rannikkoseutu Raisio. Mielipide. 23.3.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Maapallo odottaa vuosisadan metsämarssia. Iisalmen Sanomat. Mielipide. 14.11.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Maapallon metsämarssia odotetaan. Forssan lehti. Mielipide. 5.3.2018. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2018. Maapallon metsämarssia odotetaan. Merikarvia-lehti. Mielipide. 1.3.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Metsien merkitys ilmastonmuutoksessa vahvistuu. Uusimaa. Mielipide. 25.8.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Metsitys ja muita hiilidioksidin sieppauksen menetelmiä ilmaston muutoksen torjunnassa - IPCC lokakuun 2018 raportin jälkeen. Ilmastonmuokkauksen keinoja, riskejä ja tulevaisuusnäkymiä. Tulevaisuuden Tutkimuksen Seura, Helsinki. 4.12.2018. Esitelmä. (PDF-file)

Pohjonen, V. 2018. Metsälöiden viljelylaina hoitaisi metsiä ja panisi puuta myyntiin. Karjalainen. Mielipide. 28.2.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Metsäloiden viljelylaina kasvattaisi lisää puuta ja panisi sitä myyntiin. Uusi Suomi. 26.7.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Metsän arvoketjuja kannattaa hakea. Uusi Suomi. 22.7.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Metsiemme ilmastohiilen derivaatat ja integraalit. Uusi Suomi. 2.9.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Metsistämme ei synny hiilijalanjälkeä. Suomenmaa. Mielipide. 23.3.2018.

Pohjonen, V. 2018. Metsistämme ei synny hiilijalanjälkeä. Tyrvään Sanomat. Mielipide. 2.1.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Metsäenergialle valoa puun varjohinnan noususta. Kymen sanomat. Lukijalta. 22.5.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Metsänviljelyn suuri linja. Kotiseudun Sanomat. Lukijalta. 17.3.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Metsäosaamisemme vientiä odotetaan – Operaatio metsänrajasta mallia. Uusi Suomi. 17.8.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Metsätalouden monet kestävyydet. Uusi Suomi. 28.10.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Metsätilat voisivat laskuttaa kruununvouteja hiilen nieluvarastonsa suurenemisesta. Kymen Sanomat. Lukijalta. 14.1.2018 (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Metsäviljelmillä on vahvoja näyttöjä. Ilkka. Mielipide. 29.6.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Metsäänsä voi hoitaa myös kuntourheiluna. Uusi Suomi. 4.9.2018. Puheenvuoro

Pohjonen, V. 2018. Mikä sai pohjoisen puut kasvuun? Uusi Suomi. 14.10.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Monipuoliselle metsänviljelylle tuli ilmastotarve. Uusi Suomi. 11.12.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Nostetaan kasvuturve pöydälle. Uusi Suomi. 13.8.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Operaatio metsänraja. Koillissanomat. Kolumni. 16.1.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Operaatio metsänrajasta mallia. Etelä-Suomen Sanomat. Vierailija. 7.2.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla. Uusi Suomi. 29.8.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Pariisin ilmastokokous pani energiapuun liikkeelle. Turun Sanomat. Lukijoilta. 10.3.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Perusvoimamme hyvät, pahat ja rumat. Uusi Suomi. 23.8.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Pinta-alaverossa olisi mallia kehitysmaille. Uusi Suomi. 3.11.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Pohjoinen puu korvaamaan eteläistä puuvillaa. Uusi Suomi. 4.10.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Pohjois-Pohjanmaan metsistä ei jää hiilijalanjälkeä. Iijokiseutu. Mielipide. 31.1.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Pohjois-Savon metsistä ei jää hiilijalanjälkeä. Iisalmen Sanomat. Mielipide. 15.1.2018. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2018. Pohjois-Suomen biodieselin pitkän polun soisi jo johtavan maaliin. Uusi Suomi. 22.9.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Pohjoista biodieseliä kaavailtu jo pitkään. Iijokiseutu. Kolumni. 26.9.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Polttopuun teko kannattaa. Uusi Suomi. 9.11.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Propsin aikana metsän talous kasvoi. Uusi Suomi. 7.8.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Puu korvatkoon betonia. Uusi Suomi. 5.12.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Puu on uusiutuvista energioista vahvin. Keski-Uusimaa. Mielipide. 28.1.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Puu palaa takaisin ilmastokamppailuun. Aamulehti. Mielipide. 30.12.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Puu vahvistuu perusvoimana. Kymen Sanomat. Lukijalta. 17.2.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Puun riittävyys tarvitsee 2020-luvun metsäviljelmiä. Uusi Suomi. 24.10.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Puupelletti nousee. Perhonjokilaakso. Mielipide. 22.2.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Puupelletti odottaa nousua. Uusi Suomi. 10.9.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Puurakentamisella on ilmastoarvo. Uusi Suomi. 22.11.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Puusiutuvaa, komissaarit. Uusi Suomi. 2.10.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Puuvoima on vahvinta uusiutuvaa. Uusi Suomi. 12.7.2018. Puheenvuoro

Pohjonen, V. 2018. Puuvoima vahvistaa leijonanosaansa. Uusi Suomi. 28.9.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Puuvoima vahvistuu. Koti-Lappi. Kolumni. 18.1.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Puuvoiman nousu ykköseksi. Uusi Suomi. 19.12.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Päästöjä vesistöihin riittää, haihdutuspajukkoja tarvitaan. Itä-Häme. Mielipide. 24.4.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Quo vadis - mihin menit metsätalous? Uusi Suomi. 17.12.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Quo vadis - mihin menet - ruokaturva? Uusi Suomi. 17.11.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Risupaketille on vihdoin valoa, mutta sen etenemistä on jatkuvasti seurattava. Iijokiseutu. Kolumni. 12.12.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Risupaketti haravoi suomalaista metsää. Uusi Suomi. 19.11.2018. Puheenvuoro. 

Pohjonen, V. 2018. Risupaketti kokee lopulta valoa. Uusi Suomi. 20.9.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Ruoan tuotannon lisääminen on kehitysavun syvin tavoite. Uusi Suomi. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Short rotation for bioenergy. Lecture in Forest bioenergy FOR-262. Autumn 2018. Department of Forest Sciences. University of Helsinki. Part 1 pdf and Part 2 pdf.

Pohjonen, V. 2018. Sulle salaisuuden kertoa mä voisin. Uusi Suomi. 27.11.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Suomen ilmastometsä pulskistuu, ei hiilijalanjälkeä. Uusi Suomi. 5.8.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Suomella on puupelletin viennin mahdollisuus. Uusi Suomi. 15.11.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Suomessa tarvitaan lyhytkiertopuuta. Aamulehti. Mielipide. (Blogspot).

Pohjonen, V. 2018. Susikannan elpyminen oli luonnonsuojelun yllätysvoitto. Uusi Suomi. 1.12.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Talousmetsillä menee mukavasti. Uusi Suomi. 14.7.2018. Puheenvuoro

Pohjonen, V. 2018. Tikkuviina tuli autoihimme. Uusi Suomi. 6.9.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Uuden ajan sellutehdas tuottaa sähköä. Lapin Kansa. Alakerta. 23.4.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Uusiutuvalle etanolille on kasvava kysyntä. Länsi-Suomi. Mielipide. 21.3.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Varjele ja viljele, myös biotaloudessa. Uusi Suomi. 16.7.2018. (Puheenvuoro)

Pohjonen, V. 2018. Vehnä on kuohunnan taustalla - lisäviljelyyn kannattaisi Suomenkin panostaa. Kaleva. Mielipide. 25.2.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Vehnän painoarvo kasvaa. Pohjalainen. Lukijoilta. 19.4.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Vehnän polittinen merkitys kasvaa. Kansan Uutiset. Lukijoilta. 30.3.2018. (Blogspot).

Pohjonen, V. 2018. Vehnän valttikortti siirtyi Venäjälle. Uusi Suomi. 25.8.2019. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Vesistömme odottavat ekopuhdistamoita. Uusi Suomi. 15.8.2019. Puheenvuoro

Pohjonen, V. 2018. Viekää tuhkatkin pesästä. Kotiseudun Sanomat. Mielipide. 5.4.2018. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2018. Viekää tuhkatkin pesästä. Uusi Suomi. 24.7.2018. (Puheenvuoro)

Pohjonen, V. 2018. Vihreyden teollistaminen edelsi biotaloutta. Uusi Suomi. 30.10.2018. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Viljely on metsien menestyksekkäintä hoitoa. Merikarvia-lehti. Mielipide. 14.7.2018.

Pohjonen, V. 2018. Vuolaimmat hiilen nieluvirtamme Kanta-Hämeessä ja Pohjanmaalla. Uusi Suomi. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 2018. Yhteismetsiä ja ilmastometsiä. Kalajokiseutu. Mielipide. 10.1.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Yhteismetsät vahvistuvat ilmastopelissä. Rantapohja. Mielipide. 20.2.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. Yhteismetsään ilman hiilijalanjälkeä. Kansan Uutiset. Lukijoilta. 17.2.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2018. 1990-luvun energiatavoitteinen puunjalostusohjelma oli menestys. Kainuun Sanomat. Näkökulma. 28.11.2018. (Blogspot)


2017

Pohjonen, V. 2017. Afrikka ei ole Kankkulan kaivo. Etelä-Suomen Sanomat. Mielipide. 5.5.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Biodieselin pitkä polku. Lapin Kansa. Alakerta. 15.6.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Biomassan energiaviljelyyn uusi tarve. Nivala-lehti. Lukijalta. 13.7.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Biotaloudelta parasta energiaa. Iisalmen Sanomat. Mielipide. 10.5.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Biotalous kaipaa kantomassaa. Perhonjokilaakso. Mielipide. 30.3.2017. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2017. Biotalous odottaa lisää puun viljelyä. Perhonjokilaaksio. Mielipide. 25.5.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Biotalous puskuroituu suojelulla. Turun Sanomat. Lukijoilta. 8.1.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Biotalous saa lisäpuuta kannoista. Itä-Häme. Mielipide. 19.1.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Biotalous tarvitsee metsän kasvatustiloja. Luumäen lehti. Kolumni. 26.2.2017 (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Bioviljelyyn tuli tarve. Rantapohja. Mielipide. 13.7.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Ei synny hiilijalanjälkeä Pirkanmaan metsistä. Aamulehti. Mielipiteet. 26.12.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Energiamme hyvät, pahat ja rumat. Seutumajakka. Mielipide. 14.2.2017. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2017. Etelä-Savon metsistä ei jää hiilijalanjälkeä. Länsi-Savo. Puheenvuoro. 31.12.2017. (Blogspot).

Pohjonen, V. 2017. E-P:n metsistä ei synny hiilijalanjälkea. Ilkka. Lukijoilta. 17.12.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Hirvetys kuusettaa, kuusetus hirvittää. Heinäveden lehti. Mielipide. 2.3.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Hiilidioksidin päästötaloudesta kiertotalouteen. Etelä-Suomen Sanomat. Mielipide. 12.6.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Hiilimaksulle alkaa olla tarve. KP24 Uutiset. Kolumni. 28.11.2017. (Blogspot). 

Pohjonen, V. 2017. Ilmasto odottaa YK:n yhteismetsää. Kymen Sanomat. Mielipide. 11.9.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Ilmasto tarvitsee YK:n yhteismetsää. Ilkka. Lukijoilta. 9.7.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Ilmastoajattelu uusiin uomiin. Lapin Kansa. Näkökulma. 1.7.2017. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2017. Ilmastohiilen kierrätyksestä vaihtoehto. Keski-Uusimaa. Mielipide. 6.8.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Ilmastohiili kiertämään. Kankaanpään Seutu. Mielipide. 31.7.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Ilmastohiiltä voi kierrättää. Kalajokilaakso. Mielipide. 17.7.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Ilmastokamppailu odottaa uusia keinoja. Salon Seudun Sanomat. Mielipide. 11.7.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Ilmastokamppailu tarvitsee vaihtoehtoja. Kaleva. Mielipide. 8.2.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Ilmastokamppailu uusiin puihin: metsää Saharaan. Karjalainen. Mielipide. 5.7.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Ilmastokamppailua syteen ja saveen. Länsi-Savo. Mielipide. 27.2.2017 (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Ilmastokamppailua syteen ja saveen. Uutisvuoksi. Mielipide. 11.1.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Ilmastonmuutos kaipaa massiivista metsitystä. Turun Sanomat. Lukijoilta. 1.7.2017.

Pohjonen, V. 2017. Kainuun metsistä ei synny hiilijalanjälkeä. Kainuun Sanomat. Kolumni. 27.12.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Kannoista lisää biomassaa. Lapin Kansa. Näkökulma. 13.1.2017.

Pohjonen, V. 2017. Kannot kaskesta. Koillissanomat. Kolumni. 31.1.2017. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2017. Kannot ovat biotalouden mahdollisuus. Ilkka. Lukijoilta. 4.3.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Kantojen biomassaa ei syytä unohtaa. Jämsän Seutu. Mielipide. 15.5.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Kantojen biomassaa tarvitaan taas. Iijokiseutu. Kolumni. 8.3.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Kehitysavun suuri linja kannatti. Kainuun Sanomat. Kolumni. 25.5.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Kehitysavun ytimessä. Keski-Uusimaa. Mielipide. 10.7.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Kiertotalouden juurilla. Sydän-Satakunta. Mielipide. 4.5.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Kotimainen puusähkö pienentäisi ulkomaan velkaa. Haukivuorenseutu. 13.4.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Kotimaisen energiapuun käyttö helpottaisi velkaamme. Helsingin Sanomat. Mielipide. 11.3.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Lapin laki pohja biotaloudelle. Koti-Lappi. Kolumni. 4.5.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Lapin metsistä ei synny hiilijalanjälkeä. Lapin Kansa. Mielipide. 21.12.2017.

Pohjonen, V. 2017. Lehtipuun viljelylle tuli tarvetta. Ilkka. Lukijoilta. 9.4.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Lisäbiomassaa saa puiden kannoista. Aamulehti. Mielipide. 18.1.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Lisäpuuta biotaloudelle kannoista. Haapavesi-lehti. Mielipide. 18.1.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Lisäpuuta biotaloudelle kannoista. Padasjoen Sanomat. Meitille kirjoitettiin. 26.1.2017. (PDF)

Pohjonen, V. 2017, Lisäpuuta biotaloudelle, kannoista. Hirvensalmelainen. Mielipide. 26.1.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Lisää biomassaa kannoista. Sydän-Hämeen lehti. Mielipide. 3.1.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Lisää biomassaa saa kannoista. Kalajokilaakso. Mielipide. 23.1.2017.

Pohjonen, V. 2017. Lisää puuta perhetiloilta. Seutumajakka. Mielipide. 1.6.2017. (Blogspot).

Pohjonen, V. 2017. Lyhytkiertopuulle tuli tarve. Itä-Savo. Mielipide. 15.5.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Lyhytkiertopuulle tuli tarve. Länsi-Savo. Mielipide. 18.5.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Maajussi ja metsäjussi ilmastokamppailuun. Koti-Lappi. Kolumni. 2.3.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Maajussilta biohiiltä. Kansan Uutiset. Lukijoilta. Näkökulmia. 3.2.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Maajussin biohiilestä apua. Kalajokiseutu. Mielipide. 19.1.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Maapallolle pitäisi palauttaa valtava määrä metsää. Helsingin Sanomat. Mielipide. 27.11.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Maapallon metsämarssi edessämme. KMV-lehti. Puheenvuoro. 25.12.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Merkkipaaluja metsissämme. Iijokiseutu. Kolumni. 5.4.2017. (velipohjonen.com)

Pohjonen, V. 2017. Metsien kasvu vauhdittuu. Merikarvia-lehti. Mielipide. 16.3.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Metsien kasvua voi vauhdittaa. Turun Sanomat. Lukijoilta. 7.5.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Metsillä menee mukavasti. Kansan Uutiset. Lukijoilta. Näkökulmia. 21.4.2017 (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Metsäenergia vähentäisi velan ottoa. Viitasaaren seutu. Mielipide. 26.4.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Metsähiilen derivaatat ja integraalit. Tekniikka ja Talous. Puheenvuoro. 18.3.2017. (Blogspot) (velipohjonen.com)

Pohjonen, V. 2017. Metsämme nielevät hiiltä. Iisalmen Sanomat. Mielipide. 8.4.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Metsän arvoketjuja kannattaa hakea. Tervareitti. Mielipide. 25.4.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Metsän biotalous Suomessa, Euroopassa ja globaalisti. Kustavi Biotaloustapahtuma 27.8.2018. Esitelmä. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2017. Metsän viljelylaina laittaisi puuta myyntiin. Epari. Lukijoilta. 31.1.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Metsän viljelylaina lisäisi puun virtaa. Itä-Häme. Mielipide. 8.3.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Metsän viljelylaina toisi paljon hyötyjä. Suomenmaa. Mielipide. 3.2.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Metsän viljelylainalla olisi kansantaloudelle kolme merkittävää etua. Iijokiseutu. Kolumni. 18.1.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Metsän viljelylainalle tarvetta. Haukivuoren Seutu. Mielipide. 19.1.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Metsänviljelyn tähtäimeen. Koillissanomat. Kolumni. 7.3.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Metsänviljelyn suuri linja. Maaseudun Tulevaisuus. Lukijalta. 12.6.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Metsäviljelmiä haihduttamaan. Perhonjokilaakso. Mielipide. 12.1.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Metsätalouden merkkipaalut. Länsi-Suomi. Mielipiteet. 26.4.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Metsätila ilmaston saamamieheksi. Orimattilan Sanomat. Mielipide. 31.8.2017. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2017. Metsätilat ilmaston saamamiehiksi. Kuhmolainen. Mielipide. 17.11.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Metsätilamme ovat ilmastotiloja. Lapin Kansa. Mielipide. 1.8.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Metsätilat ilmaston saamamiehiksi. Kotiseudun Sanomat. Mielipide. 17.8.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Metsätilat odottavat hiilimaksua. Länsi-Uusimaa. Mielipide. 11.12.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Metsään sitoutuvalla hiilellä on rahallista arvoa. Etelä-Suomen Sanomat. Lukijalta. 1.8.2017. (Blogspot).

Pohjonen, V. 2017. Mielihyvää metsänhoidosta. Aarre-lehti. Vieraana. 4/17. (PDF)

Pohjonen, V. 2017. Mielihyvää polttopuun rantteelta. Koillissanomat. Kolumni. 16.5.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Myös ilmastohiiltä voi kierrättää. Länsi-Savo. Puheenvuoro. 30.7.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Onko meillä edessä puupula? Keskipohjanmaa. Mielipide. 8.6.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Perhemetsistämme voi ottaa mallia. Kotiseudun Sanomat. Lukijalta. 2.2.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Perusvoimaa ja tihkuvoimaa. Lounais-Lappi. Mielipide. 11.2.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Perusvoimaa ja tihkuvoimaa. Viiden Kunnan Sanomat. 12.2.2017. (Blogpot)

Pohjonen, V. 2017. Pienpuun keräilystä viljelyyn. Rantapohja. Mielipide. 11.5.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Pohjoinen puu kasvaa, komissaarit. Rantalakeus. Mielipide. 11.1.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Pohjois-Karjalan metsistä ei synny hiilijalanjälkeä. Karjalainen. Mielipide. 15.12.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Polttopuun teko kannattaa. Perniönseudun Lehti. Mielipide. 24.5.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Puu vahvistuu perusvoimana. Kouvolan Sanomat. Mielipide. 14.8.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Puu vahvistuu perusvoimana. Viitasaaren Seutu. Mielipide. 28.6.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Puu kasvaa, komissaarit. Metsälehti. Lukijalta. 2.2.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Puu voimaili takaisin ykköseksi. Tervareitti. Mielipide. 3.1.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Puun tuhka on kiertotalouden keskellä. Rantapohja. Mielipide. 23.5.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Puupelletti 40 vuoden paalulla. Kankaanpään Seutu. Mielipide. 9.3.2017. (Blogspot) (velipohjonen.com)

Pohjonen, V. 2017. Puusiutuvaa, komissaarit. Kangasniemen kunnallislehti. Mielipide. 26.1.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Päästötaloudesta kiertotalouteen, myös hiilellä. Iijokiseutu. Kolumni. 21.6.2017 (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Sahanpurua tankkiin. Rantapohja. Mielipide. 30.3.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Suojelun tasapaino biotaloudessa. Nokian Uutiset. Mielipide. 15.2.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Suomalainen kehitysapu Tapion tielle. Ilkka. Mielipide. 4.1.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Suomalaista perhemetsien mallia kehitysapuun. Merikarvia-lehti. Mielipide. 9.3.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Suomen puu kasvaa, komissaarit. Sotkamo-lehti. Mielipide. 10.1.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Tavoitteeksi poroluvun nosto paremmalla talviruokinnalla. Kainuun Sanomat. Näkökulma. 5.1.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Tarve metsäpuiden lyhytkiertoviljelyyn palasi. Sydän-Hämeen Lehti. Mielipide. 21.4.2017. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2017. Uusiutuvat energiat tukevat toisiaan. Ilkka. Lukijoilta. 2.6.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Vaihtoehdoksi metsän viljelylaina. Nivala - lehti. Mielipide. 23.2.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Varjele ja viljele, metsiä ja soita. Länsi-Suomi. Mielipiteet. 1.2.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Varsinais-Suomen metsistä ei synny hiilijalanjälkeä. Turun Sanomat. Lukijalta. 16.12.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Vihreää hiilidioksidia pohjoisesta puusta. Kaleva. Mielipide. 27.3.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Vihreää hiilidioksidia tarvitaan. Keski-Uusimaa. Mielipide. 1.5.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Viljele ja varjele, metsiä ja soita. Iisalmen Sanomat. Mielipide. 23.1.2017.

Pohjonen, V. 2017. Viljele ja varjele, myös biotaloudessa. Ijokiseutu. Kolumni. 17.5.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Värriön susitutkimus kipinöinyt 50 vuotta. Koillissanomat. Kolumni. 29.8.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. YK:n yhteismetsä avuksi ilmastolle. Kansan Uutiset. Lukijoilta. Näkökulmia. 4.9.2017. (Blogspot)

2016

Pohjonen, V. 2016. Biodiesel palasi polulleen. Mielipide. Lounais-Lappi. 20.2.2016. (Lataa PDF) (Blogspot).

Pohjonen, V. 2016. Biodiesel tulossa vahvana. Mielipide. Salon Seudun Sanomat. 17.4.2016.

Pohjonen, V. 2016. Biodieselin polku vahvistuu. Mielipide. Merikarvia-lehti. 23.3.2016.

Pohjonen, V. 2016. Biodieselin polulla. Kolumni. Koillis-Sanomat. 16.2.2016.

Pohjonen, V. 2016. Biodieselin valmistelua yli kymmenen vuotta. Yliö. Satakunnan Kansa. 13.4.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Biodieseliä puusta. Forssan Lehti. Mielipide. 7.3.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Bioenergiaa voi uusia myös nopeasti. Iijokiseutu. Kolumni. 11.5.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Biohake uusiutuu nopeasti. Lukijoilta. Turun Sanomat. 12.5.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Biohiili hillitsee kasvihuoneilmiötä. Mielipide. Lounais-Lappi. 9.4.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Biotalous etsii arvoketjua. Lukijoilta. Kansan Uutiset. 22.4.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Biotalous hakee arvoketjuja. Koti-Lappi. Kolumni. 5.10.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Biotalous paahtaa lisäenergiaa. Lukijoilta. Etelä-Uusimaa. 28.2.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Biotalous paahtaa lisäenergiaa. Mielipide. Kotiseudun Sanomat. 1.3.2016

Pohjonen, V. 2016. Biotalous pohjaa halpaan hakkeeseen. Lukijoilta. Turun Sanomat. Lukijoilta. 7.10.2016. (Lataa PDF) (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Biotalous pohjaa pienpuun halpuuteen. Länsi-Suomi. Mielipiteet. 13.2.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Biotalous saa lisäpuuta hieskoivusta. Länsi-Suomi. Mielipiteet. 6.4.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Biotalous tarvitsee metsän kasvatustiloja. Lounais-Lappi. Mielipiteet. 16.12.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Biotalouteen seepraperiaate. Mielipide. Ylä-Kainuu. 28.12.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Biotuotetehtaiden piiritys. Kolumni. Koillis-Sanomat. 13.1.2016.

Pohjonen, V. 2016. Biovoimaa voi uusia nopeasti. Mielipide. Länsi-Suomi. 18.11.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Energiapajua turvesuon pohjille. Mielipide. Suomenmaa. 8.4.2016.

Pohjonen, V. 2016. Haihduttavat metsäviljelmät suojelevat vesistöjä. Mielipide. Perniönseudun Lehti. 10.3.2016.

Pohjonen, V. 2016. Haihdutuspajukko suojelee vesistöjä. Mielipide. Nivala-lehti. 23.3.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Haketta halvemmalla. Iijokiseutu. Mielipide. 16.3.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Hakkeen energiaa voi myös uusia nopeasti. Mielipide. Satakunnan Kansa. 27.10.2016.

Pohjonen, V. 2016. Hakkeen kehittäminen on jäänyt puolitiehen. Mielipide. Helsingin Sanomat. 29.2.2016. (Lataa PDF) (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Halpa hake on biotalouden pohja. Mielipide. Ilkka. 18.2.2016. (Lataa PDF). (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Halpaa haketta suopohjilta. Mielipide. Siikajokilaakso. 8.3.2016.

Pohjonen, V. 2016. Hieskoivu kasvaa biotaloudelle. Nivala-lehti. Mielipide. 17.11.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Hieskoivu kasvaa Hirvinevalla. Mielipide. Siikajokilaakso. 21.4.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Hieskoivu nousi metsänhoidon tuhkasta. Mielipide. Merikarvia-lehti. 4.5.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Hieskoivu nousi tuhkasta. Lukijalta. Kotiseudun Sanomat. 19.6.2016. (Lataa PDF, Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Hieskoivu seuraava hyötypuumme. Etelä-Suomen Sanomat. 10.5.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Hieskoivua pidettiin metsiemme hukkakaurana. Kolumni. Koillis-Sanomat. 22.3.2016.

Pohjonen, V. 2016. Hieskoivulle löytyi osa metsätaloudessa. Mielipide. Sisä-Savo. 19.4.2016. (Lataa PDF, Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Hieskoivusta lisäpuuta biotaloudelle. Mielipide. Uutis-Jousi. 14.4.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Hieskoivusta raaka-ainetta biotaloudelle. Yliö. Maaseudun Tulevaisuus. 12.12.2016. (Blogspot).

Pohjonen, V. 2016. Hiilidioksidin hitaat muutokset. Mielipide. Salon Seudun Sanomat. 19.2.2016.

Pohjonen, V. 2016. Hiilidioksidiajan hidas historia. Mielipide. Uusimaa. 5.3.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Kiertokulkutalouden juurilla. Mielipide. Kankaanpään Seutu. 29.2.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Kiina uskoo biodieseliin. Mielipide. Salon Seudun Sanomat. 17.4.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Kultaa, pyhää savua ja mirhamia. Oulu-lehti. Mielipide. 31.12.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Lauhoja talvia odotettavissa. Alakerta. Luppo. Viikonvaihdeliite. Lapin Kansa ja Pohjolan Sanomat. 20.2.2016. (Lataa kopio). 

Pohjonen, V. 2016. Lauhoja talvia vielä sukupolven verran. Mielipide. Etelä-Suomen Sanomat. 2.3.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Lisäpuuta biotaloudelle. Mielipide. Forssan lehti. 18.5.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Lisää metsäviljelmiä kaivataan. Mielipide. Ylä-Kainuu. 22.3.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Lisää puuta, lisää tutkimusta. Mielipide. Nivala-lehti. 25.2.2016.

Pohjonen, V. 2016. Lisää tutkimusta, lisää puuta. Mielipide. Epari. 9.3.2016. (Lataa PDF). (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Luomuvoimaa kotimaisesta biotaloudesta. Mielipide. Itä-Häme. 8.3.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Luonnonvara turve tarpeen edelleen. Kolumni. Koti-Lappi. 7.4.2016.

Pohjonen, V. 2016. Näin Suomi voi saavuttaa ilmastotavoitteensa. Koillissanomat. Kolumni. 9.8.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Metsäenergiaa voi uusia nopeasti. Maaseudun Tulevaisuus. Lukijalta. 4.5.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Metsätalouden monet kestävyydet. Koti-Lappi. Kolumni. 24.11.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Metsää hävittänyt kehitysmaa Suomi. Kolumni. Aarre-lehti. 8.11.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Mielihyvää metsänhoidosta. Koillismaan Joulu 2016: 18-19. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2016. Pajukko nielee. Katsaus. 40 s. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2016. Pajuviljelmät nielevät hiiltä ja lisäävät humusta. Vieraskynä. Helsingin Sanomat. 29.8.2016. (Lataa PDF). (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Perusvoimaa biotaloudesta - nousu jatkuu koko ajan. Iijokiseutu. Kolumni. 12.10.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Polttonestettä biotaloudesta. Kolumni. Koti-Lappi. 25.2.2016.

Pohjonen, V. 2016. Porojen talviruokinta monipuolisemmaksi. Lapin Kansa. Lappi puhuu / Näkökulma. 28.11.2016. (Lataa PDF, Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Puudieselin monet nousut. Iisalmen Sanomat. Mielipide. 22.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Puunkannoista biomassaa. Valkeakosken Sanomat. Mielipide. 30.12.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Puusiutuvaa, komissaarit. Kolumni. Koillissanomat. 27.12.2016. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2016. Puusiutuvaa, komissaarit. Mielipide. Koti-Karjala. 28.12.2016.

Pohjonen, V. 2016. Puusiutuvaa, komissaarit. Mielipide. Länsi-Uusimaa. 17.12.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Puuta metsän kasvatustiloilta. Mielipide. Selänne-lehti. 5.3.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Pystykarsintaa kuntourheiluksi. Kolumni. Koillissanomat. 31.5.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Se on leijonan osa. Mielipide. Hirvensalmelainen. 4.5.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Suot ovat biotalouden merkittävä luonnonvara. Minun mielestäni / Mielipide. Perhonjokilaakso. 19.6.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Suomessa riittää metsää varjeluun ja viljelyyn. Ilkka. Yleisöltä. 15.5.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Tikkuviina tulossa autoihimme. Kolumni. Koillissanomat. 22.11.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Tuhkatkin pesästä kiertotaloudessa. Mielipiteet. Forssan lehti. 9.10.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Turve on edelleen luonnonvaramme. Mielipide. Jämsän Seutu. 14.3.2016.

Pohjonen, V. 2016. Turve on edelleen luonnonvaramme. Mielipide. Kalajokilaakso. 17.10.2016.

Pohjonen, V. 2016. Turve on edelleen luonnonvaramme. Mielipide. Perhonjokilaakso. 24.3.2016.

Pohjonen, V. 2016. Turve on edelleen luonnonvaramme. Mielipide. Sotkamo-lehti. 15.3.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Turve tarpeen edelleen. Mielipide. Kotiseudun Sanomat. 26.4.2016.

Pohjonen, V. 2016. Uusia voi nopeasti, komissaarit. Merikarvia-lehti. Mielipide. 17.11.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Uusiutuvaa, komissaarit. Lukijoilta. Näkökulmia. Kansan Uutiset. 31.12.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Varjele metsiä - 17 prosenttia. KMV-lehti. Mielipide. 15.8.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Varjele 17, Viljele 83. Kolumni. Koillissanomat. 26.4.2016.

Pohjonen, V. 2016. Varjelu ja viljely biotaloudessa. Haapavesi-lehti. Mielipide. 12.10.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Viljele ja varjele myös biotaloudessa. Mielipiteet. Suomenmaa. 28.10.2016. (Lataa PDF).

Pohjonen, V. 2016. Viljele metsiä, varjele metsiä. Tätä mieltä. Salon Seudun Sanomat. 11.6.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2016. Viljely ja varjelu biotaloudessa. Lestijoki-lehti. Mielipide. 6.10.2016. 

 

2015

Pohjonen, V. 2015. Aurinkovoima varastoituu metsäviljelmiin. Kolumni. Merikarvia-lehti. 19.2.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Aurinkovoimaa voi puskuroida puihin. Alakerta. Turun Sanomat. 10.3.2015.

Pohjonen, V. 2015. Bioetanoli pohjaa energiaviljelyyn. Lapin Kansa ja Pohjolan Sanomat. Artikkeli. 29.8.2015 (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Bioetanolia energiaviljelystä. Mielipide. Nivala-lehti. 23.7.2015.

Pohjonen, V. 2015. Bioetanolia energiaviljelystä. Mielipiteet. Uusimaa. 16.8.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Biohiili ja biokaasu kasvihuoneilmiössä. Mielipide. Siikajokilaakso. 4.8.2015.

Pohjonen, V. 2015. Biohiili ja biokaasu kääntävät kasvihuoneilmiön. Mielipide. Kankaanpään Seutu. 30.7.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Biohiiltä ja biokaasua, komissaarit! Mielipide. Aamulehti. 9.3.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Biotalouden käyntikortti. Lukijalta. Lapin Kansa. 9.1.2015.

Pohjonen, V. 2015. Biotalouden puu varmistui. Kolumni. Koillis-Sanomat. 3.6.2015.

Pohjonen, V. 2015. Biotalouden puu varmistui. Mielipide. 4.8.2015.

Pohjonen, V. 2015. Biotalouden puun varmistaja. Muistokirjoitus Ransa Olavi Huikarista. Haapavesi-lehti. 11.6.2015.

Pohjonen, V. 2015. Biotalouden tuotepaletti edistäisi etanolintuotantoa. Näkökulma. Etelä-Saimaa. 19.7.2015. (Blogspot).

Pohjonen, V. 2015. Biotalous hakee metsän uusia arvoketjuja. Mielipide. Karjalainen. 30.9.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Bioydinvoiman tielle. Lukijoilta. Näkökulmia. Kansan Uutiset. 23.8.2015. (Lataa PDF) (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Coppice willow forestry on arable lands - Experiences from Finland 1973-1993. iBooks/Apple Books. 84 p.

Pohjonen, V. 2015. Energia-ajattelussa mentävä aivan uusiin puihin. Mielipide. Aamulehti. 3.8.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Energiametsiä kannattaa edelleen edistää. Mielipiteet. Lestijoki-lehti. 19.2.2015

Pohjonen, V. 2015. Energian hyvät, pahat ja rumat. Kolumni. Koillis-Sanomat. 7.1.2015.

Pohjonen, V. 2015. Energian valinta uusiin puihin. Mielipide. Kalajokilaakso. 23.3.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Energiantuotanto pantava uusiin puihin. Mielipide. Savon Sanomat. 3.3.2015.

Pohjonen, V. 2015. Energiamme hyvät, pahat ja rumat. Mielipiteet. Orimattilan Sanomat. 28.7.2015.

Pohjonen, V. 2015. Energiamme hyvät, pahat ja rumat. Mielipide. Oriveden Sanomat. 12.8.2015 (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Energiamme hyvät, pahat ja rumat. Mielipiteet. Suomenmaa. 20.1.2015.

Pohjonen, V. 2015. Energiapuun keräilystä viljelyyn. Mielipiteet. Forssan Lehti. 9.3.2015.

Pohjonen, V. 2015. Energiapuun keräilystä viljelyyn. Mielipiteet. Kiuruvesi-lehti. 9.1.2015 (lähetyspvm) (Blogspot).

Pohjonen, V. 2015. Energiapuun tuotannossa keräilystä viljelyyn. Etelä-Saimaa. Näkökulma. 27.4.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Energiapuun tuotannossa keräilystä viljelyyn. Kouvolan Sanomat. 21.4.2015. (velipohjonen.com)

Pohjonen, V. 2015. Hiilidioksidiajan lyhyt historia. Kolumni. Koillis-Sanomat. 22.12.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Hoida metsää, niele hiiltä. Kolumni. Koillis-Sanomat. 10.2.2015.

Pohjonen, V. 2015. Kanalintujen metsästys Ruotsin malliin. Kuhmolainen. Mielipide. 29.10.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Kanalintujahtiin Ruotsin malliin. Lukijat. Lapin Kansa. 24.10.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Kasvuturve on viennin mahdollisuus. Mielipiteet. Lounais-Lappi. 23.4.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Kasvuturve suotalouden ykköseksi. Mielipide. Iisalmen Sanomat. 9.3.2015. (Blogspot) (PDF)

Pohjonen, V. 2015. Kehitysavun ytimessä on ruokaturvan kohentaminen. Mielipide. Helsingin Sanomat. 24.1.2015. (Lataa PDF). (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Keräilystä viljelyyn. Pohjolan Sanomat. Kolumni. 21.1.2015. (Blogspot) (PDF)

Pohjonen, V. 2015. Nostetaan hiili pöydälle. Merikarvia-lehti. Mielipide. 12.11.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Metsäenergia on ykkösemme. Mielipide. Suomenmaa. 29.7.2015.

Pohjonen, V. 2015. Metsän kasvatustilat myyvät puuta. Mielipide. Kalajokilaakso. 28.8.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Metsän kasvatustilojen tielle. Mielipide. Loviisan Sanomat. 28.8.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Metsän kasvatustiloja tarvitaan. Mielipide. Aamulehti. 12.9.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Metsällä, tuulella ja auringolla etevä energiayhteys. Mielipide. Helsingin Sanomat. 12.8.2015. (Lataa PDF). (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Metsän, tuulen ja auringon kolmiyhteys. Mäntsälän lehti. Mielipide. 12.8.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Metsäporkkanaa ja piiskaa. Ilkka. Mielipide. 23.8.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Metsäpuut varastoivat auringon voimaa. Mielipide. Iijokiseutu. 23.1.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Metsätalouteen kehittyi seepraperiaate. Mielipide. Iijokiseutu. 26.8.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Metsätalouteen kehittyi seepraperiaate. Mielipide. Maaselkä. 9.9.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Metsäviljelmiltä saa lisää puuta. Ilkka. Mielipide. 21.2.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Metsäviljelmät varastoivat aurinkovoiman. Mielipiteet. Vihreä Lanka. 6.3.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Nostetaan hiili pöydälle. Mielipiteet. Merikarvia-lehti. 12.11.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Pajukosteikkoja suojelemaan vesistöjä. Lukijoilta. Turun Sanomat. 8.1.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Paju pulasta pelastaa. Mielipide. Etelä-Uusimaa. 5.5.2013.

Pohjonen, V. 2015. Pajun historiassa oppia biotaloudelle. Mielipide. Lounais-Lappi. 21.9.2015. (Lataa PDF).

Pohjonen, V. 2015. Pajun hyötykäytön historiassa oppia biotaloudelle. Mielipide. Kotiseudun Sanomat, Pihtipudas. 21.7.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Pajun hyötykäytön historiassa oppia biotaloudelle. Mielipide. Länsi-Saimaan Sanomat. 17.6.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Pajun hyötykäytön historiassa oppia biotaloudelle. Mielipide. Rantapohja. 23.7.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Pelletistä tervan tapainen vientituote. Nivala-lehti. Mielipide. 1.10.2015.

Pohjonen, V. 2015. Perhemetsät nielevät hiiltä. Kolumni. Pohjolan Sanomat. 18.3.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Pienpuun hinnassa on mysteeri. Mielipide. KMV-lehti. 6.7.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Pienpuun hintaongelma voidaan ratkaista. Yliö. Maaseudun Tulevaisuus. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Pohjois-Suomen puu kasvaa yhä nopeammin. Yläkerta. Kaleva. 7.9.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Puu kasuaa yhä kovemmin. Kolumni. Koti-Lappi. 14.1.2015. (Blogspot) (PDF)

Pohjonen, V. 2015. Puu on ajattoman hyvää energiaa. Kolumni. Nivala-lehti. 12.2.2015. (PDF)

Pohjonen, V. 2015. Pula puusta jaksaa puhuttaa. Mielipiteet. Itä-Häme. 12.3.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Pula puusta puhuttaa. Mielipide. Lappilainen. 25.3.2015.

Pohjonen, V. 2015. Pula puusta puhuttaa taas. Mielipiteet. Siikajokilaakso. 3.3.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Puskuroi aurinkovoimaa puihin. Mielipiteet. Uusimaa. 15.3.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Puuenergialla taas leijonanosa. Näkökulma. Kainuun Sanomat. 4.8.2015.

Pohjonen, V. 2015. Puun riittävyys edellyttää lisää viljelyä. Maaseudun Tulevaisuus. Yliöartikkeli. 18.5.2015. ( )

Pohjonen, V. 2015. Puun riittävyys huolettaa taas. Iijokiseutu. Kolumni. 13.3.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Puun riittävyys huolettaa taas. Kolumni. Koti-Lappi. 18.3.2015.

Pohjonen, V. 2015. Puun riittävyys on kestävä puheenaihe. Kolumni. Koillis-Sanomat. 17.3.2015.

Pohjonen, V. 2015. Puun riittävyys on taas ongelma. Tätä mieltä. Salon Seudun Sanomat. 16.3.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Puun riittävyys puhuttaa taas. Lukijalta. Kotiseudun Sanomat. 10.2.2015. (Lataa PDF).

Pohjonen, V. 2015. Puun riittävyys tarvitsee 2010-luvun metsäviljelmiä. Mielipide. Etelä-Suomen Sanomat. 22.3.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Puupelletin arvo kasvaa maailmalla. Mielipiteet. Lounais-Lappi. 5.3.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Puuvoima ansaitsee leijonanosan. Mielipiteet. Länsi-Saimaan Sanomat. 16.1.2015.

Pohjonen, V. 2015. Puuvoima on ajattoman hyvää energiaa. Länsi-Suomi. Mielipiteet. 16.2.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Puuvoimalla taas leijonanosa. Lestijoki-lehti. Mielipiteet. 19.2.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Puuvoimalle leijonanosa. Mielipiteet. Kansan Uutiset. 27.2.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Puut varastoivat aurinkovoiman. Mielipiteet. Rantapohja. 3.3.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Puuta kasvatustiloilta. Savon Sanomat. Lukijan Sanomat. 26.8.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Puuta voimme kasvattaa lisää. Näkökulma. Kainuun Sanomat. 26.4.2015.

Pohjonen, V. 2015. Puruetanoli on biotalouden suomalainen käyntikortti. Keskustelu. KMV-lehti. 9.2.2015.

Pohjonen, V. 2015. Puuvirran piiskat ja porkkanat. Kuhmolainen. Mielipide. 14.8.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Puuvoima on ajattoman hyvää energiaa. Mielipiteet. Länsi-Suomi. 16.2.2015.

Pohjonen, V. 2015. Puuvoimalla taas leijonanosa. Lestijoki-lehti. Mielipide. 19.2.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Sahanpurua tankkiin. Artikkeli. Turun Sanomat. 22.6.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Salix-pajun käytössä oppia biotaloudelle. Mielipiteet. Forssan Lehti. 6.7.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Suo pursuaa mahdollisuuksia. Mielipiteet. Forssan Lehti. 11.5.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Suo pursuaa mahdollisuuksia. Mielipiteet. Suomenmaa. 29.5.2015.

Pohjonen, V. 2015. Suojelun tarve vähentää luontaisesti syntyneiden metsien hakkuita. Mielipide. Viiden Kunnan Sanomat (Viispiikkinen). 3.9.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Tankatkaamme auton polttoainetankki sahanpurulla. Tätä mieltä. Salon Seudun Sanomat. 5.1.2015. (PDF)

Pohjonen, V. 2015. Taas puhuttaa pula puusta. Mielipide. Länsi-Saimaa. 17.3.2015.

Pohjonen, V. 2015. Taas puhuttaa pula puusta. Mielipide. Tervareitti. 10.3.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Taas puhuttaa pula puusta. Uurainen Paikallisuutiset. Sanonpa sanasen. 4.3.2015. (PDF)

Pohjonen, V. 2015. Tuotepaketti pelasti etanolin energiaviljelyn Yhdysvalloissa. Kymen Sanomat. Mielipide. 3.7.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Turve on kiusallisen tarpeellinen luonnonvaramme. Mielipide. Itä-Häme. 23.1.2015.

Pohjonen, V. 2015. Tuuli, aurinko ja metsä yhdistävät energian. Mielipide. Lapin Lansa. 13.6.2015.

Pohjonen, V. 2015. Tuuli, aurinko ja metsä yhdistävät energian. Mielipide. Lestijoki-lehti. 16.7.2015.

Pohjonen, V. 2015. Uusiin puihin. Mielipide. Auranmaan viikkolehti. 20.3.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Uusiin puihin. Mielipide. Päijät-Häme, Hollolan Sanomat. 11.3.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Uusiin puihin. Teisko-Aitolahti. Mielipide. 30.7.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Vihreyden teollistamisen haasteet 2010-luvulla. Käsikirjoitus. 31.1.2015. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2015. Vihreyden teollistamista tarvitaan edelleen. Mielipiteet. Suomenmaa. 10.2.2015.


2014

Pohjonen, V. 2014. Biotaloudella on ruokohelvestä opittavaa. Maaseudun Tulevaisuus. Yliöartikkeli. 27.8.2014. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2014. Biotaloudelta saamme lisää puuvoimaa. Raahen Seutu. Mielipide. 6.5.2014. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2014. Biovalutuskenttä suojelee vesistöä. Yleisöltä. Ilkka. 20.5.2014.

Pohjonen, V. 2014. Energiapuun eriskummallinen hinta. Mielipide. Karjalainen. 23.11.2014 (lähetyspvm).

Pohjonen, V. 2014. Eukalyptus on metsätaloutta horjuttava kummajainen. Tätä mieltä. Salon Seudun Sanomat. 5.1.2014. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2014. Hiilen nielutuloutus voisi alkaa perhemetsistä. Näkökulma. Kainuun Sanomat. 7.4.2014. (Lataa PDF). (Blogspot)

Pohjonen, V. 2014. Itäisen Niilin hanke Sudanissa: vuoden 2005 tavoite saavutettu. Analyysi Suomen rahoittamasta “Eastern Nile Watershed Management” hankkeesta ja sen ilmapiiristä. 18 s. (Lataa PDF).

Pohjonen, V. 2014. Kappaletulostuksen raaka-aineeksi pohjoisen puu. Alakerta. Kaleva. 19.2.2014.

Pohjonen, V. 2014. Kasvuturpeesta taloutta vaurastuttava vientituote. Alakerta. Kaleva. 16.11.2014.

Pohjonen, V. 2014. Metsän arvoketjut tunnettiin jo varhain. Näkökulma. Kainuun Sanomat. 14.7.2014. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2014. Metsän arvoketjut tunnettiin jo varhain. Näkökulma. Kymen Sanomat. 10.6.2014. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2014. Metsässä on yhä vaurauden arvoketjun aineksia. Näkökulma. Etelä-Saimaa. 24.2.2014. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2014. Paju on tehokkain aurinkokennomme. Mielipide. Helsingin Sanomat. 4.5.2014. (Lataa PDF) (Blogspot)

Pohjonen, V. 2014. Pinta-alaverossa olisi mallia kehitysmaille. Keskustelua. Kansan Uutiset. Viikkolehti. 9.5.2014.

Pohjonen, V. 2014. Propsin aikana metsän talous toimi. Tätä mieltä. Salon Seudun Sanomat. 22.9.2014.

Pohjonen, V. 2014. Puu nousi Suomen perusvoimaksi. Kolumni. Koillis-Sanomat. 29.1.2014.

Pohjonen, V. 2014. Puu perusvoimaksi. Mielipiteet. Savon Sanomat. 6.2.2014. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2014. Puissamme on auringon tuottamaa bioydinvoimaa. Maaseudun Tulevaisuus. Vierasyliö. 20.10.2014. (Blogspot).

Pohjonen, V. 2014. Puun kasvulla monta selitystä. Kolumni. Pohjolan Sanomat. 15.4.2014.

Pohjonen, V. 2014. Puusta tuli perusvoimaa. Kolumni. Pohjolan Sanomat. 5.2.2014.

Pohjonen, V. 2014. Puuvoima nousi ykköseksi. Aamulehti. Mielipide. 4.4.2014. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2014. Pyhä savu ja mirhami – osa metsän arvoketjun historiaa. Näkökulma. Kouvolan Sanomat. 9.6.2014. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2014. Sahanpurua tankkiin. Kolumni. Merikarvia-lehti. 31.12.2014.

Pohjonen, V. 2014. Tapion tiellä uusia haasteita. Artikkeli. Koti-Lappi. 2.1.2014.

Pohjonen, V. 2014. Vaatteen tielle. Kolumni. Aarre-lehti. 1/14:33. (PDF) (Blogspot)

Pohjonen, V. 2014. Vehnä on taustalla Lähi-idän kaaoksessa. Mielipide. Ilkka-Pohjalainen. 26.10.2014. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2014. Watershed management in Eastern Nile. Case Atbara aquifer. Powerpoint presentation of 18.12.2014. (Lataa PDF)

 

2013

Pohjonen, V. 2013. Australian malli toisi ilmastorahaa Suomen metsiin. Pohjalainen. Mielipide. 24.5.2013. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2013. Hake hautasi Vuotoksen. Käsikirjoitus 12.9.2013. Web-teksti 20.5.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2013. Hake nousi kolmessa aallossa. Mielipide. Ilkka. 2.9.2013. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2013. Hirvi palautti metsälaidunnuksen. Mielipide. Luoteisväylä. 1.8.2013

Pohjonen, V. 2013. Hirvi palautti metsälaidunnuksen. Mielipide. Sotkamo-lehti. 23.7.2013

Pohjonen, V. 2013. Hirvien laiduntaminen metsissä yksipuolistaa puulajien kirjoa. Vierasyliö. Maaseudun Tulevaisuus. 4.10.2013. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2013. H-kulttuuri määritti uusiutuvan rajan. Tätä mieltä. Salon Seudun Sanomat. 1.7.2013. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2013. Kaasu on tulevaa energiaa. Lukijan ääni. Forssan lehti. 3.2.2013.

Pohjonen, V. 2013. Kannot nousevat. Mielipidekirjoitukset. Savon Sanomat. 14.5.2013. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2013. Kehitysavun syvin tavoite on ruuan tuotannon lisääminen. Vierasyliö. Maaseudun Tulevaisuus. 24.3.2013. pdf. pdf2. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2013. Lipsuuko ote puuenergiasta. Aarre-lehti. Vieraana. 28.2.2013. (Blogspot) (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2013. Liukosellu tuo biotalouden iholle. Kolumni. Pohjolan Sanomat. 4.3.2013.

Pohjonen, V. 2013. Metsätilamaksusta mallia kehitysmaille. Maanantaivieras. Kainuun Sanomat. 17.6.2013.

Pohjonen, V. 2013. Metsiin uusia arvoketjuja. Kolumni. Pohjolan Sanomat 7.11.2013. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2013. Nykymalli kelvollinen. Mielipide. Savon Sanomat. 4.3.2013.

Pohjonen, V. 2013. Paju pulasta pelastaa. Mielipide. Etelä-Uusimaa. 5.5.2013. pdf. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2013. Pajukko pysäyttää. Mielipidekirjoitukset. Savon Sanomat. 8.10.2013.

Pohjonen, V. 2013. Pajusta on hyväksi malliksi kasvavalle biotaloudelle. Taustat. Salon Seudun Sanomat. 2.9.2013.

Pohjonen, V. 2013. Pajusta moneen lähtöön. Yleisöltä. Pohjalainen. 4.4.2013. (Lataa PDF). (Blogspot)

Pohjonen, V. 2013. Pajutuskenttä pysäyttää päästöt. Lukijalta. Epari. 9.10.2013. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2013. Paluu vaurauden alkulähteelle. Kolumni. Koillissanomat. 29.10.2013.

Pohjonen, V. 2013. Pelletistä vientituote. Kolumni. Pohjolan Sanomat. 17.1.2013.

Pohjonen, V. 2013. Pellettiä rintamaille ja vientiin. Mielipide. Länsi-Suomi. 24.1.2013.

Pohjonen, V. 2013. Perhemetsät osaksi rahanarvoista nielukauppaa. Alakerta. Kaleva. 20.3.2013.

Pohjonen, V. 2013. Puhdas pelletti petaa uutta nousua. Alakerta. Kaleva. 19.5.2013.

Pohjonen, V. 2013. Puhtaus on puupelletin valtti. Mielipide / Yleisöltä. Ilkka. 18.10.2013. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2013. Puupelletin merkitys kasvaa. Käsikirjoitus 18.3.2013. Web.texti 10.1.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2013. Puuvilla antaa tilaa liukosellulle. Mielipidekirjoitukset. Iisalmen Sanomat. 6.1.2013.

Pohjonen, V. 2013. Ruokaturvan koheneminen kehitysavun tavoite. Kolumni. Koillis-Sanomat. 5.2.2013

Pohjonen, V. 2013. Syteen ja saveen. Mielipidekirjoitukset. Savon Sanomat. 3.1.2013. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2013. Tana-Beles watersheds develop - monitoring past and present, challenges for tomorrow. Esitelmä / Talk. Discussion in World Bank & Embassy of Finland mission. Bahir Dar, Ethiopia. 8.5.2013.

Pohjonen, V. 2013. Tapion malli Afrikkaan. Mielipidekirjoitukset. Savon Sanomat. Lukijan Sanomat. 4.9.2013. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2013. Tapion tie kehitysapuun. Lukijoilta. Puruvesi. 19.9.2013.

Pohjonen, V. 2013. Tapion tie oli tuloksen tie. Kolumni. Koillissanomat. 24.9.2013.

Pohjonen, V. 2013. Turpeen etuja ei voi kiistää. Mielipide. Kankaanpään Seutu. 12.9.2013.

Pohjonen, V. 2013. Turpeen etuja ei voi kiistää. Mielipide. Luoteisväylä. 30.9.2013.

Pohjonen, V. 2013. Turvetta vai kantoja? Lukijalta. Kotiseudun Sanomat. 2.8.2013. (Blogspot)

Pohjonen, V, 2013. Turvetta vai kantoja? Kolumni. MaaseutuLusto. No 7. 23.8.2013.

Pohjonen, V. 2013. Uutta otetta valumien hillintään. Mielipidekirjoitukset. Iisalmen Sanomat. 16.1.2013.

Pohjonen, V. 2013. Valumat hyötykäyttöön. Lukijan ääni. Forssan Lehti. 29.12.2013.

Pohjonen, V. 2013. Valumien hillintään uutta tehoa. Metsälehti. Asiantuntijalta. Nro 3/2013. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2013. Wood pellets in Finland with a global view. Manuscript 22.4.2013. Web-text 6.12.2016. (Blogspot)

 

2012

Pohjonen, V. 2012. Arktinen biodiesel on tarpeellinen. Kolumni. Pohjolan Sanomat. 5.9.2012.

Pohjonen, V. 2012. Biohiilestä apua ilmastolle ja kehitysmaille. Näkökulma. Etelä-Saimaa. 24.12.2012.

Pohjonen, V. 2012. Carbon sinks are becoming more relevant - challenges for forest research and university training. Esitelmä / Talk. Discussion in Debre Birhan University. Ethiopia. 8.12.2012.

Pohjonen, V. 2012. Edessä on vehnän vuosi. Kolumni. Pohjolan Sanomat. 11.1.2012.

Pohjonen, V. 2012. Etanolia ja puuvillaa selluteollisuudesta. Kolumni. Koti-Lappi. 15.11.2012.

Pohjonen, V. 2012. Energiapelin sekoittaja. Mielipide. Savon Sanomat. 5.10.2012

Pohjonen, V. 2012. Ilmastokamppailu uupuu, paperipuu pelastuu. Yleisöltä. Suur-Keuruu. 14.5.2012.

Pohjonen, V. 2012. Ilmastorahaa kannattaa sijoittaa syteen ja saveen. Tätä mieltä. Salon Seudun Sanomat. 22.12.2012. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2012. Hiilidioksidin päästökaupalla kehno menestys. Kouvolan Sanomat. Näkökulma. 29.4.2012.

Pohjonen, V. 2012. Hiilidioksidin päästökauppaan liittyi paljon odotuksia. Yleisöltä. Pohjalainen. 8.5.2012. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2012. Hirvi tekee 2000-luvun kansallismaisemaa. Näkökulma. Elonkehä. 19.4.2012.

Pohjonen, V. 2012. Hoidettu metsä nielee hiiltä. Mielipide. Länsi-Suomi. 12.1.2012. 2011.

Pohjonen, V. 2012. Hoidettu metsä nielee hiiltä. Näkökulma. Kouvolan Sanomat. 2.2.2012. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2012. Kantojen biotaloudesta tuli menestystarina. Vieraskynä. Aarre-lehti. 23.3.2012. (Lataa PDF).

Pohjonen, V. 2012. Kuitupuu nyt kallista polttoon. Mielipide. Etelän Uutiset / Etelä-Uusimaa. 6.12.2012. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2012. Maailma tarvitsee vehnää yhä enemmän. Alakerta. Kaleva. 23.5.2012.

Pohjonen, V. 2012. Metsätalouden piiskat ja porkkanat. Mielipidekirjoitukset. Iisalmen Sanomat. 3.5.2012.

Pohjonen, V. 2012. Potential benefits from Carbon trading to smallholder farms - comparison of Ethiopian and Finnish average forest farms. Esitelmä / Talk. Zenbaba Union / Agricord workshop in Support to Forest Producers' Organization in Amhara. Bahir Dar. Ethiopia. 19.1.2012.

Pohjonen, V. 2012. Puuetanolia ja puuvillaa selluteollisuudesta. Näkökulma. Etelä-Saimaa. 18.11.2012. (Kouvolan Sanomat 18.11.2012)

Pohjonen, V. 2012. Puuetanolin tuotanto oli väjällä käynnistyä. Käsikirjoitus 28.1.2012. web-texti 9.1.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2012. Puupelletti luo metsäenergian lisäarvoa. Lukijalta. Maaseudun Tulevaisuus. 21.9.2012. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2012. Puuvillaa pohjoisen puusta.Yleisöltä. Ilkka-Pohjalainen. Yleisöltä. 5.12.2012. (velipohjonen)

Pohjonen, V. 2012. Puuvillaa puusta. Savon Sanomat. Lukijan Sanomat. 27.11.2012. pdf. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2012. Puuvillaa voi saada myös puusta. Lukijan ääni. Forssan lehti. 7.12.2012.

Pohjonen, V. 2012. Päästökaupan lyhyt historia. Kolumni. Pohjolan Sanomat. 8.5.2012.

Pohjonen, V. 2012. Rise of sustainable forestry in Ethiopia. Manuscript. 18.6.2012. Web-text 5.12.2016. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2012. Turvetaloudelta mahdollista saada tulevaisuuden lisäpeltoa. Mielipiteet. Länsi-Savo. 7.6.2012.

Pohjonen, V. 2012. Turvetaloudelta saamme lisää peltoalaa. Mielipide. Satakunnan Kansa. 17.6.2012.

Pohjonen, V. 2012. Turvetalous raivaa tarvitsemaamme lisäpeltoa. KMV-lehti. 23.4.2012

Pohjonen, V. 2012. Turvetalous raivaa tarvitsemaamme lisäpeltoa. Lukijan plassi. Merikarvia-lehti. 3.5.2012.

Pohjonen, V. 2012. Uutta ajattelua valumien hillintään. Kolumni. Pohjolan Sanomat. 27.11.2012.

Pohjonen, V. 2012. Valumat luontoon kasvien kiertoon. Alakerta. Kaleva. 11.7.2012

Pohjonen, V. 2012. Valumat luontoon pysähtyvät energiapajuun. Lukijalta. Maaseudun Tulevaisuus. 15.6.2012. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2012. Valumien hillintään biotalouden ote. Kolumni. Koillis-Sanomat. 21.11.2012.

Pohjonen, V. 2012. Valumien hillintään tehoa biotalouden uusilla opeilla. Maanantaivieras. Kainuun Sanomat 7.12.2012.

Pohjonen, V. 2012. Vehnän nousu hämmästyttää. Lukijalta. Luoteisväylä. 26.4.2012.

Pohjonen, V. 2012. Vehnän nousu hämmästyttää. Lukijan ääni. Forssan lehti. 29.4.2012.

 

2011

Pohjonen, V. 2011. Ajatus energiapajusta 1970-luvulta. Mielipide. Keskipohjanmaa. 29.11.2011.

Pohjonen, V. 2011. Apu Etiopiaan maksoi vaivan. Lukijoilta. Kansan Uutiset. 22.4.2011. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2011. Biohiilestä maan- ja ilmastonparannusaine. Vieraskynä. Koillis-Lappi. 21.3.2011.

Pohjonen, V. 2011. Biohiili hyödyttää ympäristöä monin tavoin. Vieraskynä. Helsingin Sanomat. 18.5.2011. (Lataa PDF).

Pohjonen, V. 2011. Biohiili ja synteesikaasu torjuvat ilmastonmuutosta. Näkökulma. Etelä-Saimaa. 17.4.2011. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2011. Biohiili monipuolistaa ilmastopolitiikkaa. Alakerta. Kaleva. 15.6.2011.

Pohjonen, V. 2011. Biohiili voi muuttaa ilmastopolitiikkaa. Puheenvuoro. Pohjalainen. 20.3.2011.

Pohjonen, V. 2011. Biotalous tarvitsee lisää kantoenergiaa. Alakerta. Kaleva. 26.10.2011.

Pohjonen, V. 2011. Biotalouden kannot ensin esillä Vesijaolla. Kynävinkkeli. Padasjoen Sanomat. 29.9.2011

Pohjonen, V. 2011. Carbon Offsets in African Smallholder Farms. Esitelmä / Talk. 2nd Sustainable Land Management Stakeholder Workshop. Bahir Dar, Ethiopia. 3.-4.2.2011. Powerpoint. 23 slides.

Pohjonen, V. 2011. Carbon Offsets to Planted Trees. Esitelmä / Talk. 2nd International Forest Connect Workshop, by IIED & FAO & PROFOR. Addis Ababa, Ethiopia. 19.2.2011. Powerpoint. 23 slides.

Pohjonen, V. 2011. Energiapajun uusi tuleminen. Kolumni. Pohjolan Sanomat. 24.11.2011.

Pohjonen, V. 2011. Energiaviljelyn ajatus on peräisin 1970-luvulta. Yleisöltä. Pohjalainen 12.12.2011. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2011. Etanoli jarruttaa jo öljyn hinnannousua. Vieraskynä. Koillis-Sanomat. 28.4.2011.

Pohjonen, V. 2011. Etiopia pyrkii kääntämään nälälle selän. Kehitys. global.finland. Artikkeli ja kolumnit. 23.9.2011.

Pohjonen, V. 2011. Hiilidioksidia voi palauttaa. Mielipide. Kalajoen Seutu. 23.2.2011.

Pohjonen, V. 2011. Hiilidioksidin voi palauttaa. Kolumni. Pohjolan Sanomat. 22.2.2011.

Pohjonen, V. 2011. Hirvi ja kuusi sopivat yhteen. Kolumni. Pohjolan Sanomat. 11.10.2011. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2011. Hirvi kuusettaa Suomen biotaloutta. Näkökulma. Etelä-Saimaa. 17.10.2011 & Mielipide. Kouvolan Sanomat 17.10.2011. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2011. Hirvi muuttaa kansallismaisemaa. Alakerta. Kaleva. 7.12.2011.

Pohjonen, V. 2011. Ilmakehän hiilidioksidin päästökauppa laajenee. Artikkeli. Koneviesti. No: 3 (24.2.2011):113.

Pohjonen, V. 2011. Ilmastohiilen palauttaminen maa- ja metsätiloille. Lukijalta. Raahen Seutu. 8.3.2011.

Pohjonen, V. 2011. Ilmastosopimuksen katkoon ei ole varaa. Forssan Lehti. Lukijan ääni. 10.6.2011.

Pohjonen, V. 2011. Ilmastosopimusta ei tulisi katkaista. Näkökulma. Etelä-Saimaa. 3.6.2011. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2011. Ilmastouhkaa ei tule vähätellä. Mielipide. Warkauden lehti. 24.2.2011.

Pohjonen, V. 2011. Kaasu on edelleen vaihtoehto. Länsi-Saimaan Sanomat. 16.12.2011

Pohjonen, V. 2011. Kaasu on taas vaihtoehto. Maanantaivieras. Kainuun Sanomat. 30.5.2011.

Pohjonen, V. 2011. Kaasu palaa energialähteeksi. Kolumni. Pohjolan Sanomat. 9.5.2011.

Pohjonen, V. 2011. Kaasu palaa energiavaihtoehdoksi. Lukijaposti. Rantapohja. 9.6.2011. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2011. Kaasu palaa vaihtoehdoksi. Vierailija. Etelä-Suomen Sanomat.

Pohjonen, V. 2011. Kaasua, komissaarit!. Vieraskynä. Koillis-Lappi. 30.5.2011.

Pohjonen, V. 2011. Kaasuenergialla vahva pohjoinen ulottuvuus. Alakerta. Kaleva. 20.7.2011.

Pohjonen, V. 2011. Kantoenergia on jo osa uutta biotaloutta. Kolumni. Maaseutu-Lusto. 11.11.2011

Pohjonen, V. 2011. Karkaavat ravinteet voi pysäyttää. Mielipide. Valkeakosken Sanomat. 18.10.2011. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2011. Kehitysapua ei parane mollata. Vieraskynä. Koillis-Lappi. 24.1.2011.

Pohjonen, V. 2011. Kehitysavun suuri linja. Yleisöltä. Ilkka. 22.8.2011.

Pohjonen, V. 2011. Kemijärven etanoli oli aikaansa edellä. Lappi puhuu. Lapin Kansa. 11.5.2011.

Pohjonen, V. 2011. Kehitysavun mollaaminen epäreilua. Lukijoilta. Turun Sanomat. 30.1.2011. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2011. Kehitysavun mollaaminen syytä lopettaa. Lukijan ääni. Forssan lehti. 11.1.2011.

Pohjonen, V. 2011. Kiistely kantoenergiasta on ratkaistava nopeasti. Yleisöltä. Pohjalainen. 11.7.2011.

Pohjonen, V. 2011. Kioton ilmastosopimus tiensä päässä. Vierailija. Etelä-Suomen Sanomat. 25.7.2011.

Pohjonen, V. 2011. Kotimaisesta turpeesta kannattaa pitää kiinni. Vieraskynä. Koillis-Lappi. 3.3.2011.

Pohjonen, V. 2011. Kotimaista etanolia auton tankkiin. Alakerta. Kaleva. 9.2.2011.

Pohjonen, V. 2011. Kuitupuu pelastuu. Mielipide. Savon Sanomat. 11.11.2011.

Pohjonen, V. 2011. Kuitupuu pääsi turvaan ilmastotoimien takkujen turvin. Yliö. Satakunnan Kansa. 13.7.2011.

Pohjonen, V. 2011. Luonnonsuojelu on metsästyksen paras edunvalvoja. Näkökulma. Elonkehä. 17.10.2011.

Pohjonen, V. 2011. Luonnonvarojen käytössä seepraperiaate. Mielipide. Savon Sanomat. 1.5.2011.

Pohjonen, V. 2011. Metsä- ja energiatalouden hiilinielut mukaan päästökauppaan. Näkökulma. Elonkehä. 16.8.2011.

Pohjonen, V. 2011. Metsätaloudelle piiskaa ja porkkanaa. Ilkka-Pohjalainen. Artikkeli. 5.6.2011. (teksti + audio) (Blogspot)

Pohjonen, V. 2011. Metsätaloudelle piiskaa ja porkkanaa. Kolumni. Pohjolan Sanomat. 1.6.2011.

Pohjonen, V. 2011. Metsätilojen ilmastohiili päästökauppaan. Tutkijalta. Metsälehti No 5/2011. 17.3.2011.

Pohjonen, V. 2011. Perhemetsien puukaupoista hyötyvät kaikki osapuolet. Yleisönosasto. Länsi-Suomi. 9.11.2011.

Pohjonen, V. 2011. Perhemetsien puukauppoja kannattaa kehittää. Näkökulma. Etelä-Saimaa. 11.7.2011.

Pohjonen, V. 2011. Pienpuu tarvitsee energiatukea - kuitupuu houkuttaa voimaloita. Tiistaivieras. Kainuun Sanomat. 26.4.2011.

Pohjonen, V. 2011. Puuetanoli lievittäisi maapallon ruokakriisiä. Turun Sanomat. Lukijan kolumni. 29.6.2011. (Lataa PDF). (Blogspot)

Pohjonen, V. 2011. Puuhiili osaksi metsäenergiaa. Lappi puhuu. Lapin Kansa. 17.2.2011.

Pohjonen, V. 2011. Perhemetsien puukauppaa syytä kehittää. Lukijan ääni. Forssan Lehti. 27.11.2011

Pohjonen, V. 2011. Päästökaupan rinnalle hiilen palautus. Käsikirjoitus 21.2.2011. Web-teksti 10.3.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2011. Päästökauppa uupuu, kuitupuu pelastuu. Mielipide. Helsingin Sanomat. 30.11.2011. (Lataa PDF). (Blogspot)

Pohjonen, V. 2011. Päästökauppa uupuu, mutta kuitupuu pelastuu. Turun Sanomat. Lukijoilta. 28.11.2011. (Lataa PDF). (Blogspot)

Pohjonen, V. 2011. Tuotanto kannattaa. Mielipide. Savon Sanomat. 27.5.2011. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2011. Turpeen paketoiminen olisi virhe. Yliöartikkeli. Maaseudun Tulevaisuus. 19.2.2011.

Pohjonen, V. 2011. Turpeen paketoiminen velkauttaa Suomea. Artikkeli. Pohjolan Sanomat. 8.1.2011. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2011. Turve vähentää ulkomaista velkaa. Pohjalainen. Yleisöltä. Ilkka-Pohjalainen. 11.10.2011. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2011. Turvetalouden tulevaisuus. Näkökulma. Elonkehä. 16.5.2011.

Pohjonen, V. 2011. Turvetta ei kannata paketoida. Lappi puhuu. Lapin Kansa. 30.5.2011.

Pohjonen, V. 2011. Uusiutuva kaasu ajaa asemiin. Yleisöltä. Ilkka-Pohjalainen. 15.5.2011. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2011. Viljan tuotannon on kasvettava kaikkialla. Lukijoilta. Kansan Uutiset. 22.7.2011.

 

2010

Pohjonen, V. 2010. Biomassojen energiaviljely sukupolven ikäistä. Lukijan ääni. Forssan Lehti. 16.7.2010.

Pohjonen, V. 2010. Energiaviljelyä on vauhditettava. Yleisöltä. Ilkka. 1.8.2010.

Pohjonen, V. 2010. Etanoli on vahvinta bioenergiaa. Yleisöltä. Ilkka 3.9.2010. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2010. Etiopian hätä hälveni. Mielipiteet. Kehitysapu. Savon Sanomat. 25.7.2010.

Pohjonen, V. 2010. Haravoi ravinteet. Kolumni. Koillis-Sanomat. 2.8.2010.

Pohjonen, V. 2010. Inkoo oli edelläkävijä energiaviljelyssä. Mielipide. Länsi-Uusimaa. 15.7.2010.

Pohjonen, V. 2010. Karkaavat ravinteet voi haravoida. Maaseutu Lusto. Kolumni. 13.8.2010. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2010. Kehitysavun suuri linja. Ilkka. Mielipide. 22.8.2010. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2010. Kehitysavussa on hyvä olla mukana. Maaseudun Tulevaisuus. Mielipide. 6.8.2010. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2010. Metsähaketta sellun jättämään energiavajeeseen. Alakerta. Kaleva. 15.8.2010.

Pohjonen, V. 2010. Pane turve tunkemahan, maa väkevä vääntämähän. Alakerta. Kaleva. 23.7.2010. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2010. Pelletillä on kokoaan suurempi merkitys. Vieraskynä. Koillis-Lappi. 21.10.2010.

Pohjonen, V. 2010. Pelletti on vientienergiaa. Sana ajallaan. Itä-Häme. 31.8.2010. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2010. Pelletistä pohjoista vientienergiaa. Mun mielestä. Lounais-Lappi. 23.8.2010.

Pohjonen, V. 2010. Piipsanneva oli energiaviljelyn edelläkävijä. Lukijat kirjoittavat. Haapavesi-lehti. 12.8.2010. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2010. Puuhiili metsätalouden piristysruiskeeksi. Alakerta. Kaleva. 1.12.2010.

Pohjonen, V. 2010. Puuhiili on bioenergian seuraava etappi. Kolumni. Koillis-Sanomat. 21.9.2010.

Pohjonen, V. 2010. Se lämpenee sittenkin. Vieraskynä. Koillis-Lappi. 20.7.2010.

Pohjonen, V. 2010. Sulle salaisuuden kertoa mä voisin. Kolumni. Koillis-Sanomat. 24.8.2010.

Pohjonen, V. 2010. Turpeen energia kannattaa ottaa talteen. Mielipide. Keskisuomalainen. 16.7.2010. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2010. Turpeen kohtelu kovenee. Mielipide. Satakunnan Kansa. 13.7.2010. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2010. Turve hyväksyttävä kotimaiseksi energiaksi. Näkökulma. Kouvolan Sanomat. 13.7.2010. Lataa PDF.

Pohjonen, V. 2010. Turve ja suopellot eivät jouda pakettiin. Lukijat kirjoittavat. Haapavesi-lehti. 23.9.2010.

Pohjonen, V. 2010. Uusiovettä laskettelurinteeseen. Vieraskynä. Koillis-Lappi. 17.8.2010.

 

2009

Pohjonen, V. 2009. Baseline temperature for development of Downy birch. University of Helsinki. Varrio Subarctic Research Station. Notes 44. 8.1.2009.

Pohjonen, V. 2009. Kuohuvia kaltioita jäljittämässä. Suomen Luonto 4 / 2009: 53-55.

Pohjonen, V. 2009. Metsästä energiaa yrittämällä. Avaussanat. Energia-alan asiantuntijaseminaari POHTO, Oulu, 1.4.2009.

Pohjonen, V. 2009. Pelletin, maakaasun ja vehnän välillä on kolmiyhteys. Näköalapaikka - kolumni. Koneviesti N:o 1 (5.2.2009): 65.

Kuokkanen, M., Kuokkanen, T.,Stoor, T. , Niinimaki, J. & Pohjonen, V. 2009. Chemical methods in the development of eco-efficient wood-based pellet production and technology. Waste Management & Research. May 26, 2009.

 

2008

Pohjonen, V. 2008. Aurinkovoimasta osa Euroopan tavoittelemasta uusiosähköstä. Vierasyliö. Maaseudun Tulevaisuus 16.1.2008. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2008. Bioenergiasta tuli öljyn hinnalle jarru. Mielipidesivu. Iisalmen Sanomat. 25.8.2008.

Pohjonen, V. 2008. Bioetanoli uuteen harkintaan. Etelä-Saimaa. Artikkeli. 3.9.2008. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2008. Bioetanolia tulisi harkita Suomessakin uudelleen. Pohjolan Sanomat. Artikkeli. 9.9.2008.

Pohjonen, V. 2008. Energiaa heinäpellosta. Alakerta. Aamulehti 11.1.2008. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2008. Energiapuun korjuu – yksin puin käsittelystä hakemassojen puintiin. Esitelmä Taivalkosken metsäoppilaitoksella. 14.1.2008.

Pohjonen, V. 2008. Energiapuun varjohinta painui kuitupuun alle. Etelä-Saimaa. Mielipide. 17.12.2008. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2008. Energiatavoitteinen puunjalostusohjelma oli 1990-luvun menestystarina. Lapin Kansa. Alakerta. 28.4.2008. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2008. Energy Forests with Salix as a Carbon Dioxide Sink. pp. 119-129. In: Saastamoinen, O. & Tahvanainen, L. (toim. - eds.). Kohti globaalia metsätieteellistä koulutusta - Towards Global Education in Forest Sciences. Professori Paavo Pelkonen 60 vuotta. Silva Carelica 54:119-129.

Pohjonen, V. 2008. Etiopian esimerkistä mallia kehitysapuun. Etelä-Suomen Sanomat. 15.9.2008. Vierailija -kolumni.

Pohjonen, V. 2008. Euroopan erilaiset uusiosähköt takaavat tasaisen energiansaannin. Helsingin Sanomat. Mielipide. 27.4.2008. (Lataa PDF).

Pohjonen, V. 2008. Haave hakepuimurista. Näköalapaikka - kolumni. Koneviesti N:o 7 (9.5.2008): 87.

Pohjonen, V. 2008. Hiilidioksidi ympäristössämme. Dimensio 72(3):36-39.

Pohjonen, V. 2008. Hiilidioksidiajan lyhyt historia. Näköalapaikka - kolumni. Koneviesti N:o 8 (30.5.2008): 87.

Pohjonen, V. 2008. Hinta ohjaamassa kuitupuuta voimaloiden raaka-aineeksi. Artikkeli. Pohjolan Sanomat. 19.4.2008. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2008. Ilmastotavoite karkaa käsistä. Debatti. KD-lehti. 7.8.2008. (PDF) (Blogspot)

Pohjonen, V. 2008. Kehitysapua kannattaa jatkaa. Satakunnan Kansa. Mielipiteet. 28.7.2008. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2008. Kehitysavulla on selvä päämäärä. Helsingin Sanomat. Mielipide. 21.5.2008. (Lataa PDF). (Blogspot)

Pohjonen, V. 2008. Kiistely polttoturpeesta on turhaa. Karjalan Maa. Mielipiteet. 29.5.2008. (PDF) (Blogspot)

Pohjonen, V. 2008. Kiistely turvetuotannosta on turhaa. Näköalapaikka - kolumni. Koneviesti N:o 13 (3.10.2008): 117.

Pohjonen, V. 2008. Lapin metsätalouden kaaresta. Luento Metsäylioppilaiden Pohjois-Suomen kurssilla, Värriön tutkimusasema 20.8.2008. (PDF)

Pohjonen, V. 2008. Lisää puuta lyhyellä kierrolla. Kauppalehti. Mielipide. 30.7.2008. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2008. Luonnonsuojelu on metsästyksen paras edunvalvoja. Koillis-Sanomat. Kolumni. 13.8.2008.

Pohjonen, V. 2008. Lyhytkiertoviljelyllä lisää puuta ja bioenergiaa. Metsätalous 12(1):34-36.

Pohjonen, V. 2008. Maakaasukiista lisää pellettien kysyntää. Alakerta. Kaleva. 31.12.2008. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2008. Maatalouden kehitysapu kannattaa. Alakerta. Lapin Kansa 29.7.2008. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2008. Metso runsastuu Värriön luonnonpuistossa. Riista. 6:12-13.

Pohjonen, V. 2008. Metsähake ei täytä sellun jättämää energiavajetta. Asialista-kolumni. Koillis-Lappi 14.8.2008.

Pohjonen, V. 2008. Metsähake ja kuitupuu hintakilpasilla. Näköalapaikka - kolumni. Koneviesti N:o 1 (18.1.2008): 99. (Blogspot) (Lataa PDF).

Pohjonen, V. 2008. Metsähakkeen pitkä tie energiaksi. Kouvolan Sanomat. Mielipide. 30.7.2008. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2008. Metsähakkeen tuotannon noustava roimasti. Karjalan Maa. Mielipiteet. 19.8.2008. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2008. Metsähakkeesta suomalaista uusioenergiaa. Etelä-Saimaa. Artikkeli. 3.5.2008. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2008. Metsäpuiden lyhytkiertoviljely elvytettävä. Etelä-Saimaa. Artikkeli. 22.2.2008. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2008. Metsätalous tarvitsee porkkanaa ja piiskaa. Turun Sanomat. Alio-kirjoitus.15.7.2008. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2008. Pelletin merkitys Euroopassa kasvaa. Siikajokilaakso. Torstain alakerta 18.9.2008.

Pohjonen, V. 2008. Pelletti Euroopan energiapelissä. Alakerta. Lapin Kansa 8.10.2008.

Pohjonen, V. 2008. Pellettiä voisi tuoda Helsinkiin Kemijärveltä. Mielipidesivu. Helsingin Sanomat 21.1.2008. (Lataa PDF).

Pohjonen, V. 2008. Peltojen uudisraivaus 2000-luvulla. Siikajokilaakso. Torstain alakerta 28.8.2008.

Pohjonen, V. 2008. Peltojen uudisraivausta tarvitaan 2000-luvulla. Karjalan Maa. Mielipide. 2080.2008.

Pohjonen, V. 2008. Puiden lyhytkiertoviljelyn koetoiminta tulisi elvyttää. Helsingin Sanomat. Mielipide. 6.4.2008. (Lataa PDF).

Pohjonen, V. 2008. Puun hinta jäi kivihiilen jalkoihin. Sivullinen. Talouselämä. 22.8.2008. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2008. Puun kasvu nopeutunut Pohjois-Suomessa. Alakerta. Kaleva. 12.1.2008. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2008. Puun pienpoltto on koti- ja kansantalouden etu.  Lapin Kansa. Alakerta. 14.4.2008. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2008. Puuvajeen peikko on tunnettu ennenkin. Metsälehti. Artikkeli. 1.2.2008. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2008. Päästökauppa näytti voimansa. Alakerta. Lapin Kansa 19.6.2008

Pohjonen, V. 2008. Päästökauppa säätelee hakkeen energiakäyttöä. Energia ja Ympäristö 4/2008:25.

pohjonen, V. 2008. Ruoan tuotannon noustava myös Suomessa. Mielipidesivu. Iisalmen Sanomat 6.10.2008. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2008. Taloussoiden merkitys kasvaa 2000-luvulla. Maaseudun Tulevaisuus. Vierasyliö. 15.9.2008.

Pohjonen, V. 2008. Tikkuviinasta suomalaista bioetanolia. Metsälehti 19/2008, s. 22. 9.10.2008.

Pohjonen, V. 2008. Turvesuon pohja ei jää joutilaaksi. Kaleva. Alakerta. 16.7.2008. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2008. Venäjä ja Baltian maat saaneet päästönsä parhaiten kuriin. Vieraskynä. Helsingin Sanomat. 8.11.2008. (Lataa PDF). (Blogspot)

Pohjonen, V. 2008. Vesivoiman uusrakentaminen ilman tekoaltaita. Debatti. KD-lehti. 14.8.2008.

Pohjonen, V. 2008. Värriön metsokanta vahvistuu. Asialista-kolumni. Koillis-Lappi 31.7.2008.

Pohjonen, V. 2008. Öljyn hinnan nousulle löytyi jarru. Alakerta. Lapin Kansa. 17.8.2008.

Pohjonen, V., Mönkkönen, P., Hari, P. (2008). Test at northern timber line. In: Hari, P. & Kulmala, L. (eds.) Boreal forest and climate change. Advances in Global Change Research, Vol. 34, Springer Verlag. pp. 472–475. Chem. Phys. Discuss., 10, 15963-16006, 2010. www.atmos-chem-phys-discuss.net/10/15963/2010/.

Jaakola, T., Pohjonen, V. & Massaporn Kannasoot 2008. Charcoal, tar and wood vinegar from sawmill waste wood. Low cost trials in Quelimane, Mozambique. Nordic Development Fund / Indufor Report 6253-38E. 62 p. (PDF)

 

2007

Pohjonen, V. 2007. Aurinko on voimallinen energian lähde. - Puut ovat pohjoisen aurinkovoimaloita. Alakerta. Lapin Kansa 7.8.2007.

Pohjonen, V. 2007. Aurinkovoimaa Lapista. Asialista - kolumni. Koillis-Lappi 16.5.2007. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Biodiesel on Lapin mahdollisuus - Myös turpeen mahdollisuuksia raaka-aineena tulisi kehittää. Alakerta. Pohjolan Sanomat 10.8.2007. (jpg)

Pohjonen, V. 2007. Biodieseliin tarvitaan myös turvetta. Karjalan Maa. Mielipiteet. 14.8.2007

Pohjonen, V. 2007. Biodieseliä Lapista. Asialista - kolumni. Koillis-Lappi 13.8.2007. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Bioenergiaa Barentsin radalle. Asialista - kolumni. Koillis-Lappi 4.4.2007.

Pohjonen, V. 2007. Bioenergiasta virtaa vientiin ja rajayhteistyöhön. Esitelmä Sallan Osuuspankin vuosikokouksessa 25.4.2007. Powerpoint. 35 slides. Teksti (lyhennelmä) Kotikymppi -lehdessä 10.5.2007. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Biopolttonestekin paras tuottaa metsästä. Turun Sanomat. Alio. 25.7.2007. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Biomassat pehmentävät suoenergiaa. Karjalan Maa. Mielipiteet. 14.6.2007. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Biovoimalat tulevat Uudellemaalle. Käsikirjoitus 19.4.2007. Web-teksti 27.5.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Eläköön Maa. Koillis-Sanomat. Kolumni. 10.7.2007. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Fuelbelt - European experiences in production of wood biomass. Presentation in the Congress: "Enhanced use and consumption of wood". Opatija, Croatia 18.-19.6.2007. Powerpoint, 24 slides. (pdf)

Pohjonen, V. 2007. Hakepaju on varteenotettava vaihtoehto. Alakerta, Uutistaustat. Hämeen Sanomat 20.2.2007. (pdf) (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Hakeapajua ei tulisi unohtaa. Vihreä Lanka. Artikkeli. 7.3.2007. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Hakepajua kannattaisi viljellä enemmän. Helsingin Sanomat. Mielipidesivu. 15.3.2007. (Blogspot) (Lataa PDF).

Pohjonen, V. 2007. Hiilidioksidin hautaaminen etenee. Aamulehti. Artikkeli. 24.12.2007. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Hiilidioksidin kaksoissieppaus. Etelä-Suomen Sanomat. Artikkeli. 13.4.2007. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Hiilidioksidin päästömme kasvavat yhä. - Voimmeko silti vastustaa päästöjen leikkauksia. Alakerta. Kainuun Sanomat 25.2.2007. (pdf)

Pohjonen, V. 2007. Hiilidioksidin päästöt eivät ota vähetäkseen. Taustat - kolumni. Kymen Sanomat 6.8.2007.

Pohjonen, V. 2007. Hiilidioksidin sieppaus torjuu kasvihuoneilmiötä. Taustat - artikkeli. Kouvolan Sanomat 25.2.2007

Pohjonen, V. 2007. Hiilidioksidin talteenotto torjuu kasvihuoneilmiota. Turun Sanomat. Alio. 9.3.2007. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Hiilidioksidipäästöt haaste voimaloille ja terästehtaille. Alio. Savon Sanomat 11.3.2007. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2007. Kanalintukannat jo kasvussa - Värriön tutkimusaseman pitkäaikaiset havaintosarjat antavat tarkan tiedon kanalintujen määristä. Alakerta. Pohjolan Sanomat 30.7.2007.

Pohjonen, V. 2007. Kuusamon pelletti korvaamaan kivihiiltä. Käsikirjoitus 27.3.2007. Web-teksti 27.5.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Lisää bioenergiaa hakepajusta. Etelä-Saimaa. Artikkeli. 24.2.2007. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Lisää puuta lyhytkiertoviljelyllä. Lapin Kansa. Alio. 28.12.2007. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Löytyykö hiilidioksidin ongelmaan ratkaisu Norjasta. KarPrint. Artikkelin tarjokas 5.9.2007. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Metsien kasvu kohenee. Iisalmen Sanomat. Artikkeli. 15.3.2007. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Metsänkasvun aika. Sompio. Mielipidepalsta 7.5.2007. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Metsävaurioista selvittiin. Koillissanomat. Kolumni. 5.10.2007. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 2007. Mistä ruokohelven viljelyssä on kysymys? Asialista - kolumni. Koillis-Lappi 19.4.2007. (pdf) (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Onko hakepajun viljelylle tarvetta 2000-luvulla? Vierasyliö. Maaseudun Tulevaisuus. 23.3.2007.

Pohjonen, V. 2007. Ovatko porotalouden petokorvaukset kohdallaan? Kolumni. Koillis-Sanomat 11.4.2007.

Pohjonen, V. 2007. Pajuenergia on hyvä mahdollisuus. Talouselämä. Sivullinen - palsta. 14.5.2007. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Pelletissä avain uusiutuvan energian lisäämiseen. Turun Sanomat. Alio. 8.12.2007 (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Pelletti ei ole vielä tuotteena valmis. Mielipide. Karjalan Maa. 7.5.2007.

Pohjonen, V. 2007. Puuenergia voi puhdistaa ilmakehää. Helsingin Sanomat. Vieraskynä. 29.5.2007. (Lataa PDF). (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Puun polttoa kotitalouksissa kannattaa lisätä. Tulikivi. Puhtaampien tulisijojen Suomi. Artikkeli. 15.10.2007. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2007. Puun riittävyys ei ole uusi ongelma. Vierailija - palsta. Etelä-Suomen Sanomat. 30.12.2007. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Puuvoima tuli ilmastopeliin. Artikkeli. Metsälehti N:o 6, 29.3.2007. (pdf)

Pohjonen, V. 2007. Päästökauppa panee biomassan liikkeelle. Näköalapaikka - kolumni. Koneviesti N:o 11 (24.8.2007): 69. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Päästökauppa toiselle kaudelle. Etelä-Suomen Sanomat. Artikkeli. 10.3.2007. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Päästökauppa toiselle kaudelle - nouseeko energiapuun hinta? Kolumni. Koillis-Sanomat. 6.6.2007.

Pohjonen, V. 2007. Ruokohelvestä pohjoista peltoenergiaa. Koillissanomat. Kolumni. 28.3.2007. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Ruotsi ja Suomi irtaantuvat öljystä. Alakerta. Kaleva 22.3.2007. (pdf) (Blogspot)

Pohjonen, V. 2017. Suomesta pelletin tuottajamaa. Aamulehti. Artikkeli. 19.9.2007. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Suomalainen suo pursuaa energiaa. Helsingin Sanomat. Vieraskynä. 24.7.2007. (Lataa PDF). (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Suomi näyttää mallia uusiutuvalla energialla. Alakerta. Kaleva. 17.7.2007. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Suomi vahvistuu pelletin tuottajana. Etelä-Saimaa.Artikkeli. 21.7.2007. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Suotalous kestää käyttöä. Näköalapaikka - kolumni. Koneviesti N:o 17 (7.12 .2007): 84.

Pohjonen, V. 2007. Suurpedot häviävät Itäkairasta. Karjalan Maa. Mielipiteet. 26.4.2007. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Suurpedot kuuluvat myös susirajan taakse. Vierasyliö. Maaseudun Tulevaisuus 9.7.2007. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Suurpetoja, hyviä hiukkasia ja bioenergian kasvua. - Värriön asemalla laaja tutkimusala. Artikkeli. Koillis-Lappi 50 v. juhlanumero. 24.5.2007. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Taakanjakoon on mahdollisuuksia. Käsikirjoitus 11.3.2007. WEB-teksti 1.5.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Vastustaisimmeko hiilidioksidin jätemaksua? Näköalapaikka - kolumni. Koneviesti N:o 8 (1.6.2007): 95. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2007. Voisiko kanalintujen metsästyskautta jatkaa? Alakerta. Kaleva 19.8.2007. (Blogspot)

 

2006

Pohjonen, V. 2006. Bioenergian viimeinen etappi. Näköalapaikka –kolumni. Koneviesti N:o 1 (13.1.2006):97. (pdf)

Pohjonen, V. 2006. Biomassa kuivaksi tornadossa. Näköalapaikka –kolumni. Koneviesti N:o 9 (22.6.2006): 45.

Pohjonen, V. 2006. Biomassojen energiaviljely 30 vuoden ikään. Näköalapaikka –kolumni. Koneviesti N:o 3 (17.2.2006):87.

Pohjonen, V. 2006. Eetteriä Volvoihin. Näköalapaikka –kolumni. Koneviesti N:o 15 (3.11.2006): 127.

Pohjonen, V. 2006. Energiaa Euroopan metsävyöhykkeestä. Alustus Oulun Seudun Ammatillisen Kurssikeskuksen järjestämässä paneelikeskustelussa Oulussa. 4.10.2006. Powerpoint –esitys, 24 kalvoa.

Pohjonen, V. 2006. Energiapaju 2000-luvulla. Keskipohjanmaa. Alakerta. 7.1.2006.

Pohjonen, V. 2006. Energiatavoitteisen puunjalostuksen kasvu on laantunut viime vuosina. Puheenvuoro. Länsi-Savo 6.2.2006.

Pohjonen, V. 2006. Hake ja pelletti energian tuotannossa. Esitelmä Kuusamon Metsänhoitoyhdistyksen yleisötilaisuudessa Kuusamossa. 1.12.2006. Powerpoint –esitys, 36 kalvoa.

Pohjonen, V. 2006. Hiilidioksidin nousulla laajat vaikutukset. Sammaltunturissa ja Värriössä Lapin tarkin seuranta. Alakerta. Lapin Kansa 10.1.2006.

Pohjonen, V. 2006. Hiilidioksidin voi siepata. Näköalapaikka –kolumni. Koneviesti 21.4.2006.

Pohjonen, V. 2006. Kasvihuoneilmiö kuriin sieppaamalla. Alakerta. Kaleva. 5.8.2006.

Pohjonen, V. 2006. Kasuaako puu Ylä-Lapissa. Artikkeli. Inarilainen 25.1.2006.

Pohjonen, V. 2006. Kestävää bioenergia Euroopan metsävyöhykkeeltä. Esitelmä Koillis-Suomen Aluekeskuksen Multipolis –päivillä 30.11.-1.12.2006. Powerpoint –esitys, 24 kalvoa.   .

Pohjonen, V. 2006. Koillinen pelletti torjuu kasvihuoneilmiötä Tukholmassa. Asialista – kolumni. Koillis-Lappi. 16.1.2006.

Pohjonen, V. 2006. Koillismaan pellettiä vientiin. Kolumni. Koillis-Sanomat 20.1.2006.

Pohjonen, V. 2006. Koillismaan puuenergia on eurooppalainen asia. Esitelmä Koillis-Suomen Aluekeskuksen järjestämässä ”Puuenergia nousuun” –päivässä Kuusamossa. 12.5.2006. Powerpoint – esitys, 24 kalvoa.

Pohjonen, V. 2006. Koillismaan puupohjaisen energian mahdollisuudet maailmalla. Esitelmä Koillis-Suomen Aluekeskuksen Tulevaisuusfoorumissa Taivalkoskella. 9.5.2006. Powerpoint –esitys, 37 kalvoa.

Pohjonen, V. 2006. Kolmannen sukupolven pelletti. Näköalapaikka –kolumni. Koneviesti N:o 12. (8.9.2006): 87.

Pohjonen, V. 2006. Kotkakorvaukset kohdallaan – muut petokorvaukset eivät. Asialista – kolumni. Koillis-Lappi 16.2.2006.

Pohjonen, V. 2006. Lisääkö ilmastonmuutos jo Pohjois-Suomen puun kasvua? Vierasyliö. Maaseudun Tulevaisuus. 15.3.2006.

Pohjonen, V. 2006. Mikä on energiapuun oikea hinta? Metsätalous. Helmikuu 1/06:24-25. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2006. Miten jaksavat Värriön suurpedot? Alakerta. Lapin Kansa. 31.1.2006.

Pohjonen, V. 2006. Pakkanen osoitti turpeen merkityksen. Alakerta. Kaleva 25.1.2006.

Pohjonen, V. 2006. Pelletti energiapelissä. Kolumni. Metsälehti N:o 3 (16.2.2006):23.

Pohjonen, V. 2006. Pelletti voittaa päästökaupassa. Mielipide. Talouselämä. 8/2006. s.20. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2006. Pohjoinen ulottuvuus Japaniin saakka. Asialista – kolumni. Koillis-Lappi 6.2.2006.

Pohjonen, V. 2006. Pohjois-Suomen metsien kasvutekijät paranevat, metsänkasvu nousussa. Kolumni. Koillismaan Uutiset. 7.12.2006.

Pohjonen, V. 2006. Pohjois-Suomen viljelymetsien uusia mahdollisuuksia - bioenergian ja metalliteolloisuuden näkökulma. Neuvottelu Rautaruukissa 6.2.2006. (PDF)

Pohjonen, V. 2006. Riittääkö puuta Ylä-Lapissa? Kolumni. Koillis-Sanomat 24.4.2006.

Pohjonen, V. 2006. Suomi vaihtoi biomassakasviksi ruokohelven. Energiapajun viljely etenee Ruotsin maataloudessa. Alakerta. Turun Sanomat. 4.4.2006. (Blogspot)

Pohjonen, V. 2006. Tornadokuivuri ja Maxwellin demoni. Web-teksti 1.6.2006. 

Pohjonen, V. 2006. Usambaran metsähanke Tansaniassa - hakkuita suomalaisin kehitysapuvaroin. Esitelmä Kuusamon Luonnonystävien vuosikokouksessa 22.6.2016. 6 s.

Pohjonen, V. 2006. Värriön kasvukausi 2005 oli mitatuista pisin. Asialista – kolumni. Koillis-Lappi 9.1.2006.

Pohjonen, V. 2006. Värriön petovuosi 2005. Kolumni. Koillis-Sanomat 6.1.2006.

Pohjonen, V. & Hari, P. 2006. Potential of European forest belt in energy production and carbon management. Esitelmä Brysselissä järjestetyssä Bioenergiaseminaarissa. 14.3.2006. Powerpoint –esitys, 33 kalvoa.

 

2005

Pohjonen, V. 2005. Assessment of NBI / ENSAP Fast Track Watershed Management Projects, Sudan. Field Mission Report. 28.6.2005. Ministry for Foreign Affairs, Helsinki, Finland. 52 p.

Pohjonen, V. 2005. Hiilidioksidin päästökauppa vauhdittaa jo kivihiilen korvaamista - puupelletti toista sukupolvea bioenergian jalostuksessa. Alio-artikkeli. Turun Sanomat 21.6.2005.

Pohjonen, V. 2005. Itä-Lapin energiapuu – tuottomahdollisuudet, 2000-luvun näkymiä. Esitelmä Itä-Lappi –seminaarissa Sallan Poropuistossa 4.3.2005. 3 s. + Powerpoint – esitys, 19 kalvoa.

Pohjonen, V. 2005. Mikä sai pohjoisen puut kasvuun? Vieraskynä -artikkeli. Helsingin Sanomat. 4.7.2005. (Lataa PDF).

Pohjonen, V. 2005. Metsähakkeen käyttö lisääntyy nopeasti. Alakerta. Kainuun Sanomat. 28.11.2005. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2005. Metsähakkeesta energialähde öljyn hinnan nousun myötä. Alakerta-artikkeli. Pohjolan Sanomat. 28.6.2005.

Pohjonen, V. 2005. Pelletti jalostaa bioenergiaa. Kaleva. Alakerta. 26.2.2005. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2005. Puuenergia ja energiapuu 2000-luvun Euroopassa – käytännön tutkimuksen näkökulma. Asiantuntijaesitelmä Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan järjestämässä Puu Euroopassa –seminaarissa 13.4.2005. 4 s. + Powerpoint – esitys, 13 kalvoa.

Pohjonen, V. 2005. Puupelletti toista sukupolvea bioenergian jalostamisessa. Alio. Turun Sanomat. 21.6.2005. (Lataa PDF) (Blogspot).

Pohjonen, V. 2005. Ruokohelpi on energian ja kuidun lähde. Alakerta. Kaleva. 3.11.2005. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2005. Warming arctic & impact of forests – possibilities for scientific cooperation between Hokkaido and Finland. Esitelmä Hokkaidon yliopistossa Japanissa. Powerpoint –esitys, 18 kalvoa.

Pohjonen, V. 2005. Öljyn hinnannousu siivittää metsähakkeen energiakäyttöä. Etelä-Suomen Sanomat. Vierailija. 24.10.2005. (Lataa PDF)  

 

2004

Pohjonen, V. Kannuksen tutkimusaseman syntyvaiheista - turvesuon pohjia ja vesametsätaloutta. Teoksessa: Heino, E. & Saramäki, J. (toim.) 2004. Pajuviljelmistä kasvihuonekaasujen taseisiin - 25 vuotta metsäntutkimusta Kannuksessa. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 924. 135 s. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2004. Preparation of Forest Management Plans for Ijevan and Sevqar Forest Enterprises. Stage 1. Preliminary evaluation of the current state of the forest economy and the establishment of the principles for future management. Natural Resources Management and Poverty Reduction Project. Forest Research and Experiment Centre, Yerevan, Armenia and Indufor, Helsinki, Finland.  55. p. + 4 Annexes. (Load PDF)

Pohjonen, V. (ed.) 2004. Preparation of Forest Management Plans for Ijevan and Sevqar Forest Enterprises. Stage 2. Forest inventory and management guidelines – with special reference to Ijevan and Sevqar Forest Enterprises. Natural Resources Management and Poverty Reduction Project. Forest Research and Experiment Centre, Yerevan, Armenia and Indufor, Helsinki, Finland.  81. p. Incl. 12 Annexes. (Load PDF)

Pohjonen, V. 2004. Värriön tutkimusasema 2000-luvulla. Koti-Lappi. Kolumni. 9.9.2004. (Lataa PDF).

Pohjonen, V. 2004. Värriön tutkimusasema 2000-luvulla. Esitelmä Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen kokouksessa 6.10.2004. 3 s. + Powerpoint – esitys, 11 kalvoa.

Pohjonen, V. 2004. Värriön tutkimusasemalla uusia haasteita. Kolumni. Koillissanomat 3.8.2004.

Pohjonen, V. 2004. Zambia Forest Resource Assessment 2004. Forestry Support Programme. 8 March 2004. Department of Forestry. Lusaka, Zambia. 83 p.

Pukkala, T., Ghazaryan, A., Pohjonen, V. & Grigoryan, R. 2004. Stem volume and assortment models for Armenian trees. In: Pohjonen, V. (ed.) 2004. Preparation of Forest Management Plans for Ijevan and Sevqar Forest Enterprises. Stage 2. Forest inventory and management guidelines – with special reference to Ijevan and Sevqar Forest Enterprises. Natural Resources Management and Poverty Reduction Project. Forest Research and Experiment Centre, Yerevan, Armenia and Indufor, Helsinki, Finland. Annex 4. pp. 33-42.

 

2003

Pohjonen, V. 2003. Afrikan maatalous ei tuota ylijäämää. Keskipohjanmaa. Yliöartikkeli. 10.11.2003. (Blogspot) (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2003. Energiapelletin tuotanto etenee. Alakerta -artikkeli. Pohjolan Sanomat. 30.9.2003. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2003. Euroopan helteet ja kuivuus vauhdittavat hiilidioksidin päästökauppaa. Mielipide -artikkeli. Etelä-Suomen Sanomat. 15.8.2003.

Pohjonen, V. 2003. Hakepuun energiakäytöllä on pitkä perinne. Tätä mieltä –artikkeli. Salon Seudun Sanomat. 16.8.2003. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2003. Kannikko muuttaa metsänhoitoa. Lapin Kansa. Puheenaihe. 30.9.2003. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2003. Kantojen nosto energiaksi muuttaa metsänhoitoa. Tätä mieltä -artikkeli. Salon Seudun Sanomat. 7.10.2003. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2003. Kivihiilen voi korvata puupelletillä. Mielipide. Helsingin Sanomat. 11.11.2003. (Lataa PDF) (Lataa PDF2)

Pohjonen, V. 2003. Lainoituksesta potkua metsänhoitoon. Mielipide. Helsingin Sanomat 10.10.2003. (Lataa PDF) (Lataa PDF2)

Pohjonen, V. 2003. Lipsuuko ote metsäojituksista. Puheenvuoro –artikkeli. Koneviesti N:o 15 (22.10.2003):83.

Pohjonen, V. 2003. Läpimurtoja energiassa. Kolumni. Koneviesti 5 (4.4.2003):66. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2003. Maataloustukea tarvitaan myös kehitysmaissa. Suomenmaa. Mielipide. 30.10.2003. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2003. Metsähakkeen energiakäyttöä puoli vuosisataa. Vierasyliö-artikkeli. Maaseudun Tulevaisuus 17.11.2003. (Blogspot) (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2003. Metsänhoidon lainoitus pitää puun liikkeellä. Vierasyliö-artikkeli. Maaseudun Tulevaisuus 8.9.2003. (Blogspot) (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2003. Metsänielut mukaan päästöjen laskentaan. Mielipide. Helsingin Sanomat 24.12.2003. (Lataa PDF). (Blogspot)

Pohjonen, V. 2003. Metsätalouden energiahaasteet 2000-luvulla. Esitelmä / Talk. Kiikissuon Metsänhoitoyhdistyksen vuosikokouksessa, Kiskossa. 9.12.2003. PDF & Powerpoint.

Pohjonen, V. 2003. Mihin hävisi metsien lannoitus. Puheenvuoro –artikkeli. Koneviesti N:o 12 (22.8.2003):56. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2003. Mosambikin kehitysapu maataloustukena. Helsingin Sanomat. Mielipide. 25.8.2003. (Lataa PDF) (Lataa PDF2)

Pohjonen, V. 2003. Neljännesvuosisata pellettienergiaa. Puheenvuoro –artikkeli. Koneviesti N:o 16 (12.11.2003):69.

Pohjonen, V. 2003. Pellettiteollisuus jalostaa puuenergiaa. Taloussanomat. Artikkeli. 13.8.2003.

Pohjonen, V. 2003. Pellettiteollisuus laajenee Koillismaalle. Koillissanomat. Kolumni. 8.8.2003. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2003. Puuenergiaa ja kuumaa ilmaa. Taustat -artikkeli. Kouvolan Sanomat 29.10.2003. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2003. Pohjoista ulottuvuutta. Ruokohelpi antaa toivoa syrjäseutujen maataloudelle. Kommentti. Vihreä Lanka. 19.9.2003.

Pohjonen, V. 2003. Puupelletti korvaa kivihiiltä. Karjalainen. Alakerta -artikkeli. 6.2.2003. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2003. Puupelletti tulossa kivihiilen vaihtoehdoksi. Alakerta -artikkeli. Keskipohjanmaa. 1.10.2003. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2003. Päästökauppa on haaste puuenergialle ja terästeollisuudelle. Artikkeli. Metsälehti N:o 22, 20.11.2003. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 2003. Vehmaan biokaasulaitos Euroopan unionin energialinjalla. Alakerta –artikkeli. Turun Sanomat 20.8.2003. (Lataa PDF)

Cordeiro, N.J. & Pohjonen, V. 2003. Wahlberg's eagle preys on elephant-shrew in a Tanzanian forest. Gabar 14:29-30.

 

2002

Hall, S.M., Fanning, E., Howell, K.M. & Pohjonen, V. (eds.) 2002. Mlinga forest reserve. A biodiversity survey. East Usambara Conservation Area Management Programme Techn. Paper 56. Ministry of Natural Resources and Tourism, Tanzania. Metsähallitus, Finland. 110 p. ISBN 9987-646-12-3.

Huang, W., Pohjonen, V., Johansson, S., Nashanda, M., Katigula, M.I.L. & Luukkanen, O. 2002. Species diversity, forest structure and species composition in Tanzanian tropical forests. Forest Ecol. Manage. 173:11-24.

Lema Mathias & Pohjonen, V. (eds.) 2002. Completion report of the phase III (1999-2002). East Usambara Conservation Area Management Programme. Administrative Report 40:1-83. Ministry of Natural Resources and Tourism. Tanzania.

 

2001

Cordeiro, N.J., Pohjonen, V, M. & Mulungu, E. 2001. Is the endangered Long-billed (Moreau´s) tailorbird Orthotomus (Artisornis) moreaui safe in the East Usambaras? Bull. African Bird Club 8(2):91-94.

 

2000

Pohjonen, V. 2000. Metsäpeitteen palauttaminen. Teoksessa: Paloheimo, E. (toim.) 2000. Metsä ja puu I. Tammerpaino Oy, Tampere. ss. 44-61. ISBN 951-682-570-2. (PDF) (Blogspot)

 

1999

Pohjonen, V. 1999. Aurinko-, tuuli- ja vesivoimaa – vai biomassaa? Näköalapaikka –kolumni. Koneviesti 10 / 28.5.1999.

Pohjonen, V. 1999. Bioenergia auttaa sahauksen nousua. Yliö –artikkeli. Loimaan lehti. 27.5.1999.

Pohjonen, V. 1999. Biokaasu luo siltaa maakaasuun. Kolumni. Karjalan Maa. 5.1.1999.

Pohjonen, V. 1999. Biokaasua, komissaarit. Kommentti. Vihreä Lanka. 30.4.1999. (Blogspot) (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1999. Ekosähkön valttina uusiutuvat energialähteet. Alakerta –artikkeli. Turun Sanomat 15.5.1999.

Pohjonen, V. 1999. Ekosähköä Itä-Suomesta. Alakerta- artikkeli. Savon Sanomat. 9.6.1999.

Pohjonen, V. 1999. Energiapuulla on ympäristöetuja. Artikkeli. Kiihtelys-Pyhäselkä -lehti. 7.1.1999.

Pohjonen, V. 1999. Energiapuun mahdollisuudet maatiloilla. Puuenergiapäivä Kiskossa 13.4.1999. Esitelmämoniste. 2 s.

Pohjonen, V. 1999. Hake päihitti kivihiilen lämmön tuotannossa. Yliöartikkeli. Maaseudun Tulevaisuus 21.1.1999. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1999. Ilmaston lämpenemisestä lisätodisteita. Kolumni. Karjalan Maa. 27.4.1999.

Pohjonen, V. 1999. Ilmaston muutoksesta on yhä enemmän näyttöä. Vierailija –artikkeli. Hämeen Sanomat 9.7.1999.

Pohjonen, V. 1999. Itä-Suomen maaseudun tyhjeneminen – haaste yliopistolle. Esitelmämoniste. 4.3.1999. Joensuun yliopisto. Ylioppilaskunnan tilaisuus. 8 s.

Pohjonen, V. 1999. Kivihiilen korvaamisesta 2000-luvun ympäristöhaaste. Kolumni. Karjalan Maa 7.5.1999. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1999. Korvaako puuvoima ydinvoiman? Puuvoiman mahdollisuudet energian tuotannossa. Joensuun Seudun Luonnonystävien yleisötilaisuus Joensuun kansalaistalolla 9.2.1999. Esitelmämoniste. 4 s.

Pohjonen, V. 1999. Kotimaisen energian käyttö - Suomi on puu- ja turvevoiman maa. Kotimaisen energian käytön seminaari Ranualla 10.3.1999. Esitelmämoniste. 3 s.

Pohjonen, V. 1999. Kuitua ja energiaa ruokohelvestä. Alakerta –artikkeli. Lapin Kansa 30.4.1999.

Pohjonen, V. 1999. Lämpötilan nousu huolestuttaa. Kolumni Taloustaustoissa. Iisalmen Sanomat. 21.4.1999. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1999. Metsä on edelleen työn sampo. Kolumni. Koillissanomat. 21.4.1999. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1999. Metsähakkeen tuotantokustannus on pudonnut. Energiatäyteinen ilta Polvijärven Kuorevaaran koululla 18.1.1999. Esitelmämoniste. 2 s.

Pohjonen, V. 1999. Metsäklusterissa työn sampo. Yliö –artikkeli. Loimaan lehti. 13.5.1999.

Pohjonen, V. 1999. Metsätalouden eettinen kestävyys. Taloustaustat –artikkeli. Iisalmen Sanomat. 27.5.1999.

Pohjonen, V. 1999. Metsätalous kuntoon lainarahalla. Metsätalous Kesäkuu 4/99:17.

Pohjonen, V. 1999. Metsässä edelleen työn sampo. Nurmes, Hyvärilän kurssikeskus. 26.1.1999. Esitelmämoniste. 1 s.

Pohjonen, V. 1999. Onko metsätaloutemme eettisesti kestävää? Kolumni. Karjalan Maa. 15.6.1999.

Pohjonen, V. 1999. Pelletillä on ympäristötalouden tilaus. Pelletti 2000-seminaari Kärkölän Lappilinnassa 22.1.1999. Esitelmämoniste. 2 s.

Pohjonen, V. 1999. Pelletti 2000-luvun polttoaineena Suomessa. Puupellettiseminaari Vehkalahdella 7.4.1999. Esitelmämoniste. 3 s.

Pohjonen, V. 1999. Peltoviljely muuttaa suuntaa. Kolumni. Lalli. 15.7.1999.

Pohjonen, V. 1999. Perusvoimaa saa kotimaisista polttoaineista. Kolumni. Lalli. 6.5.1999.

Pohjonen, V. 1999. Perusvoiman kotimaisuus on etu. Puusähkön tuotanto noussut 1990-luvulla. Alakerta -artikkeli. Pohjolan Sanomat. 10.1.1999.

Pohjonen, V. 1999. Pinta-ala, aurinko ja metsät ovat Suomen energiarikkaus. Käsikirjoitus 25.1.1999. Web-teksti 14.12.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1999. Puu ja turve 2000-luvun polttoaineina Suomessa. Kaukolämpöpäivät 1999. Joensuu 27.5.1999. Esitelmämoniste. 6 s.

Pohjonen, V. 1999. Puu on 2000-luvun kasvava energialähde. EM-mottimestari 1999-julkaisu. Tulikivi-yhtiöt. Juuka. Pp. 4-5.

Pohjonen, V. 1999. Puu 2000-luvun energialähteenä Suomessa. Tulevaisuuden energia -seminaari eduskunnan auditoriossa 4.2.1999. Esitelmämoniste. 2 s.

Pohjonen, V. 1999. Puuenergialle leijonanosa. Puheenvuoro –artikkeli. Taloussanomat. 22.5.1999. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1999. Puupolttoaineiden raaka-ainevarat sekä tuotannon ja käytön kilpailukyky Euroopassa. Kaukolämpöpäivät ja kevätkokous 27.5.1999. Suomen Kaukolämpö Oy. Esitelmämoniste. 18 p.

Pohjonen, V. 1999. Puun energiakäyttö alkoi vaikuttaa. Mielipide –artikkeli. Keskipohjanmaa. 22.5.1999.

Pohjonen, V. 1999. Puusta puhdasta voimaa. Tummavuoren kirjapaino Oy. Vantaa. 192. p. ISBN 951-98186-0-X.

Pohjonen, V. 1999. Päähaasteemme on pysäyttää maakunnan tyhjeneminen. Puheenvuoro. Karjalan Maa. 12.3.1999.

Pohjonen, V. 1999. Ruokaa, kuitua ja energiaa suopohjista. Teoksessa: Hakala, K. (toim.) 1999. Suo on kaunis. Gummerus Kirjapaino, Jyväskylä. ss. 236-238. ISBN 952-5328-01-5.

Pohjonen, V. 1999. Ruokohelpeä kehitetään Itä- ja Pohjois-Suomen viljelyskasviksi. Kolumni. Karjalan Maa 22.1.1999. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1999. Ruokohelpeä Pohjois-Suomen pelloille. Yliöartikkeli. Maaseudun Tulevaisuus. 25.5.1999.

Pohjonen, V. 1999. Sahaus lisääntynyt jo vuodesta 1992, bioenergiasta puuteollisuudelle lisäarvoa. Alakerta –artikkeli. Lapin Kansa 2.6.1999.

Pohjonen, V. 1999. Suopohjien metsitys. Teoksessa Reunala, A., Halko, L. & Marila, M. (toim.) 1999. Kansallinen metsäohjelma 2010. Taustaraportti. Maa- ja metsätalousministeriö. Julkaisuja 6/1999. (PDF).

Pohjonen, V. 1999. Suomi on puuenergian maa. Ilta-Sanomat. Vapaa sana. 8.1.1999.

Pohjonen, V. 1999. Suomi on puuvoiman maa. Puulla lämpöä -seminaari Kiuruvedellä 16.2.1999. Esitelmämoniste. 2 s.

Pohjonen, V. 1999. Sähköä voi tuottaa myös kotimaisista energialähteistä. Vierailija -artikkeli. Hämeen Sanomat. 19.1.1999. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1999. Tuleeko kuusikuidusta pula? Kolumni. Karjalan Maa. 25.5.1999.

Pohjonen, V. 1999. Tuottaako Afrikan maatalous riittävästi. Koillissanomat. Kolumni. 22.6.1999.

Pohjonen, V. 1999. Uusiutuvan energian vuosisata. Puheenvuoro –artikkeli. Keskisuomalainen. 22.4.1999.

Pohjonen, V. 1999. Vihreää energiaa valkoisesta kirjasta. Kolumni Näköalapaikalla. Koneviesti. 26.2.1999.

Pohjonen, V. 1999. Vihreää voimaa valkoisesta kirjasta. Artikkeli. Metsälehti 13. 1.7.1999.

 

1998

Pohjonen, V. 1998. Antoiko Kioton kokous bioenergialle potkua? Kolumni Näköalapaikalla. Koneviesti. 16.1.1998.

Pohjonen, V. 1998. Aurinkosähkön aika. Kolumni. Karjalan Maa. 31.3.1998. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1998. Aurinkovoima on vielä kaukana. Kolumni Taloustaustoissa. Iisalmen Sanomat. 11.3.1998.

Pohjonen, V. 1998. Aurinkovoiman aika. Kolumni. Loimaan lehti. 6.8.1998.

Pohjonen, V. 1998. Biodieseli ei saastuttaisi ilmaa. Kolumni Taloustaustoissa. Iisalmen Sanomat. 22.1.1998.

Pohjonen, V. 1998. Bioenergia on ilmastopelin valtti. Tarkastelussa -artikkeli. Taloussanomat. 8.1.1998. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1998. Biokaasu ja maakaasu. Kolumni Näköalapaikalla. Koneviesti. 11.9.1998.

Pohjonen, V. 1998. Development of Forest Inventory and Management in Mocambique. Project Document. Ministry for Foriegn Affairs of Finland. 21.12.1998. 67 p.

Pohjonen, V. 1998. Ekoteollisella linjalla lupaava tulevaisuus. Mielipidesivu. Taloussanomat. 15.4.1998. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1998. Ekosähkö tekee tuloaan. Puheenvuorossa -artikkeli. Keskisuomalainen. 10.2.1998.

Pohjonen, V. 1998. Energia, metsä ja työ. Eno. 10.12.1998. Esitelmämoniste. 2 s.

Pohjonen, V. 1998. Energiapuulla on ympäristöetu. Pohjois-Karjalan vuolukivi ratkaisee myös hiukkaspäästöjen ongelman. Joensuu 19.12.1998. Moniste. 2 s.

Pohjonen, V. 1998. Energiatavoitteinen puunjalostus. Kolumni Taloustaustoissa. Iisalmen Sanomat. 18.2.1998.

Pohjonen, V. 1998. Energiatavoitteinen puunjalostus edennyt hyvin. Kolumni. Karjalan Maa. 5.11.1998.

Pohjonen, V. 1998. Energy forests with willow as a carbon sink. Energy, environment and economy aspects of short rotation forestry in the Baltic Sea region. International workshop and harvesting demonstration 21.24.3.1998. Estonian University of Agricultural Sciences, Tartu, Estonia. 14 p. (Load PDF)

Pohjonen, V. 1998. Ensiharvennuspuulla kannattaa lämmittää. Pogostan Sanomat. Puheenvuoro. 19.3.1998.

Pohjonen, V. 1998. Ensiharvennusten koivulla kannattaa lämmittää. Yliöartikkeli. Loimaan lehti. 17.2.1998.

Pohjonen, V. 1998. Food, fibre and energy from peatland cut-away areas. Lecture notes. University of Joensuu. 8.10.1998. 9 p.

Pohjonen, V. 1998. Haittaveron vähennettävä päästöjä. Yliöartikkeli. Loimaan lehti. 9.4.1998.

Pohjonen, V. 1998. Hakepaju kasvaa energiametsäksi. Alakerta -artikkeli. Aamulehti. 5.1.1998.

Pohjonen, V. 1998. Hiilidioksidia metsä- ja suonieluihin. Alakerta –artikkeli. Pohjolan Sanomat 24.6.1998.

Pohjonen, V. 1998. Hiilidioksidin lähteitä ja nieluja. Iisalmen Sanomat. Taloustaustat. 18.3.1998.

Pohjonen, V. 1998. Hiilidioksidin päästöissä totuuden hetki. Kolmossivu -artikkeli. Suomenmaa. 18.3.1998.

Pohjonen, V. 1998. Hukkapuusta energiaa. Huomisen metsät tehdään tänään. Metsäpäivä Iisalmen kulttuurikeskuksessa. 11.9.1998. Esitelmämoniste. 3 s.

Pohjonen, V. 1998. Indonesian metsänviljelyn monet ulottuvuudet. Kolumni. Karjalan Maa. 3.3.1998.

Pohjonen, V. 1998. Kantohinnat ja työllisyys. Suomenmaa. Mielipide. 2.7.1998. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1998. Kotimainen energia nousee nyt. Kolumni. Karjalan Maa. 16.1.1998.

Pohjonen, V. 1998. Kotimaisen energian vuosi. Alakerta -artikkeli. Hämeen Sanomat. 6.1.1998.

Pohjonen, V. 1998. Mahdollisuudet uusiutuvien energialähteiden käyttöön: bioenergia. Varsinais-Suomen Liitto. Maakunnallinen energiaseminaari. Turku 29.4.1998. Esitelmämoniste 7 s.

Pohjonen, V. 1998. Metsien hoidosta katosi terä. Alakerta -artikkeli. Pohjolan Sanomat. 7.7.1998.

Pohjonen, V. 1998. Metsänhoidosta on kadonnut terä. Artikkeli. Lalli. Satakunnan Viikko 14.5.1998.

Pohjonen, V. 1998. Metsänhoito luo tuoretta työtä. Kolumni. Karjalan Maa. 17.3.1998.

Pohjonen, V. 1998. Metsänieluihin uppoaa hiilidioksidia. Kolumni Näköalapaikalla. Koneviesti 15.5.1998.

Pohjonen, V. 1998. Metsänviljely jarruttaa kasvihuoneilmiötä. Akaasia palauttaa heinikon metsäksi Indonesiassa. Näkövinkkeli -artikkeli. Etelä-Saimaa. 8.4.1998.

Pohjonen, V. 1998. Muistelo kerhon entisestä puheenjohtajasta Kalevi Karsistosta. Metsä- ja koiramiestä moneen lähtöön. Saksanseisoja-lehti.

Pohjonen, V. 1998. Mihin katosi metsänhoito? Kolumni Taloustaustoissa. Iisalmen Sanomat. 30.1.1998.

Pohjonen, V. 1998. Mihin menet turvetalous? Alakerta -artikkeli. Savon Sanomat. 2.1.1998.

Pohjonen, V. 1998. Mihin Suomen metsätalous on menossa? – Näkökohtia vuoteen 2025. Norrtäljen metsäseminaari 29.10.-1.11.1998. Esitelmämoniste 10 s.

Pohjonen, V. 1998. Miksi metsiä ei enää lannoiteta? Kolumni. Karjalan Maa. 10.7.1998.

Pohjonen, V. 1998. Miljoonan peltohehtaarin ongelma? Kolumni Näköalapaikalla. Koneviesti. 30.1.1998.

Pohjonen, V. 1998. Mistä perusvoima tulee. Kolumni. Karjalan Maa. 22.12.1998

Pohjonen, V. 1998. Mitä on perusvoima? Kolumni Näköalapaikalla. Koneviesti 9.10.1998.

Pohjonen, V. 1998. Monikäyttöpuusta ekosähköä. Helsingin Sanomat. Mielipide.10.1.1998. (Lataa PDF).

Pohjonen, V. 1998. Mount Lebanon Afforestation Project. Feasibility Study 11.5.1998. Enso Forest Development Oy Ltd. Helsinki. 40 p.

Pohjonen, V. 1998. Norppasähkö on aito asia. Viikon visiitti –artikkeli. Vihreä Lanka 10.9.1998. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1998. Onko maatalous käännekohdassa?. Mielipidesivu. Karjalan Maa. 24.7.1998.

Pohjonen, V. 1998. Polttopuuta kannattaa tehdä keväällä. Artikkeli. Nivala -lehti. 30.3.1998.

Pohjonen, V. 1998. Puu on jo tärkeämpi energialähde kuin ydinvoima tai kivihiili. Alakerta -artikkeli. Karjalainen. 22.10.1998.

Pohjonen, V. 1998. Puuenergia ja muu voima. Artikkeli. Metsälehti. 26.2.1998.

Pohjonen, V. 1998. Puuenergia on avain hiilidioksidin päästöihin. Puun käytön edistämistilaisuudet Kiihtelysvaarassa 26.10.1998 ja Tuupovaarassa 27.10.1998. Esitelmämoniste. 1 s.

Pohjonen, V. 1998. Puuenergia nousee metsäklusterin myötä. Taloustaustat. Iisalmen Sanomat. 8.7.1998.

Pohjonen, V. 1998. Puulämmitys kannattaa edelleen. Artikkeli. Lieksan Lehti. 5.3.1998.

Pohjonen, V. 1998. Puuntuhka on metsän lääke. Karjalan Maa. Kolumni. 26.6.1998.

Pohjonen, V. 1998. Puun energiakäyttö avain hiilidioksidin päästöihin. Kolumni. Karjalan Maa. 24.4.1998.

Pohjonen, V. 1998. Puun energiakäytön edut. Lounais-Suomen metsälautakunnan puuenergiapäivä Marttilassa 29.9.1998. Esitelmä. 3 s.

Pohjonen, V. 1998. Puusta vihreää sähköä. Näkövinkkeli -artikkeli Etelä-Saimaassa. 22.1.1998.

Pohjonen, V. 1998. Puusähköllä virtaa vientiin. Metsätalous 1/1998:16-17.

Pohjonen, V. 1998. Puuvoima selätti kilpailijat. Metsätalous. 7/98:10.

Pohjonen, V. 1998. Puuvoimasta tulossa mainosvaltti yrityksille. Yliö –artikkeli. Maaseudun Tulevaisuus. 30.7.1998.

Pohjonen, V. 1998. Puuvoima vähentää jo päästöjä. Mielipide. Helsingin Sanomat 30.12.2998. (Lataa PDF). (Blogspot)

Pohjonen, V. 1998. Ruokaa, kuitua ja energiaa suopohjista. Suon hyötykäyttö ja suo voimavarana. Suon estetiikka - Kolmas kansainvälinen ympäristöestetiikan konferenssi. Ilomantsi 3.-6.6.1998. Esitelmämoniste. 2 s.

Pohjonen, V. 1998. Ruokohelpillä on mahdollisuuksia Pohjois-Suomessa. Artikkeli. Jokiposti. Ruokohelpiextra. 1998.

Pohjonen, V. 1998. Ruokohelpin pohjoinen ulottuvuus. Kolumni Näköalapaikalla. Koneviesti. 17.4.1998.

Pohjonen, V. 1998. Ruokohelpistä EU:n pohjoisen ulottuvuuden uusi viljelyskasvi. Tervolan ruokohelpiseminaari 9.12.1998. Esitelmämoniste. 2 s.

Pohjonen, V. 1998. Ruokohelpistä uusi mahdollisuus Väli-Suomen pelloille. Alakerta -artikkeli. Savon Sanomat. 13.2.1998.

Pohjonen, V. 1998. Ruokohelpiä pohjoisesta. Alakerta -artikkeli. Pohjolan Sanomat. 25.1.1998.

Pohjonen, V. 1998. Sonkajärvi näyttää uutta suuntaa maataloudelle. Kolumni Taloustaustoissa. Iisalmen Sanomat. 11.7.1998.

Pohjonen, V. 1998. Suomelle lisää metsänielua Indonesiasta. Rikas voi käydä kauppaa hiilidioksidipäästöillä. Metsätalous 4/1998:16-17.

Pohjonen, V. 1998. Suomiehemme maailmalla – lisensiaatti Kalevi Karsisto. Suo-lehti.

Pohjonen, V. 1998. Suopohjaa ei jätetä joutilaaksi. Kolumni Taloustaustoissa. Iisalmen Sanomat. 7.10.1998.

Pohjonen, V. 1998. Suopohjien metsitys: suopohjat metsäpotentiaalin lisääjänä. Turveteollisuusliitto. Turvepäivät 1998. 1.-2.10.1998. Seinäjoki. Pp. 51-57.

Pohjonen, V. 1998. Suopohjien viljelymetsät hiilidioksidin nieluina. Viesti -artikkeli. Vapoviesti 3/1998.

Pohjonen, V. 1998. Suopohjille on monta käyttöä. Kolumni. Karjalan Maa. 23.10.1998.

Pohjonen, V. 1998. Tropiikin metsänviljelyn asiantuntija. Muistokirjoitus Kalevi Karsistosta. Helsingin Sanomat. 6.1.1998.

Pohjonen, V. 1998. Tulisiko metsänhoidon lainoitus palauttaa?. Kolumni. Koillissanomat. 2.3.1998.

Pohjonen, V. 1998. Tuoretta työtä metsänhoidosta. Mielipidesivu. Suomenmaa. 26.6.1998.

Pohjonen, V. 1998. Turveteollisuus Suomen metsäpotentiaalin lisääjänä. Esitelmä Turveteollisuuden ympäristöseminaarissa. 19.2.1998.

Pohjonen, V. 1998. Vaihtoehtoiset energiamuodot. Helsingin yliopisto. Osaajasta lämpöyrittäjäksi -kurssi.. 2.2.1998. Luentomoniste. 6 s.

Pohjonen, V. 1998. Vihreä sähkö. Paikallinen energia -seminaari Keuruun ekokylässä 20.2.1998. Esitelmämoniste. 2 s.

Pohjonen, V. 1998. Vihreälle sähkölle on tilaa. Suomenmaan. Mielipiteet. 17.7.1998.

Pohjonen, V. 1998. Vihreää sähköä Itä-Suomen puusta. Kolumni. Karjalan Maa. 29.1.1998.

Pohjonen, V. 1998. Vihreää sähköä Kuhmosta ja Kuusamosta. Kolumni. Koillissanomat. 4.2.1998.

Pohjonen, V. 1998. Vihreää sähköä puuvoimasta. Alakerta -artikkeli. Kainuun Sanomat. 12.1.1998.

Pohjonen, V. & Pelkonen, P. 1998. Metsä 2025 - uuteen metsäohjelmaan. Muistio Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Timo Kallille. 4.11.1998. 15 s. (pdf)

 

1997

Pohjonen, V. 1997. Bioenergia ja Agenda 2000. Kolumni. Karjalan Maa. 30.12.1997.

Pohjonen, V. 1997. Haittavero hakoteillä. Kolumni. Koillissanomat. 2.10.1997.

Pohjonen, V. 1997. Hakkeen hinta haarukassa. Kolumni. Metsälehti n:o 22, 11.12.1997.

Pohjonen, V. 1997. Hallitus veti ympäristöpolitiikan linjan. Mielipidesivu. Suomenmaa. 21.8.1997. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1997. Hiilidioksidin päästöjä ei pidä vähätellä. Alakerta-artikkeli. Kaleva 1.7.1997.

Pohjonen, V. 1997. Hiilidioksidin päästöt kasvavat. Puun energiakäytöllä uusia mahdollisuuksia. Ilmastolobby - kohti uusiutuvaa energiaa -seminaari Eduskunnan auditoriossa 10.9.1997. Esitelmämoniste. 1 s.

Pohjonen, V. 1997. Höylää ja hallitse. Kolumni. Metsälehti n:o 15, 4.9.1997.

Pohjonen, V. 1997. Ilmastomuutoksella ei pidä pelata. Vieraskynä -artikkeli. Helsingin Sanomat. 16.11.1997.

Pohjonen, V. 1997. Kasvihuoneilmiötä ei pidä vähätellä. Päästöt kuriin biopolttoaineella. Alakerta. Hämeen Sanomat. 15.7.1997. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1997. Kehitysavun pitkä linja. Esitelmämoniste. UNICEF – yleisötilaisuus. 15.12.1997 Joensuu. 5 s.

Pohjonen, V. 1997. Kotimainen energia nousee metsän imussa. Alakerta -artikkeli. Savon Sanomat. 10.11.1997.

Pohjonen, V. 1997. Kotimainen energialinja alkaa vaikuttaa. Mielipidesivu. Suomenmaa. 1.7.1997.

Pohjonen, V. 1997. Mihin katosi metsänlannoitus? Mielipidesivu. Suomenmaa. 15.8.1997.

Pohjonen, V. 1997. Mitä metsä työllistää? Kolumni Taloustaustoissa. Iisalmen Sanomat. 11.11.1997.

Pohjonen, V. 1997. Olemmeko valmiit ilmastosopimukseen? Kolumni. Karjalan Maa. 22.8.1997.

Pohjonen, V. 1997. Ounasjoelta ei ekosähköä. Mielipidesivu. Helsingin Sanomat 31.12.1997.

Pohjonen, V. 1997. Polttopuulla kannattaa lämmittää. Hiilidioksidin haittaveron noustessa puuenergian merkitys kasvaa. Kolumni Taloustaustoissa. Iisalmen Sanomat. 27.8.1997.

Pohjonen, V. 1997. Puulämmitys kannattaa ja antaa myös rahanarvoisen ympäristöedun. Ilta-Sanomat. Vapaa sana. 30.12.1997.

Pohjonen, V. 1997. Puun energiakäytöllä uusia mahdollisuuksia. Kolumni. Koillissanomat. 1.9.1997.

Pohjonen, V. 1997. Puun energiakäytön mahdollisuuksia. Asiantuntijalausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kauppa- ja teollisuusjaostolle asiakirjasta Suomen energiastrategia - Valtioneuvoston energiapoliittinen selonteko. 11.9.1997. Moniste. 2 s.

Pohjonen, V. 1997. Puun vapaa hinta auttaa työllisyyttä. Kolumni. Karjalan Maa. 2.10.1997.

Pohjonen, V. 1997. Puuvoima nousee metsän myötä. Mielipidesivu. Suomenmaa. 6.11.1997.

Pohjonen, V. 1997. Puuvoiman lisäkäyttöön uutta potkua. Euroopan unioni rajoittaa hiilidioksidin päästöjä. Puheenvuoro -artikkeli. Länsi-Savo. 20.8.1997.

Pohjonen, V. 1997. Suomi valmistautuu ilmastosopimukseen. Alakerta -artikkeli. Savon Sanomat 19.8.1997.

Pohjonen, V. 1997. Trees and woody shrubs in Zanzibar. Mimeographed. 14 pp.

Pohjonen, V. 1997. Turvevoima kasvanut vakaasti. Kolumni. Koillissanomat. 1.12.1997.

Pohjonen, V. 1997. Turvevoimasta kannattaa pitää kiinni. Kolumni Taloustaustoissa. Iisalmen Sanomat. 5.11.1997.

Leskinen, J., Pohjonen, V.M. & Mbarouk S. Ali 1997. Woody biomass inventory of Zanzibar islands. Zanzibar Forestry Development Project. Technical Paper 40:1-103.  ISBN 951-53-1356-2. (PDF)

 

1996

Pohjonen, V. 1996. Aarnimetsäohjelmaan on Pohjois-Karjalassa varaa. Pohjois-Karjalan Luonto, 19. vuosikirja:10-11.

Pohjonen, V. 1996. Aito haittavero hyödyttää ympäristöä. Vieraskynä -artikkeli. Helsingin Sanomat. 8.7.1996. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1996. Aito haittavero on hyötyvero. Mielipidesivu. Suomenmaa. 1996.

Pohjonen, V. 1996. Akaasia saapui Ajokseen. Yliö –artikkeli. Pohjolan Sanomat 1.7.1996. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1996. Kantohinnat ja työllisyys. Mielipidesivu. Suomenmaa 2.7.1996.

Pohjonen, V. 1996. Puu energiamuotona. Teoksessa: Ulvila, M. ja Åkerman, M. (toim.) Kestävä Suomi. Kohti oikeudenmukaista ympäristövaraa. Ympäristö ja kehitys ry yhteistyössä Maan ystävien kanssa, Turku, 64–77.

Pohjonen, V. 1996. Sähkön tasaveroa tulee kavahtaa. Mielipidesivu. Suomenmaa 9.7.1996. (Blogspot)

 

1995

Pohjonen, V. 1995. Antti Chydeniuksen oivallus. Metsälehti N:o 7, 6.4.1995. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1995. Biodieseliä voi valmistaa rypsistä ja männystä. Maa- ja metsätalous kaipaavat uutta tuotantoa. Alakerta -artikkeli. Savon Sanomat. 1.4.1995.

Pohjonen, V. 1995. Bioenergiaa maatiloilta. Energiaa! Mutta onko vaihtoehtoja? -seminaari Seinäjoen kaupungintalolla 8.4.1995. Esitelmämoniste. 1 s.

Pohjonen, V. 1995. Ekosellusta ympäristövaltti. Vihreä Lanka. Kommentti. 26.1.1995 (Blogspot)

Pohjonen, V. 1995. Energiametsien tutkimusta 20 vuotta. Artikkeli Näkökulma yliopistolta -palstalla. Karjalainen. 9.1.1995.

Pohjonen, V. 1995. Haittavero on hyötyvero. Kolumni Näköalapaikalla. Koneviesti 19.5.1995.

Pohjonen, V. 1995. Haittaveroa kannattaa puolustaa. Mielipidesivu. Iltalehti. 24.2.1995.

Pohjonen, V. 1995. Haittaveroa saa kiertää. Käsikirjoitus. 4.1.1995.

Pohjonen, V. 1995. Haittaverosta ei syytä hellittää. Kivihiilen ympäristöongelmat kasvavat. Yliöartikkeli. Etelä-Saimaa. 10.1.1995. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1995. Haittaverosta kannattaa pitää kiinni. Alakerta -artikkeli. Keskipohjanmaa. 31.1.1995.

Pohjonen, V. 1995. Hiilidioksidin päästöjä ei tule vähätellä. Mielipidesivu. Suomenmaa. 4.4.1995.

Pohjonen, V. 1995. Hiilivoiman talous horjuu. Mielipidesivu. Tekniikka & Talous. 19.1.1995.

Pohjonen, V. 1995. Kasvihuoneilmiötä voi torjua. Tätä mieltä -artikkeli. Salon Seudun Sanomat. 15.1.1995.

Pohjonen, V. 1995. Kasvihuoneilmiöön ei tarvitse alistua. Yliöartikkeli. Kaleva. 6.4.1995. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1995. Kivihiilen arvostelu voimistuu. Päästöt hallintaan maakaasulla ja biopolttoaineella. Alakerta -artikkeli Iisalmen Sanomissa. 12.1.1995.

Pohjonen, V. 1995. Kivihiilen ympäristö- ja vero-ongelmat kasvavat. Mielipidesivu. Alueuutiset. 19.2.1995.

Pohjonen, V. 1995. Kivihiili uuteen harkintaan. Mielipidesivu. Alueuutiset. 22.1.1995.

Pohjonen, V. 1995. Metsätalouden merkitys korostuu yhä. Käsikirjoitus. 4.1.1995.

Pohjonen, V. 1995. Metsätalous on kestävän hyvinvoinnin lähde. Esitelmä Oksamassa -hankkeen vuosikokouksessa Haapajärvellä 27.5.1995. Moniste. 2 s.

Pohjonen, V. 1995. Osaran metsää tarvitaan vaihtomaiksi Kuusamon kiistaan. Ilta-Sanomat. Vapaa sana. 25.2.1995. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1995. Paluu työn alkulähteelle. Kolumni. Metsälehti n:o 3/1995.

Pohjonen, V. 1995. Paluu vaurauden alkulähteelle. Mielipidesivu. Suomenmaa. 13.1.1995.

Pohjonen, V. 1995. Peltojen energiametsitys - Bioenergian mahdollisuudet EU:n uudessa maataloudessa. Muistio Puuenergiayhdistykselle 16.1.1995. 8 s.

Pohjonen, V. 1995. Polttopuulla kannattaa lämmittää. Kolumni Näköalapaikalla. Koneviesti. 27.1.1995.

Pohjonen, V. 1995. Puuenergia nyt ja tulevaisuudessa. Puusta energiaa -seminaari Mikkelissä 24.3.1995. Esitelmämoniste. 6 s.

Pohjonen, V. 1995. Puun lyhytkiertoviljely pelloilla. Teoksessa: Hytönen, J. & Polet, K. (toim.). 1995. Peltojen metsitysmenetelmät. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 581:180-211. ISBN 951-40-1488-X.

Pohjonen, V. 1995. Puuvoima nousee vahvana. Metsämies 86 (1/1995):19-21.

Pohjonen, V. 1995. Uusi maatalous tuottamaan bioenergiaa. Haketta pellolta - energiapajun viljely. UusiMaaSeutu - koulutuspäivät. Uudenmaan Maaseutukeskus. Järvenpää. 16.-17.2.1995. Esitelmämoniste. 6 s.

Pohjonen, V. 1995. Voiko sahaus vielä lisääntyä? Alakerta -artikkeli. Keskipohjanmaa. 6.4.1995.

Harstela, P., Alatalo, V. & Pohjonen, V. 1995. Seedling production, reforestation and forest exploitation in Morocco. Feasibility study. Enso Forest Development Oy Ltd. Helsinki. 64 pp.

 

1994

Pohjonen, V. 1994. Afrikan maatalouden ylijäämä ja maaseudun hyvinvointi. Muistio Ulkoasiainministeriön maaseutukehityksen työryhmälle. 22.8.1994. 3 s.

Pohjonen, V. 1994. Afrikan ruoantuotannon toivo peltometsäviljelyssä. Perheviljelmät ja keinolannoitusta korvaava sekaviljely torjuvat Afrikan nälkää. Yliöartikkeli. Helsingin Sanomat 14.2.1994. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1994. Avaus puuvoimaan. Warkauden lehti. 1.2.1994. Artikkeli.

Pohjonen, V. 1994. Bioenergia kääntyi nousuun. Vihreän teollistamisen viennissä kasvu-ura. Metsätieto. Karjalan Maa. Metsäliite Nro 6. Artikkeli.

Pohjonen, V. 1994. Biodieseliä rypsistä ja männystä. Oma Maa 3.2.1994. 40(4):8.

Pohjonen, V. 1994. Bioenergian merkitys kansantaloudessa - uusiutuvat luonnonvarat bioyhteiskunnan perustana. Joensuun metsä- ja puutalousoppilaitos. Aikuiskoulutusosasto. Kotimaisen bioenergian käytön ja hankinnan jatkolinja. Luentomoniste. 5 s.

Pohjonen, V. 1994. Bioenergy visions. Bioenergy Research Programme. Publications 2:391-411. ISBN 952-9500-62-9.

Pohjonen, V. 1994. Biologiset polttonesteet ovat tulossa. Länsi-Suomi 14.4.1994. Yliö.

Pohjonen, V. 1994. Biomassametsätalous ja EU:n metsäpolitiikka. Suomenmaa 4.3.1994. Mielipiteet.

Pohjonen, V. 1994. Biomassapajun viljelyllä on pitkät perinteet. Sorbifolia 25(3):113-118.

Pohjonen, V. 1994. Biomassatalous, peltojen energiametsät ja Euroopan Unionin maaseutupolitiikka. Tiedotustilaisuus mv. Kai Knaapisen tilalla (Nygård), Pohjan kunnassa 19.7.1994. Moniste. 2 s.

Pohjonen, V. 1994. Biovoima luo uusvientiä. Länsi-Savo 31.10.1994. Yliö.

Pohjonen, V. 1994. Coppice willow forestry on arable lands. Experiences from Finland 1973-1993. IVO-Group. Helsinki. 63 p. (Blogspot) (Load PDF)

Pohjonen, V. 1994. Edullista puuta voimataloudelle. Ilta-Sanomat 8.2.1994. Vapaa sana.

Pohjonen, V. 1994. Ekolääniin ekoteollinen sellutehdas. Lehdistötiedote 9.9.1994. 2 s.

Pohjonen, V. 1994. Energiametsät torjuvat kasvihuoneilmiötä. Oma Maa 17.3.1994. 40(10):5.

Pohjonen, V. 1994. Energiantuotanto maatilayrityksen mahdollisuutena. Helsingin yliopiston maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. "Nuoret vaikuttajat - tulevat päättäjät" -kurssi Mikkelissä 12.4.1994. Luentomoniste. 6 s.

Pohjonen, V. 1994. Energiapuu, puukaupan vauhdittaja. 36. Lapin Metsätalouspäivät. Peräpohjolan Opisto. Tornio. 28.1.1994. Esitelmämoniste. 7 s.

Pohjonen, V. 1994. Energiapuu vauhdittaa Lapin puukauppaa. Pohjolan Sanomat 15.2.1994. Yliö.

Pohjonen, V. 1994. Energiaviljely sopeuttaa maataloutta. Artikkeli Maaseutu extrassa. Suomenmaa. 28.10.1994. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1994. Ensiharvennuspuulla kannattaa lämmittää. Koillis-Sanomat 8.3.1994. Lukijoiden kirjeet.

Pohjonen, V. 1994. EU-maatilalla kasvaa energiametsää. Suomen Kuvalehti 26.8.1994. Mielipide.

Pohjonen, V. 1994. Finns det en framtid för inhemskt skogsbränsle? Skogsbruket 64(1):28-29.

Pohjonen, V. 1994. Forests and energy in the Carelian corridor - applications of the Kuhmo bioenergy models. In: Pelkonen, P. & Honkanen, A. (Eds.). Perspectives of renewable energy resources utilization in Karelian fuel-energy balance. Proceedings of the first international seminar. Vol. 2. University of Joensuu. Faculty of Forestry. Research Notes 20:12-16.

Pohjonen, V. 1994. Hake lämpölaitosten polttoaineena. Oulaisten energiapäivä 18.3.1994. Esitelmämoniste 5 s.

Pohjonen, V. 1994. Hakepaju kasvaa Uudellamaalla. Kivihiilen korvaamiseen biopolttoaineella on jo varauduttava. Luoteis-Uusimaa 24.8.1994. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 1994. Hakepajun tutkimusta 20 vuotta. Pohjolan Sanomat 8.1.1994. Yliö.

Pohjonen, V. 1994. Hakepuulla lisätuloja. Laukaan metsänhoitoyhdistyksen vuosikokous 11.3.1994. Esitelmämoniste. 4 s.

Pohjonen, V. 1994. Haketta Martinlaakson kivihiilivoimalaan. Mielipidesivu. Helsingin Sanomat 15.3.1994. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1994. Haketta peltojen energiametsistä. Tiedotustilaisuus mv. Kai Knaapisen tilalla (Nygård), Pohjan kunnassa 19.7.1994. Moniste. 2 s.

Pohjonen, V. 1994. Hakevoiman perusteet ovat lujat. Mielipidesivu. Helsingin Sanomat 27.9.1994.

Pohjonen, V. 1994. Hakkeesta Kiikalan Rekijoen uuden koulun energialähde. Salon Seudun Sanomat. Artikkeli Tätä mieltä -palstalla. 22.3.1994.

Pohjonen, V. 1994. Hakkeesta tuloa maatiloille. Kokemäen kaupunki. Esitelmämoniste Puuenergia - teemapäivässä 26.3.1994. 4 s.

Pohjonen, V. 1994. Hiilen korvaaminen luo hakemarkkinat. Koneviesti 14.10.1994. Kolumni.

Pohjonen, V. 1994. Hiilivoiman talous horjuu. Mielipidesivu. Vantaan Sanomat. 25.12.1994.

Pohjonen, V. 1994. Kainuun metsäkiistojen juuret maanomistuksessa. Ongelmat poistuvat kun talousmetsät siirtyvät perhemetsätalouteen. Oma Maa 20.1.1994. 40(2):1.

Pohjonen, V. 1994. Kansantalouteen tuoretta rahaa. Talousmetsien monipuolista käyttöä on lisättävä. Etelä-Saimaa 7.5.1994. Yliö.

Pohjonen, V. 1994. Kasvutalouden yhteiskunta romahti. Käsikirjoitus 8.7.1994. Web-artikkeli 19.11.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1994. Kemijärven sellutehdas ja ekologinen kestävyys. Kauppalehti 31.10.1994. Mielipide.

Pohjonen, V. 1994. Kestävän kehityksen energialähteet. Keskisuomalainen 4.8.1994. Yliö.

Pohjonen, V. 1994. Kivihiili menettää hintaetunsa. Suomenmaa 9.8.1994. Mielipiteet.

Pohjonen, V. 1994. Kivihiili on ympäristölle turmioksi. Helsingin Sanomat 10.9.1994. Mielipiteet. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1994. Kivihiilen korvaajaksi energiapuu. Kauppalehti 19.1.1994. Mielipiteet.

Pohjonen, V. 1994. Kivihiilen käyttöä on vähennettävä. Biopolttoaine alentaa kasvihuonekaasun päästöjä. Alakerta -artikkeli. Turun Sanomat. 17.6.1994.

Pohjonen, V. 1994. Kivihiilen voi korvata energiapuu. Energiaselonteolla merkittävät seuraamukset. Maaseudun Tulevaisuus. 4.1.1994. Yliö.

Pohjonen, V. 1994. Kivihiilestä ympäristöongelma. Länsi-Suomi. 11.1.1994. Yliö.

Pohjonen, V. 1994. Kolmen vuoden metsää Etelä-Suomen pelloille. Kuitua ja energiaa hakepajusta. Turun Sanomat 2.9.1994. Yliöartikkeli. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1994. Kotimainen energia nousussa. Kotimaisen energian teemapäivä. Kangasniemi 12.9.1994. Esitelmämoniste. 4 s.

Pohjonen, V. 1994. Kotimainen energia pienkiinteistöissä - puusta puhdasta lämpöä. Kotienergia. Lakeuden metsänhoitoyhdistyksen tiedotuslehti (Liminka). Artikkeli.

Pohjonen, V. 1994. Kotimaisen energian käyttö pienlämpölaitoksissa. Kalajoen kunta. Maatilojen energiahuoltopäivä 12.3.1994. Esitelmämoniste. 4 s.

Pohjonen, V. 1994. Kotimaisen energian käyttömahdollisuudet. Lapin maaseutuopisto. Kotimaisen energian herätepäivä 20.1.1994. Esitelmämoniste. 5 s.

Pohjonen, V. 1994. Kuitua ja energiaa lyhytkiertometsistä. Kesantopeltojen uuskäyttöä tutkitaan. Kaleva 22.10.1994. Yliö.

Pohjonen, V. 1994. Kuka pelkää biovoimaa? Mielipidesivu. Helsingin Sanomat 7.4.1994. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1994. Linjauksia puuvoimaan. Metsälehti 17.2.1994. Kolumni.

Pohjonen, V. 1994. Lämmitänkö ensiharvennuspuulla? Koti-Karjala. 19.1.1994. Artikkeli.

Pohjonen, V. 1994. Metsä on valttimme EU-neuvotteluissa. Mielipidesivu. Karjalan Maa 20.9.1994. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1994. Metsäluonnon perusturva - perhemetsät ja ympäristötalous. Politiikan Puntari 4/94:8-9.

Pohjonen, V. 1994. Metsän kasvussa vaurautemme alkulähde. Kansantalouden velan maksuun tarvitaan tuoretta rahaa. Pohjolan Sanomat 20.7.1994. Yliö.

Pohjonen, V. 1994. Metsän merkitys EU-tiloilla kasvaa. Pohjolan Sanomat 6.9.1994. Yliö.

Pohjonen, V. 1994. Metsänhoito ja puun energiakäyttö jarruttavat kasvihuoneilmiötä. Esitelmämoniste Rotary-kokouksessa Imatralla 15.9.1994. 2 s.

Pohjonen, V. 1994. Metsänhoito jarruttaa kasvihuoneilmiötä. Pohjolan Sanomat 11.8.1994. Yliö.

Pohjonen, V. 1994. Metsät, energia ja vihreyden teollistaminen. Keskustan Ullavan kunnallisjärjestön vuosikokous 11.3.1994. Moniste. 3 s.

Pohjonen, V. 1994. Metsätaloudessa edelleen vaurautemme alkulähde - kansantalouden velan maksu tarvitsee tuoretta rahaa. Karjalainen 30.7.1994. Yliö.

Pohjonen, V. 1994. Mistä avohakkuiden kiistassa on kysymys? Keskipohjanmaa 14.2.1994. Yliö.

Pohjonen, V. 1994. Osaran metsistä apua Kuusamon hakkuupulmiin. Mielipidesivu. Helsingin Sanomat 26.11.1994.

Pohjonen, V. 1994. Peltohakkeen viljelystä lupaavia tuloksia Uudellamaalla. Loviisan Sanomat. Artikkeli Puheenvuoro -palstalla. 18.1.1994.

Pohjonen, V. 1994. Perhemetsät ja ympäristötalous. Politiikan Puntari 4/1994:8-9.

Pohjonen, V. 1994. Perhemetsätalous antaa metsäluonnolle perusturvan. Kainuun Sanomat 18.7.1994. Yliö.

Pohjonen, V. 1994. Perhemetsätalous ja metsäluonnon perusturva. Yliö. Pohjolan Sanomat 17.7.1994.

Pohjonen, V. 1994. Polttonestettä puubiomassasta. Pohjolan Sanomat 7.4.1994. Yliö.

Pohjonen, V. 1994. Puu, bioenergia ja EU-maatalous. Kauppalehti 28.7.1994. Mielipide.

Pohjonen, V. 1994. Puu energialähteenä 1990-luvun puolivälissä. Tammelan metsäoppilaitos. Energiapuun hyödyntämisen jatkolinja. Luentomoniste. 9 s.

Pohjonen, V. 1994. Puu ja puun energiakäyttö kansantaloudessa. Esitelmämoniste Kemissä 23.2.1994. 4 s.

Pohjonen, V. 1994. Puuenergian mahdollisuudet ja uusin tekniikka. Suomen luonnonsuojeluliiton energianeuvojakoulutus Siuntiossa 7.5.1994. Esitelmämoniste. 3 s.

Pohjonen, V. 1994. Puun energiakäyttö kääntyi nousuun. Ote kotimaisesta ei lipsunut. Keskipohjanmaa 8.1.1994. Yliö.

Pohjonen, V. 1994. Puun energiakäyttö, mistä on kysymys? Puu polttoaineena -seminaari Alajärvellä 25.2.1994. Esitelmämoniste. 5 s.

Pohjonen, V. 1994. Puun energiakäyttö lisääntynyt. Suomella johtoasema länsimaiden energiatilastossa. Alakerta -artikkeli. Turun Sanomat 16.2.1994.

Pohjonen, V. 1994. Puun energiakäytön uudet mahdollisuudet. Ähtärin energiapäivä. Esitelmämoniste. 5 s.

Pohjonen, V. 1994. Puun energiakäytössä historiallinen murros. Kolumni. Karjalan Maa. 22.3.1994.

Pohjonen, V. 1994. Puusta kannattaa tehdä energiaa. Talouselämä 5/1994:17. Artikkeli.

Pohjonen, V. 1994. Puusta puhdasta lämpöä. Ympäristöpäivä Askolassa 6.3.1994. Esitelmämoniste. 5 s.

Pohjonen, V. 1994. Puuteollisuuden kasvu antaa maaseudulle toivon. Etelä-Saimaa 29.10.1994. Yliö.

Pohjonen, V. 1994. Puuteollisuus laajenee, biovoiman tuotanto kasvaa. Puutekniikka 6/94:10-11.

Pohjonen, V. 1994. Puuteollisuus laajenee nopeasti. Puutoimialan yrittäjätilaisuus Pyhäselän kunnassa 24.3.1994. Esitelmämoniste. 3 s.

Pohjonen, V. 1994. Puuvoiman merkitys kasvaa. Yliö. Karjalainen 5.3.1994. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1994. Pökköä pesään pakkasella. Helsingin Sanomat 10.2.1994. Mielipiteet.

Pohjonen, V. 1994. Sahateollisuudella hyvät mahdollisuudet laajeta. Pohjolan Sanomat 12.3.1994. Yliö.

Pohjonen, V. 1994. Sahateollisuus nousee lamasta. Kaleva 9.5.1994. Artikkeli.

Pohjonen, V. 1994. Sahauksen hämmästyttävä nousu. Alakerta -artikkeli. Iisalmen Sanomat 17.7.1994.

Pohjonen, V. 1994. Sahauksen ja puuteollisuuden nousu antaa maaseudulle toivon. Oma Maa 40(30):1. (11.8.1994).

Pohjonen, V. 1994. Sahaus ja bioenergia nousussa. Metsälehti N:o11, 11.8.1994.

Pohjonen, V. 1994. Sahaus ja puuteollisuus nousevat nopeimmin. Lapin Kansa 11.7.1994. Alakerta. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1994. Sahaus kasvaa Pohjois-Karjalassa. Karjalainen. Artikkeli. 31.5.1994.

Pohjonen, V. 1994. Sahaus nousee nopeasti. Koillis-Sanomat 27.7.1994. Lukijoiden kirjeet.

Pohjonen, V. 1994. Suomella mahdollisuus EU:n johtavaksi biomassatuottajaksi. Keskipohjanmaa 21.7.1994. Yliö.

Pohjonen, V. 1994. Suomi johtava bioenergiamaa. Suomenmaa 23.8.1994. Kolumni.

Pohjonen, V. 1994. Suomi on bioenergian tietotaidon johtava maa. Kainuun Sanomat. 6.2.1994. Yliö.

Pohjonen, V. 1994. Talousmetsistä tuoretta rahaa kansantalouteen. Yliö. Kaleva 6.8.1994.

Pohjonen, V. 1994. Tarvitsemme ekoteollista metsätaloutta. Metsälehti No:10, 1994. Kolumni.

Pohjonen, V. 1994. Uusiutuvat luonnonvarat bioyhteiskunnan perustana. Länsi-Suomi 3.9.1994. Yliö.

Pohjonen, V. 1994. Vihreyden teollistaminen pysäyttää hiilidioksidin päästöt. Suomenmaa. 1.2.1994. Mielipiteet.

Pohjonen, V. 1994. Vihreä voimatalous alkaa vaikuttaa. Talouselämä 27/1994:21. Artikkeli.

Pohjonen, V. 1994. Vihreä voimatalous alkoi vaikuttaa. Lapin Kansa 23.10.1994. Alakerta.

Pohjonen, V. 1994. Vihreä voimatalous nousee vahvana. Suomenmaa 29.7.1994. Mielipiteet.

Pohjonen, V. 1994. Viljelypajut, maatalous, vesistönsuojelu ja energiatuotanto. Karjalan Pyhäjärvi-symposium. Kiteen Maatalousoppilaitos 14.8.1994. Esitelmä - lyhennelmä. 1 s.

Pohjonen, V. 1994. Vuotoksen altaaseen jäävästä biomassasta kasvihuonekaasuja. Kansan- ja ympäristötaloudellinen lisäkustannus 40 prosenttia. Vuotos-soutu 24.-25.6.1994. Esitelmä - lyhennelmä. 1 s.

Pohjonen, V. 1994. Vuotos vain kertatyö. Helsingin Sanomat. Mielipide. 28.10.1994. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1994. Uusiutuvat luonnonvarat bioyhteiskunnan perustana. Länsi-Suomi 3.9.1994. Yliö.

Pohjonen, V. 1994. Ympäristö ja energia. Vihreä voimatalous nousee vahvana. Itä-Suomen talouspolitiikan johtamiskurssi. Punkaharju 9.9.1994. Esitelmä. 6 s.

Pohjonen, V. & Pukkala, T. 1994. Optimum rotation for Eucalyptus camaldulensis Dehnh. in Northeast Thailand. Thai J. For. 13:29-37. (Load PDF)

 

1993

Pohjonen, V. 1993. Aavikoituminen, metsätalous, nälänhätä ja väestökuolema - Afrikka. Tapaus Etiopia: mihin metsien häviäminen johti?. Luento Teknillisen Korkeakoulun Studia Generalia - Ympäristönsuojelun vierailuseminaarissa. 15.4.1993. 5 s.

Pohjonen, V. 1993. Aarnimetsäohjelmaan on metsätaloudessa vara. Vihreä Lanka. 14.1.1993. Kommentti.

Pohjonen, V. 1993. Afrikan vihreä vallankumous. Peltometsäviljelystä maatalouden pelastus. Keskipohjanmaa 11.9.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Avaus puuvoimaan. Pohjolan Sanomat 4.12.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Biodiesel ja vihreyden teollistaminen. Karjalan Maa 20.7.1993. Alakerta.

Pohjonen, V. 1993. Bioenergy visions. Nordisk Bioenergikonferens 17-18. November 1993. Esbo, Hanaholmens Kulturcentrum. Lecture. 15 p.

Pohjonen, V. 1993. Biomassapajut ja maatalous. Energiatila-ohjelman viljelijäkokous Lahdessa 12.2.1993. Esitelmä. 5 s.

Pohjonen, V. 1993. Biomassapajut ja maatalous. Oma Maa 39(14):2. 15.4.1993. Artikkeli. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1993. Biomassapolttoaineesta on tehtävä metsäteollisuuden kilpailuetu. Muistio Kauppa-ja teollisuusministeri Seppo Kääriäiselle. Joensuun Yliopisto. 13.12.1993. 2 s.

Pohjonen, V. 1993. Ekoteollinen metsätalous, vihreyden teollistaminen. Kainuun Sanomat. 15.10.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Ekoteollisuus ja metsätalouden suljetut kierrot. Yliöartikkeli. Länsi-Suomi. 19.10.1993.

Pohjonen, V. 1993. Ekoteollisuus sulkee jätekierrot. Länsi-Savo. 1.10.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Energiahaketta metsästä ja pellosta. Länsi-Suomi. 3.9.1993. Alakerta.

Pohjonen, V. 1993. Energiapuuta kunnostusojitusalueilta. Suoseura ry:n Metsäviikon kokous. Tampere 29.3.1993. Esitelmä. 3 s. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1993. Energian säästöstä ja kotimaisuudesta ei syytä hellittää. Karjalan Maa. 6.7.1993. Mielipide.

Pohjonen, V. 1993. Energiatavoitteinen jalostusohjelma puulle. Savon Sanomat. 13.3.1993. Alakerta.

Pohjonen, V. 1993. Energiatavoitteinen puunjalostus ja aarnimetsien ohjelma. Kuhmolaisen puun monipuolisempi käyttö. Lentua-Seuran tilaisuus Kuhmon kaupungintalossa. 21.4.1993. Esitelmä. 3 s. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1993. Energiatavoitteinen puunjalostusohjelma. Etelä-Pohjanmaan puuvarojen käytön tehostamista koskeva seminaari. 4.1.1993. Esitelmä. 15 s.

Pohjonen, V. 1993. Energiatavoitteinen puunjalostusohjelma. Metsämies 84(1):5-7. (PDF)

Pohjonen, V. 1993. Energiatavoitteinen puunjalostusohjelma tehostaa puun käyttöä. Hämeen Sanomat. 12.1.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Ensiharvennuksista polttopuuta. Länsi-Suomi. 14.12.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Etelä-Karjala on merkittävä puuvoiman tuottaja. Etelä-Saimaa. 20.7.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Forests and Energy in the Carelian Corridor - Applications of the Kuhmo Bioenergy Model. Petrozavodsk. Bioenergetics seminar. 5.-6.4.1993. Lecture. 4 p.

Pohjonen, V. 1993. Forests and energy in the Karelian Arctic: an attempt at a regional model. In: Lange, M.A. & Flanders, N.E. (Eds.). The effects of global changes on social life in the Arctic and possible response strategies. Report of a seminar and extended talks given during the seminar at the Arctic Centre, Rovaniemi, May 31-June 1, 1992. Arctic Centre Reports 9:47-50. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1993. Hakkeen tuotanto nousussa, biovoimaloita puuttuu. Helsingin Sanomat. 23.6.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Itä-Suomen kivihiilen korvaajaksi puu. Karjalan Maa. 14.12.1993. Alakerta.

Pohjonen, V. 1993. Itä-Suomen Puuvoima-projekti - kasvatusmetsien puu liikkeelle, sähkön tuotantoa lisää. Metsä- ja puutalousseminaari Pohjois-Karjalan ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa 11.11.1993. Esitelmä Joensuussa. 3 s.

Pohjonen, V. 1993. Itä-Suomen Puuvoima-projekti lisää puun käyttöä sähkön tuotantoon. Etelä-Karjalan Metsälautakunnan kesäretki Pohjois-Karjalassa. Joensuu 24.6.1993. Esitelmä. 3 s.

Pohjonen, V. 1993. Itä-Suomen Puuvoima-projekti selvitti biovoimaloiden nykytilan ja energiapuun lisätuotannon mahdollisuudet. Lehdistötiedote 31.8.1993. 1 s.

Pohjonen, V. 1993. Itä-Suomen Puuvoima-projekti yhdistää voimavarat. Puuvoima 1/1993. Itä-Suomen Puuvoima-projektin tiedote. Pääkirjoitus.

Pohjonen, V. 1993. Itä-Suomessa hyvät mahdollisuudet lisätä puun energiakäyttöä. Pohjois-Karjalan puun energiakäytön edistämistä koskeva tilaisuus Enon Lohivaarassa 10.8.1993. Esitelmä. 3 s.

Pohjonen, V. 1993. Itä-Suomi tuottaa puuvoimaa. Karjalainen. 28.8.1993. Alakerta.

Pohjonen, V. 1993. Jätteettömään puunjalostukseen. Keskipohjanmaa. 24.8.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Kasvatusmetsiin energiahakkuita. Kainuun Sanomat. 22.1.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Kasvatusmetsiin energiahakkuita. Karjalan Maa. 19.2.1993. Alakerta.

Pohjonen, V. 1993. Kasvatusmetsiin energiahakkuita. Kotimaisten energialähteiden käyttöä koskeva tilaisuus. Juuka 17.2.1993. Esitelmä. 4 s.

Pohjonen, V. 1993. Kasvu kannattaisi hyödyntää. Metsä on yhä hyvinvointimme perusta. Kouvolan Sanomat. 31.5.1993. Alakerta.

Pohjonen, V. 1993. Kesantopellot energian tuotantoon. Hämeen Sanomat. 20.5.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Kestävää turvetaloutta. Yliöartikkeli. Pohjolan Sanomat. 8.11.1993.

Pohjonen, V. 1993. Kivihiilen korvaaminen on puuvoiman haaste. Salon Seudun Sanomat. 1.12.1993. Tätä mieltä.

Pohjonen, V. 1993. Kitee on merkittävä puuvoiman tuottaja. Koti-Karjala. 25.8.1993. Artikkeli.

Pohjonen, V. 1993. Koillis-Savon Sammon suljettu kierto teollistaa vihreyden. Iisalmen Sanomat. 9.8.1993. Yliö. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1993. Kotimainen puuenergia kansantalouden ja yksityistalouden kannalta. Pienkiinteistöjen lämmittäminen puulla. Pohjois-Karjalan ammatillinen kurssikeskus. Joensuu 4.2.1993. Esitelmä. 14 s.

Pohjonen, V. 1993. Kotimainen puuvoima ja kestävä energiatalous. Luomu -93. Kestävän elämäntavan perhemessut. Mikkeli 16.10.1993. Esitelmä. 4 s.

Pohjonen, V. 1993. Koillis-Savon sammosta ekoteollisuuden esimerkkihanke. Esitelmä Itä-Suomen Puuvoima-projektin kokouksessa Juankoskella 31.8.1993.

Pohjonen, V. 1993. Kotimaiset polttoaineet. Energia - Omavarainen Suupohja. Energiapäivä Kristiinankaupungissa 16.4.1993. Esitelmä. 5 s. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1993. Kuuluuko turpeesta maksaa hiilidioksidiveroa? Ilta-Sanomat. Vapaa sana.18.10.1993. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1993. Kytkentä kotimaiseen energiaan ei toiminut 1980-luvulla. Suomenmaa 28.4.1993. Mielipiteet.

Pohjonen, V. 1993. Kääntyykö metsätalouden pohjavirta? Rotary-lounas. Joensuu 2.4.1993. Esitelmä. 3 s. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1993. Kääntyykö metsätalouden pohjavirta ekoteolliseen suuntaan. Pohjolan Sanomat. 11.5.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Lämmityslaskun pienentäminen on jokamiehen lamantorjuntaa. Pientalojen ja maatilojen lämmitys nykyaikaan. Suur-Savon Sähkö. Sähköviesti 3/1993. Artikkeli.

Pohjonen, V. 1993. Lämmitä ensiharvennuspuulla. Luoteis-Uudenmaan metsät odottavat harvennushakkaajaa. Luoteis-Uusimaa 19.12.1993. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 1993. Maatilat ja pientalot edelläkävijöitä. Puu käyttöön energialähteenä. Kaleva. 8.7.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Metsien energiakäytön merkitys maaseudulle. Vihreän liiton maaseutuseminaari Mikkelissä 24.10.1993. Esitelmä. 3 s.

Pohjonen, V. 1993. Metsissä puuta liikaa - puulla liian vähän käyttöä. Kouvolan Sanomat. 23.8.1993. Alakerta.

Pohjonen, V. 1993. Metsä ja energia. Energiapäivä Tarvaalan maatalousoppilaitoksella 12.3.1993. Esitelmä. 6 s. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1993. Metsäenergian mahdollisuuksia 1990-luvulla Lapin kannalta. Lapin Puuenergiaseminaari. Rovaniemi 17.3.1993. Esitelmä. 3 s. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1993. Metsähakkeen ja peltohakkeen tuotanto Etelä-Suomessa. Energiapajun viljelijöiden kokous. Inkoo, Kopparnäs, IVO:n Energiapuisto. 26.4.1993. Esitelmä. 4 s. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1993. Metsä- ja peltohake Lounais-Suomessa. Puun energiakäyttöä koskeva tilaisuus Salossa, Torstai-Seurassa. 22.4.1993. Esitelmä. 4 s. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1993. Metsä- ja peltohakkeen tuotanto odottaa biovoimaloita. Eteläranta-Sydkusten. 7.10.1993. Artikkeli.

Pohjonen, V. 1993. Metsäluonnon perusturva toteutuu perhemetsätaloudessa. Suomenmaa. 3.12.1993. Mielipiteet.

Pohjonen, V. 1993. Metsänhoidon vastaisku. Helsingin Sanomat. 25.2.1993. Mielipiteet.

Pohjonen, V. 1993. Metsätalouden kehittämismahdollisuudet työllisyyden parantamiseksi. Metsä- ja energiapäivät. Teknologiakylän auditoria, Haapavesi. 24.5.1993. Esitelmä. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1993. Metsätalouden megatrendit. Keskipohjanmaa 4.4.1993. Yläkerta.

Pohjonen, V. 1993. Metsätalouden puusuma on jalostettavissa työtilaisuuksiksi, sahatavaraksi, selluksi, hienopaperiksi, energiaksi ja talouden nousuksi. Oma Maa 39(33):1-2. 9.9.1993.

Pohjonen, V. 1993. Metsätalous runsauden ajassa. Nuoren Keskustan Liiton Energiaseminaari Kuhmossa 29.8.1993. Esitelmä. 3 s.

Pohjonen, V. 1993. Metsätaloutemme ekoteolliselle linjalle. Käsikirjoitus. 7.12.1993.

Pohjonen, V. 1993. Metsätalouteemme istuisi ekoteollinen linja. Kaleva. 13.11.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Metsät, puu ja puuvoima kansakunnan voimavarana. Pohjolan Sanomat. 16.10.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Metsätalouden kehittämismahdollisuudet työllisyyden parantamiseksi. Metsä- ja energiapäivät Haapaveden teknologiakylässä. 24.5.1993. Esitelmä. 4 s.

Pohjonen, V. 1993. Mihin menet metsätalous? Yliöartikkeli. Hämeen Sanomat. 26.4.1993. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1993. Mitä vihreyden teollistaminen merkitsee metsätaloudelle? Pohjolan Sanomat. 22.7.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Mäntyöljyä tankkiin. Rypsidieseliä voi jatkaa mäntyrasvahapolla. Etelä-Saimaa. 23.5.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Onko turvetalous kestävää? Kainuun Sanomat 5.11.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Peltohaketta energiapajusta. Kouvolan Sanomat. 12.7.1993. Alakerta.

Pohjonen, V. 1993. Peltohaketta maataloudesta. Keskipohjanmaa 11.12.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Peltohaketta metsitettäviltä pelloilla. Forssan Lehti 22.12.1993. Alakerta. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1993. Peltometsäviljely tuo toivon Afrikan maatalouteen. Pohjolan Sanomat 24.8.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Peltometsäviljelystä apu Afrikan maatalouspulmiin. Etelä-Suomen Sanomat. 11.12.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Perhemetsätalouden vastaisku. Karjalan Maa 31.12.1993. Alakerta. (käsikirjoitus PDF)

Pohjonen, V. 1993. Pientalojen ja maatilojen puulämmitys nykyaikaan. Etelä-Suomen Sanomat. 14.7.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Pientalojen puulämmitys uuteen aikaan. Salon Seudun Sanomat. 13.7.1993. Mielipide.

Pohjonen, V. 1993. Pitäisikö metsätalouden pohjavirtaa kääntää? Kainuun Sanomat. 8.4.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Plusmetsätilallinen lämmittää ensiharvennusmännyllä. Kolumni. 5.8.1993. Metsälehti N:o15:5.

Pohjonen, V. 1993. Pohjois-Karjalaan energiatavoitteinen puunjalostusohjelma. Karjalainen. 21.1.1993. Alakerta.

Pohjonen, V. 1993. Pohjois-Karjalaan energiatavoitteinen puunjalostusohjelma. Puun energiakäyttöä koskeva tilaisuus Ilomantsissa. 14.1.1993. Esitelmä. 5 s.

Pohjonen, V. 1993. Puhalletaan samaan hiileen! Puu ja turve Lapin energiahuollossa. Pohjolan Sanomat 2.4.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Puu energialähteenä - metsät työllistäjänä. Esitelmä Polvijärven metsänhoitoyhdistyksen ja kunnan järjestämässä tilaisuudessa. 2.3.1993. 4 s. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1993. Puu energialähteenä 1990-luvulla. Ilmansuojelu-uutiset 2/93:8-13.

Pohjonen, V. 1993. Puu energianlähteenä. Mikkelin seudun metsänhoitoyhdistys. Viihteelliset metsäiltamat Norolon nuorisoseuratalolla Mikkelin maalaiskunnassa 19.3.1993. Esitelmä. 5 s. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1993. Puu energianlähteenä. Seminaari: 'Puu, tulevaisuuden energialähde Ivalossa'. Ivalo 21.1.1993. Esitelmä. 4 s.

Pohjonen, V. 1993. Puu ja biomassa energialähteenä - bioenergia ekoteollisuuden tuotteena ja voimanlähteenä. Vierailuluento 23.11.1993 Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksella. 6 s.

Pohjonen, V. 1993. Puu ja turve Lapin energiahuollossa. Peräpohjolan opisto. Seminaari: Luottamustehtävä ja alueellinen yhteistyö. 25.3.1993. Esitelmä. 4 s.

Pohjonen, V. 1993. Puu ja turve 1990-luvun energialähteenä. Turve- ja puuenergia - Kuusamon mahdollisuudet. Kuusamon virastotalo 25.2.1993. Esitelmä. 4 s.

Pohjonen, V. 1993. Puu lämmön lähteenä. Metsäpäivä Kullaan metsä- ja puutalousoppilaitoksella 2.10.1993. Esitelmä. 3 s.

Pohjonen, V. 1993. Puu on tulevaisuuden ehtymätön energialähde. Pohjolan Sanomat 30.1.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Puu, puuvoima ja metsät kansakunnan voimavarana. Keskustan Kuopion kunnallisjärjestön syyskokous 13.10.1993. Esitelmä. 3 s.

Pohjonen, V. 1993. Puu työllistää parhaiten. Ilta-Sanomat. 10.2.1993. Vapaa sana. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1993. Puuenergia ympäristöystävällisin ja työllistävin vaihtoehto. Iisalmen Sanomat. 4.1.1993. Alakerta.

Pohjonen, V. 1993. Puuenergian käyttö kansantaloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Esitelmä energiaseminaarissa Orivedellä. 13.10.1993. 3 s.

Pohjonen, V. 1993. Puuenergiasta tuloa tilalle ja vaurautta valtakuntaan. Esitelmä Päijät-Hämeen Maaseutukeskuksen syyskokouksessa Asikkalassa 1.12.1993. 4 s.

Pohjonen, V. 1993. Puulle löytyy lisää käyttöä. Iisalmen Sanomat 13.10.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Puulle saatava lisää käyttöä. Salon Seudun Sanomat. 10.9.1993. Tätä mieltä.

Pohjonen, V. 1993. Puulämmityskö kallista? Keskipohjanmaa. 15.7.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Puun energiakäyttö alkaa pientaloista. Pohjolan Sanomat. 16.6.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Puun energiakäyttö pientaloista kyläkouluihin. Bioenergiaseminaari. Viking terminal Cinderella. Esitelmä Helsingissä 23.11.1993. 4 s.

Pohjonen, V. 1993. Puun energiakäyttöä maatiloille ja pientaloihin. Kotimaisen energian lisäkäytön tehostamistilaisuus Kontiolahden Jakokoskella 20.4.1993. Esitelmä. 3 s. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1993. Puun energiakäytöllä on monta ulottuvuutta. Esitelmä Tuusniemen Miesten Kerhossa 14.9.1993. 4 s.

Pohjonen, V. 1993. Puun energiakäytöllä voi korvata kivihiiltä. Hämeen Sanomat 23.11.1993. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 1993. Puun energiakäytön aluetaloudelliset vaikutukset. Puu- ja energiapäivät Ruukissa. 19.4.1993. Esitelmä. 5 s.

Pohjonen, V. 1993. Puun energiakäytön lisääminen on koko kansakunnan etu. Länsi-Savo. 28.3.1993. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1993. Puun energiakäytön lisäämismahdollisuudet. Maakunnan ympäristöpäivä Liedossa 8.10.1993. Esitelmä. 3 s.

Pohjonen, V. 1993. Puun energiakäytön mahdollisuudet Uudenmaan-Hämeen alueella. Maakunnan metsäpäivä Vihdissä 11.10.1993. Esitelmä. 2 s.

Pohjonen, V. 1993. Puun käyttö polttoaineena - mitä vaihtoehtoja polttopuu tarjoaa energiatuotannolle. Puu-Suomi-Projekti Satakunta. Puuenergia-teemapäivä Porissa 19.1.1993. Esitelmä 5 s.

Pohjonen, V. 1993. Puun käyttöä puunjalostuksessa ja energiatuotannossa voi lisätä. Esitelmätilaisuus Pyhäselän kunnassa 1.9.1993. Esitelmä. 4 s.

Pohjonen, V. 1993. Puun käyttöä voi lisätä läänin energian tuotannossa. Länsi-Savo. 17.7.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Puun lisäkäyttö on koko kansakunnan etu. Oma Maa 39(50):3-4. 30.12.1993.

Pohjonen, V. 1993. Puun merkitys kansantaloudessa kasvaa. Turun Sanomat 3.11.1993. Alakerta.

Pohjonen, V. 1993. Puu- ja turvevoimaa on kehitettävä yhdessä. Esitelmä Kotimaisten energialähteiden käyttöä koskevassa tilaisuudessa Outokummun valtuustosalissa 27.1.1993. 4 s.

Pohjonen, V. 1993. Puu- ja turvevoimaa on kehitettävä yhdessä. Lapin Kansa. 4.4.1993. Alakerta.

Pohjonen, V. 1993. Puunkäytön tehostamismahdollisuuksia - kohti energiatavoitteista puunjalostusohjelmaa. Eteläpohjanmaan puuvarojen käytön tehostamista koskeva seminaari 4.1.1993. Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto. Seinäjoki. Esitelmä. 5 s.

Pohjonen, V. 1993. Puuta energiakäyttöön Uudenmaan-Hämeen alueella. Riihimäen Sanomat. 10.11.1993. Alakerta.

Pohjonen, V. 1993. Puuvarat ja energia. Kainuun Metsäpäivä 93. Ristijärvi 30.9.1993. Esitelmä. 4 s.

Pohjonen, V. 1993. Puuvoima haastaa hiilivoiman. Ilta-Sanomat 11.12.1993. Vapaa sana.

Pohjonen, V. 1993. Puuvoima haastaa kivihiilen. Keskipohjanmaa 19.11.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Puuvoima ja ekoteollinen metsätalous. Vierailuluento Helsingin yliopiston toimittajakurssilla 25.10.1993. 5 s.

Pohjonen, V. 1993. Puuvoima korvaa kivihiiltä - uusi biovoimala merkittävä avaus. Kymen Sanomat. 31.12.1993. Näkökulma.

Pohjonen, V. 1993. Puuvoima on energian säästöä ja kotimaisuutta. Käsikirjoitus. 5.1.1993.

Pohjonen, V. 1993. Puuvoima on kestävintä kehitystä. Länsi-Savo 3.1.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Puuvoima on kotimaista. Iisalmen Sanomat 23.3.1993. Alakerta.

Pohjonen, V. 1993. Puuvoima on kotimaista aurinkotaloutta. Liitto. 27.5.1993. Artikkeli.

Pohjonen, V. 1993. Puuvoima on Länsi-Suomen paras työllistäjä. Lalli. 12.8.1993. Kolumni.

Pohjonen, V. 1993. Puuvoima on paras työllistäjä. Demari. 28.7.1993. Artikkeli.

Pohjonen, V. 1993. Puuvoima panostaa kotimaiseen tuotantoon. Pihtiputaan maaseutuinstituutti. Kotimaisen energian hyväksikäyttö -kurssi. 11.3.1993. Esitelmä. 5 s. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1993. Puuvoima työllistää ekoteollista Suomea. Suomen Kuvalehti No 21. 28.5.1993. Puheenvuoro.

Pohjonen, V. 1993. Puuvoima työllistää parhaiten. Alakerta -artikkeli. Lapin Kansa. 23.8.1993.

Pohjonen, V. 1993. Puuvoima yleistyy ja luo työtä myös Pohjois-Savossa. Savon Sanomat. 27.7.1993. Alakerta.

Pohjonen, V. 1993. Puuvoimalla edelleen ylittämättömät edut. Maaseudun Tulevaisuus. 10.8.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Puuvoiman hinta kestää kilpailun. Suomenmaa 5.2.1993. Mielipiteet.

Pohjonen, V. 1993. Puuvoiman lisäämisen mahdollisuudet Itä-Suomessa. Puuvoima 2/1993. Itä-Suomen Puuvoima-projektin tiedote. Pääkirjoitus.

Pohjonen, V. 1993. Puuvoiman suuri haaste. Suomenmaa 27.8.1993. Mielipiteet.

Pohjonen, V. 1993. Puuvoiman tuotanto voi maassamme kasvaa. Länsi-Suomi 16.11.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Puuvoimasta kilpailuetumme - energiapuu voi korvata metsäteollisuuden ja kaukolämmityksen kasvihuonepolttoaineita. Esitelmämoniste Keuruun metsänhoitoyhdistyksen syyskokouksessa 10.12.1993. 1 s.

Pohjonen, V. 1993. P-Karjalasta suljetun kierron metsätalouden mallimaakunta. Karjalan Maa. 31.8.1993. Alakerta.

Pohjonen, V. 1993. Rion kokouksen suositukset sopivat Suomelle: uusiutuvat luonnonvarat ovat edelleen vaurautemme perusta. Oma Maa 39(10):3. 18.3.1993. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1993. Ruotsi uranuurtajana: Pelto tuottamaan haketta. Iisalmen Sanomat 22.12.1993. Alakerta

Pohjonen, V. 1993. Saha ja biovoimala samalle tontille. Voima- ja metsätaloutta kannattaa kehittää yhdessä. Turun Sanomat 3.2.1993. Alakerta.

Pohjonen, V. 1993. Skogsbränsle - en möjlighet. Inhemsk energi. Seminarium. Ekenenäs Forstinstitut. 27.-29.10.1993. Föredrag. 5 s.

Pohjonen, V. 1993. Sotkamon alue voi lisätä puuvoiman tuotantoa. Sotkamo-lehti. 17.8.1993. Kommentti.

Pohjonen, V. 1993. Suomen metsätalous ekoteollisuuteen. Salon Seudun Sanomat 11.11.1993. Tätä mieltä.

Pohjonen, V. 1993. Sydän-Hämeessä puisevimmat metsät. Aamulehti 8.4.1993. Alakerta.

Pohjonen, V. 1993. Talous, työllisyys ja ympäristö puoltavat Sydän-Hämeen puuvarojen hyödyntämistä. Tiedotustilaisuus Aitoon Honkalassa. Pälkäne 6.3.1993. Alustus. 5 s. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1993. Tulisiko kivihiilestä luopua?. Kainuun Sanomat 10.12.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Turve kasvaa biovoimaksi. Aamulehti. 15.7.1993. Alakerta.

Pohjonen, V. 1993. Turveteollisuudesta biovoimateollisuuteen. Keskipohjanmaa. 23.5.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Uudet energiatuotantotavat ja valtioneuvoston periaatepäätös ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta. Lausunto valtiovarainministeriön kauppa- ja teollisuusjaostolle. 6.5.1993. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1993. Vihreä metsä- ja elintarviketeollisuus sulkee aineen kierrot. Politiikan Puntari 2/93:5. (Blogspot) (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1993. Vihreyden teollistaminen alkaa sahoilta. Liitto. 30.7.1993. Artikkeli.

Pohjonen, V. 1993. Varkaus kehittää ja tuottaa puuvoimaa. Warkauden lehti 20.7.1993. Artikkeli.

Pohjonen, V. 1993. Vauhtia puuvoimaan. Karjalan Maa. 9.11.1993. Alakerta.

Pohjonen, V. 1993. Vauhtia puuvoimaan. Metsälehti 5/1993. Kolumni. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1993. Vauhtia puuvoimaan. Puun hyötykäyttö. Esitelmätilaisuus Ilomantsissa 4.11.1993. Esitelmä 4 s.

Pohjonen, V. 1993. Voimaa metsästä ja pellosta. Keskisuomalainen. 29.7.1993. Yliö.

Pohjonen, V. 1993. Yksityismetsät - energiapuun tuotanto ja käyttö. Metsäntutkimuspäivä. Jämsä 28.10.1993. Esitelmä. 5 s.

Pohjonen, V., Alatalo, V. & Leppänen, M. 1993. Production de plants forestiers, systemes d'information forestiere et exploitation forestiere en Tunisie. Etude de faisabilité su la base d'un tour en Tunisie du 15 au 23 septembre 1993. Enso Forest Development Oy Ltd. 69 p.

Pohjonen, V., Alatalo, V. & Leppänen, M. 1993. Seedling production, forest information systems and forest exploitation in Tunisia. Feasibility study based on a field mission to Tunisia on 15-23 September 1993. Enso Forest Development Oy Ltd. 65 p. + 9 Annexes.

Pohjonen, V., Hartikainen, T., Honkanen, A., Korhonen, K. & Villa, A. 1993. Puuvoiman lähteet *ja nielut Itä-Suomessa. Itä-Suomen Puuvoima-projekti. Itä-Suomen maakuntayhtymä. Mikkeli. 39 s. + 4 liitettä. ISBN 951-9124-82-9.

Pohjonen, V., Harstela, P., Hartikainen, T., Hirvelä, H., Kaulamo, O., Niemeläinen, P., Puhakka, M. & Villa, A. 1993. Itä-Suomen puuvoimaohjelma vuoteen 2000. Itä-Suomen Puuvoima-projekti. Itä-Suomen maakuntayhtymä. Mikkeli. 91 s. + 2 liitettä. ISBN 951-9124-82-9.

Pukkala, T. & Pohjonen, V. 1993. Yield of Cupressus lusitanica in Ethiopia. Silva Fennica 27(3):195-207. (PDF)

Pukkala, T. & Pohjonen, V. 1993. Yield of Cupressus lusitanica in Ethiopia. E. Afr.Agric.For.J. (1993) 59(1), 57-73.

 

1992

Pohjonen, V. 1992. Aarnimetsien ohjelma ja energiatavoitteinen metsänkasvatus Pohjois-Karjalassa. Alustus vanhojen metsien suojeluohjelmaa käsittelevässä yleisötilaisuudessa Joensuun yliopistossa 13.11.1992. 2 s.

Pohjonen, V. 1992. Bioenergia – energiapuu – kotimainen energia. Muistio pääministeri Esko Aholle. Kannuksen Metsäntutkimusasema. 24.2.1992. 2 s. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1992. Bioenergia on Suomen rikkain, käyttämätön luonnonvara. Suomen luonnonsuojeluliiton tiedotustilaisuus Eduskunnassa. 2.4.1992. Esitelmä. 5 s.

Pohjonen, V. 1992. Bioenergian tuotanto ja kansakunnan vauraus. Pohjois-Karjalan Maatalouskeskuksen kevätkokous Nurmeksessa 15.6.1992. Esitelmä. 2 s.

Pohjonen, V. 1992. Biomassan ja maakaasun synergia. Energiaseminaari Eduskunnassa 7.4.1992. Esitelmä. 8 s.

Pohjonen, V. 1992. Biomassapaju pellonkäytön vaihtoehtona. Suomen Maataloustieteellisen Seuran kokous, Viikki, Helsinki 26.10.1992. Esitelmä. 5 s.

Pohjonen, V. 1992. Biomassapaju torjuu maatalouden ylituotantoa. Aamulehti. 23.6.1992. Alakerta.

Pohjonen, V. 1992. Biopolttoaineilla kasvihuoneilmiötä vastaan. Kolumni. Tulevaisuustalkoot 1/1992. MTK. 1 s.

Pohjonen, V. 1992. Development of oil, forest and total energy use in Finland after the energy crises. IEA Workshop. Ilomantsi 18.-19.5.1992. Lecture. 9 p.

Pohjonen, V. 1992. Energiahakkuista ratkaisu ensiharvennuksiin. Etelä-Saimaa 29.12.1992. Yliö.

Pohjonen, V. 1992. Energiahakkuita ensiharvennuksiin. Etelä-Suomen Sanomat. 22.8.1992. Yliö.

Pohjonen, V. 1992. Energiametsistä ratkaisu kasvihuoneilmiöön. Metsä ja Puu 1/92:17-19.

Pohjonen, V. 1992. Energiapaju vaihtoehtoisena viljelyskasvina. Eduskunta, maa- ja metsätalousvaliokunta. 14.5.1992. Esitelmä. 18 s.

Pohjonen, V. 1992. Energiavalinta uusiin puihin. Yliöartikkeli. Pohjolan Sanomat. 14.11.1992.

Pohjonen, V. 1992. Forest energy - Finnish solution. Lecture in the Parliament auditorium 20.10.1992. 12 p.

Pohjonen, V. 1992. Forestry development in Northern Iran. Prefeasibility study. Enso Forest Development Oy Ltd. Tehran and Helsinki. 52 p. + 1 Annex.

Pohjonen, V. 1992. Globaali ilmastonmuutos ja puunkäyttö energiamuotona. Suomen energiaratkaisut ja ihmiskunnan tulevaisuus - seminaari 28.-29.3.1992 Kellokoskella. Esitelmä. 5 s.

Pohjonen, V. 1992. Harvennusmetsiin energiahakkuita. Hämeen Sanomat 15.10.1992. Yliö.

Pohjonen, V. 1992. Kansantaloutemme valttikortti on metsässä, saha- ja metsäteollisuudessa, ja bioenergia - voimataloudessa. Oma Maa 30.12.1992. 38(50):4-6.

Pohjonen, V. 1992. Karjalan ekologinen käytävä. Kontiainen. Kontiolahden kunnan henkilöstölehti 3/92. s. 6. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1992. Kestävä kehitys. Uudistuva maaseutu ja uudistuva energia. 13.6.1992. Esitelmä Muhoksen maatalousoppilaitoksella. 20 s.

Pohjonen, V. 1992. Kotimainen energia uuteen harkintaan. Käsikirjoitus. 19.12.1992.

Pohjonen, V. 1992. Maakunnallinen sahateollisuus yhdistettävä energian tuotantoon. Kommenttipuheenvuoro Pohjois-Karjalan lääninhallituksen järjestämässä seminaarissa "Energiatuotannon tulevaisuuden näkymät". 27.10.1992. 2 s.

Pohjonen, V. 1992. Maatiloista puuvoiman perustuottajia. Esitelmä Enon maataloustuottajien ja metsänhoitoyhdistyksen tilaisuudessa. 27.2.1992.

Pohjonen, V. 1992. Maatiloista puuvoiman perustuottajia. Kainuun Sanomat 29.2.1992. Yliö.

Pohjonen, V. 1992. Metsien häviäminen johti Etiopian nälänhätään. Esitelmä UNICEFin yleisötilaisuudessa Joensuussa 1.12.1992. 5 s.

Pohjonen, V. 1992. Metsien kokonaisvaltainen hyödyntäminen. 25.11.1992. Esitelmä "Metsät läänin voimavarana" -seminaarissa Kuopiossa. 6 s.

Pohjonen, V. 1992. Metsissä lahoaa miljoonia kuutioita energiapuuta. Puuvoiman merkitys kasvaa 1990-luvulla. Turun Sanomat. 11.8.1992. Yliö.

Pohjonen, V. 1992. Metsä on kestävän vaurauden perusta. Keskipohjanmaa 24.7.1992. Yliö.

Pohjonen, V. 1992. Metsä- ja voimataloutta on kehitettävä yhdessä. Helsingin Sanomat. Mielipiteet. 12.11.1992.

Pohjonen, V. 1992. Metsät, energia ja maaseudun vauraus. esitelmä. Seminaari: Käytännön mallit (Pohjois)suomalaisen maaseudun kehittämiseksi. Tornio 7-9.8.1992. 4 s.

Pohjonen, V. 1992. Metsät ja energia Karjalan ekologisessa käytävässä. Forests and energy in the Karelian Arctic - An Attempt for a Regional Model. Esitelmä Lapin yliopiston Arktisen Keskuksen seminaarissa "Effects of Global Changes on Social Life in the Arctic. Rovaniemi 1.6.1992. 3 s. (Tiedote lehdistölle) (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1992. Metsään lankeaa ilmainen auringonsäteily. Aamulehti 22.10.1992. Alakerta.

Pohjonen, V. 1992. Mistä energiapuun tuotannossa on kysymys. Käsikirjoitus. 22.2.1992. (PDF-manuscript)

Pohjonen, V. 1992. Mitä puuvoiman lisäkäyttö merkitsee maaseudulle? Kuhmon energiaseminaari. 1.4.1992. Esitelmä. 6 s.

Pohjonen, V. 1992. Mitä puuvoiman lisäkäyttö merkitsee työllisyydelle? Pohjolan Sanomat. 7.3.1992. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1992. Muuttaisimme metsään? Puhemoniste Joensuun metsäylioppilaiden 10-vuotisjuhlassa 22.10.1993. 6 s.

Pohjonen, V. 1992. Nordic Sahel Group Meeting in Helsinki 1.-2.9.1992. Rapporteur´s summary. Ministry for Foreign Affairs. Helsinki. 14 p.

Pohjonen, V. 1992. Peltometsäviljely. Kauanko Suomi elää metsästä? Suomi 75 -juhlavuoden valtakunnallinen metsäseminaari Joensuussa 11.6.1992. Esitelmä. 5 s.

Pohjonen, V. 1992. Peltometsäviljely Afrikassa. Unicef-Uutiset 2/92:9-10.

Pohjonen, V. 1992. Plantation forestry and contract farming for pulp fiber production in North-East Thailand. Feasibility study. Enso Forest Development Oy Ltd. 97 p. + 4 Annexes. (Wordpress)

Pohjonen, V. 1992. Polttopuuko vaarallista? Suomenmaa 3.7.1992. Mielipiteet.

Pohjonen, V. 1992. Puu ja turve ovat kestävän kehityksen ratkaisu. Pohjolan Sanomat 6.7.1992. Yliö.

Pohjonen, V. 1992. Puu on kotimaista perusvoimaa. Länsi-Savo. 28.4.1992. Yliö.

Pohjonen, V. 1992. Puu suomalaisena energiaratkaisuna. Vihreän eduskuntaryhmän seminaari Eduskunnan auditoriossa 20.10.1992. Esitelmä. 2 s.

Pohjonen, V. 1992. Puuenergia ja puuvoima. Puuenergian hyväksikäyttöä koskeva informaatiotilaisuus Nurmeksen kaupungissa 3.11.1992. Esitelmä. 3 s.

Pohjonen, V. 1992. Puun energiajalostuksella takaisin vaurauden aikaan. Kainuun Sanomat 16.7.1992. Yliö.

Pohjonen, V. 1992. Puun energiakäyttöä lisättävä myös etelärannikolla. Käsikirjoitus. 12.7.1992.

Pohjonen, V. 1992. Puun ja turpeen hyödyntäminen energian tuotannossa. Esitelmä. Metsätalousseminaari Vetelin Kemorassa 17.6.1992. 3 s.

Pohjonen, V. 1992. Puun käyttö ei lisää ulkomaista velkaa. Keskipohjanmaa 28.12.1992. Yliö.

Pohjonen, V. 1992. Puun mekaaninen jalostus - sivutuotteet energiaksi. Esitelmä. Puu-Suomi projektin seminaari Joensuussa 21.10.1992. 2 s.

Pohjonen, V. 1992. Puusta puhdasta sähköä. Kolumni. Metsälehti. n:o 9. 30.4.1992. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1992. Puusta saa puhdasta voimaa. Helsingin Sanomat. 27.10.1992. Mielipiteet.

Pohjonen, V. 1992. Puuta palamaan. Maaseudun Tulevaisuustalkoot. MTK:n 24. Lehdistöpäivät. Espoo 3.4.1992. Esitelmä. 13 s.

Pohjonen, V. 1992. Puuvoima ja kestävän kehityksen maaseutu. Esitelmä Muhoksen maatalousoppilaitoksella. 13.6.1992. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1992. Puuvoima säästää energiaa. Ilta-Sanomat. 16.12.1992. Vapaa sana.

Pohjonen, V. 1992. Puuvoima vähentää kasvihuoneilmiötä. Vihreä Lanka. 1.10.1992. Kommentti.

Pohjonen, V. 1992. Puuvoimaa energiapeliin. Metsälehti 1/92. 9.1.1992. Kolumni. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1992. Puuvoimaa Karjala-käytävään. Helsingin Sanomat. 9.7.1992. Mielipiteet.

Pohjonen, V. 1992. Puuvoimaa lähialueyhteistyöhön. Suomenmaa. 30.10.1992. Mielipiteet.

Pohjonen, V. 1992. Puuvoimalla ehtymättömän energian talouteen. Savon Sanomat. 1.8.1992. Alakerta.

Pohjonen, V. 1992. Puuvoimalla merkittävät edut 1990-luvulla. Pohjois-Karjalan metsälautakunnan ja Rääkkylän Metsänhoitoyhdistyksen järjestämä tiedotustilaisuus Rääkkylässä 9.6.1992. Esitelmämoniste. 6 s.

Pohjonen, V. 1992. Puuvoimalla uusia etuja 1990-luvulla. Keskipohjanmaa 22.5.1992. Yliö.

Pohjonen, V. 1992. Puuvoiman edut kasvavat 1990-luvulla. Lieksan kaupunki 20.5.1992. Esitelmämoniste. 7 s.

Pohjonen, V. 1992. Puuvoiman edut 1990-luvulla. Iisalmen Sanomat. 30.4.1992. Yliö.

Pohjonen, V. 1992. Puuvoiman edut 1990-luvulla. Esitelmätilaisuus Kuopion yliopiston Iisalmen toimipaikassa 28.4.1992. Esitelmä. 5 s.

Pohjonen, V. 1992. Puuvoiman valtit: ympäristö ja työllisyys. Muistio / esitelmä Pohjois-Karjalan kansanedustajille Joensuun yliopiston rehtorin järjestämässä tilaisuudessa 17.2.1992. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1992. Puuvoimasta ei syytä hellittää. Lalli. 20.5.1992. Artikkeli.

Pohjonen, V. 1992. Reclamation of degraded Southeast Asian forest lands. Draft Project Document II. 26.11.1992. World Bank. Washington, D.C. USA. 61 p. (Load PDF)

Pohjonen, V. 1992. Suomi johtava biopolttoaineen käyttäjä. Maaseudun Tulevaisuus 1.12.1992. Yliö.

Pohjonen, V. 1992. Talonpoikainen maanomistus torjuu nälkää Afrikassa. Maaseudun Tulevaisuus. 13.8.1992. Yliö.

Pohjonen, V. 1992. Terminalia sericea. Northern Namibia's hardy pioneer. Agroforestry today. 4(1):11. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1992. Tuotantovälineitä yhteiskunnalle. Suomenmaa. 16.10.1992. Mielipiteet.

Pohjonen, V. 1992. Ulkomaan velka ja energiapelin viimeinen kierros. Suomenmaa. 25.9.1992. Mielipiteet.

Pohjonen, V. 1992. Vaihtoehtona puuvoima. Maakuntaliittojen tilaisuus Eduskunnan auditoriossa 17.11.1992. Esitelmä. 3 s.

Pohjonen, V. 1992. Viljelypajusta vaihtoehto maatalouden sopeutumiselle. Biomassa sopii Vakka-Suomen pelloille. Turun Sanomat 21.3.1992. Alakerta.

Pohjonen, V. 1992. Ydinvoima ei nosta lamasta. Vihreä Lanka 15.10.1992. Kommentti.

Pohjonen, V. 1992. Ympäristö, työllisyys ja talous - puuvoiman valtit. Lapin Kansa 5.9.1992. Alakerta.

Pohjonen, V. 1992. Ympäristö, työllisyys ja talous - puuvoiman valtit. Vuotossoutu 29.-30.8.1992 Pelkosenniemellä. Esitelmä. 3 s.

Pohjonen, V. 1992. Ympäristöetu puuvoiman valtti. Helsingin Sanomat. Mielipide. 24.3.1992. (Blogspot) 

Pohjonen, V. & Pukkala, T. 1992. Juniperus procera Hocht ex. Endl. in Ethiopian forestry. Forest Ecol. Manage. 49:75-83.

Pohjonen, V. & Pukkala, T. 1992. Which eucalypt grows best in Ethiopian highlands? Biomass and Bioenergy. 1(4):193-195. (Load PDF)

Kortela, U., Kurronen, S., Pelkonen, P., Pohjonen, V., Pulliainen, K. & Virtanen, I. 1992. Kotimainen energia, metsätalous ja kansantaloutemme kehitys. 2.11.1992. Julkilausuma eduskuntaryhmien puheenjohtajille. 3 s.

Pukkala, T., Pohjonen, V. & Muinonen, E. 1992. Woody biomass density in the Tendelti area of the Central Sudan. in: Jaakkola, S., Päivinen, R., Pitkänen, J., Witt, R., Pukkala, T, Pohjonen, V. & Muinonen, E. (eds.). Assessment of tropical forests using satellite data. Silva Carelica 21:53-91 + 7 plates.

 

1991

Pohjonen, V. 1991. Aurinko-Ruotsissa lähdetty biomassan tielle. Yliöartikkeli. Helsingin Sanomat. 2.6.1991. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1991. Biomassa energialähteenä 1990-luvulla. Käsikirjoitus Vaihtoehto Ydinvoimalle - hankkeelle 17.1.1991. Web-teksti 7.11.2011. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 1991. Biomassapajusta non-food tuotannon vaihtoehto. Käsikirjoitus 25.11.1991. Web-teksti 2.2.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1991. Biomassasta apu kasvihuoneilmiöön. Energiapuu tulee taas. Savon Sanomat.

Pohjonen, V. 1991. East Caprivi forest management project. Draft Project Document II. Government of the Republic of Namibia. Finnish International Development Agency. Helsinki. 99. p.

Pohjonen, V. 1991. Energiapaju Ruotsissa ja Suomessa. Esitelmä. Non food-tuotanto ja muuttuva maatalous. Seinäjoki 16.10.1991. 6 s.

Pohjonen, V. 1991. Energiapelin viimeinen kierros. Käsikirjoitus 6.11.1991. Web-teksti 7.2.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1991. Energiataloutemme pehmeät vaihtoehdot. Esitelmä Nurmeksen luonnonsuojeluyhdistyksessä 8.3.1991. 9 s.

Pohjonen, V. 1991. Huomisen uudistuva energia. Käsikirjoitus 4.3.1991. Web-teksti 4.12.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1991. Järkevä säästäminen ja kotimaiset vaihtoehdot. 1990-luvun energiapolitiikkaa. Yliöartikkeli. Hämeen Sanomat. 1.3.1991.

Pohjonen, V. 1991. Kasvihuoneilmiö - miten se torjutaan ja millä hinnalla? Joensuun Metsäylioppilaat. Kurssijulkaisu 8. ss. 4-8.

Pohjonen, V. 1991. Kenaf, forests and cattle. Economic and ecological optimum in land use pattern for joint production of pulp fiber and livestock in the Northern Territory, Australia. Feasibility study. Enso Forest Development Oy Ltd. 96 p. + 3 Annexes.

Pohjonen, V. 1991. Lipsuiko ote kotimaisesta? Biomassa on edelleen merkittävin energiavaihtoehto. Yliöartikkeli. Pohjolan Sanomat 16.2.1991. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1991. Metsien osa kasvihuoneilmiössä. Käsikirjoitus. 31.12.1991. Web-teksti 2.2.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1991. Metsähengelle puhuri. Käsikirjoitus 27.2.1991. Web-teksti 3.12.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1991. National woody biomass resource inventory and management planning. Extended project profile. Government of the Republic of Namibia. Finnish International Development Agency. Helsinki. 10 p. + 3 Annexes.

Pohjonen, V. 1991. Operaatio metsänraja - vastaisku kasvihuoneilmiöön kehitysyhteistyönä. Käsikirjoitus 15.3.1991. Web-teksti 30.11.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1991. Operaatio metsänrajasta Suomen kehitysyhteistyön metsämarssi. Käsikirjoitus 27.2.1991. Web-teksti. 7.1.2017. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 1991. Pienpuun energiakäyttöä lisättävä. Turun Sanomat. 23.4.1991. Alakerta.

Pohjonen, V. 1991. Puu mukaan energiapeliin. Etelä-Suomen Sanomat. 21.11.1991. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1991. Puun energiakäyttö. Yhteiskuntasuunnittelun Seuran Energiapolitiikan Päivä 27.2.1991. Esitelmämoniste. 5 s.

Pohjonen, V. 1991. Puun energiakäyttö uuteen nousuun. Keskipohjanmaa. 11.3.1991. Yliö.

Pohjonen, V. 1991. Puun tuhkasta suljetun energiakierron lannoite. Käsikirjoitus. 18.11.1991.

Pohjonen, V. 1991. Puuvoima on suomalaista perusvoimaa. Kaleva. 19.11.1991. Yliö. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1991. Puuvoima mukaan energiapeliin. Käsikirjoitus 25.11.1991. Web-teksti 2.2.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1991. Puuvoima vastaan muut voimat. Artikkeli Näkökulma yliopistolta -palstalla. Karjalainen. 30.9.1991. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1991. Sahelin vihreä aalto. Käsikirjoitus 6.2.1991. Web-teksti14.12.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1991. Sanojen forst, forest ja metsä mytologiasta. Puhemoniste Joensuun metsäylioppilaiden vuosijuhlassa 23.10.1991. 12 s.

Pohjonen, V. 1991. Selection of species and clones for biomass willow forestry in Finland. Acta Forestalia Fennica 221:1-58. (Load larger PDF)

Pohjonen, V. 1991. Suomalaiset energiavaihtoehdot: säästö ja kotimaiset. Käsikirjoitus 16.3.1991. Web-teksti 3.12.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1991. Uudistuvaa biomassaa ei sovi unohtaa energialähteenä. Käsikirjoitus 8.2.1991. Web-teksti. 9.4.2018. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1991. Tuuli, aurinko ja biomassa. - Uudistuvien energiavarojen ratkaisu. Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri. Energiaseminaari Joensuussa 17.2.1991. Esitelmämoniste. 9 s. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1991. Uudistuvaa biomassaa ei sovi unohtaa energialähteenä. Etelä-Saimaa. 5.4.1991. Yliö. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1991. Viisas metsänhoito jarruttaa kasvihuoneilmiötä. Kasvavien metsien hoito ja uusien metsien viljely tuottavat tulosta. Alakerta -artikkeli. Aamulehti. 22.4.1991.

Pohjonen, V. 1991. Volume equations and volume tables of Juniperus procera Hocht. ex. Endl. Forest Ecol. Manage. 44:185-200.

Catterson, T., Pohjonen, V. & Sutomo. 1991. Mechanized nursery and plantation project in South Kalimantan, Indonesia. Phase IV. Report of the mid-term evaluation mission. FINNIDA, Helsinki - Ministry of Forestry, Jakarta. 50 p. + 8 Annexes.

Stiles, D., Pohjonen, V.M. & Weber, M. 1991. Reforestation. The Ethiopian experience 1984-1989. UNSO. Technical publication series No. 4. Spring 1991. 32 p.

 

1990

Pohjonen, V. 1990. Afrikan luonnonmetsät ja maatalous. Käsikirjoitus 27.11.1990. Web-teksti 7.12.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1990. Biomassa 1990-luvulla. Uutta auringon alla. Vaihtoehto ydinvoimalle 4/90. s. 2.

Pohjonen, V. 1990. Eukalyptus on Etiopian energiapuu. Radioesitelmä Viikon esitelmä -sarjassa. Moniste. 5 s. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1990. Kehitysmaiden luonnon kolmiodraama - väestökasvu, peltomaan tarve ja metsien häviö liittyvät erottamattomasti toisiinsa. Käsikirjoitus 17.8.1990. Web-teksti 9.2.2017. (Blogspot) 

Pohjonen, V. 1990. Kehitysmaiden metsien häviö - taustalla väestönkasvu ja ruoan tarve. Käsikirjoitus 17.8.1990. Web-teksti 7.1.2017. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1990. Metsien häviäminen johti Etiopian nälänhätään. Radioesitelmä Viikon esitelmä -sarjassa. Moniste. 5 s. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1990. Metsien hävitys vei Etiopian ahdinkoon. Käsikirjoitus 17.1.1990. Web-teksti 22.11.2016.

Pohjonen, V. 1990. Metsitys torjuu Etiopian ympäristövaurioita. WEB-artikkeli. Laadittu 13.2.1990. Verkkoon 20.5.2012. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1990. Metsänhoidon vastaisku. Yliöartikkeli. Kaleva. 10.3.1990. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1990. Metsäntutkijat puhuneet - kapula poliitikoilla. Käsikirjoitus 28.2.1990. Web-teksti 22.11.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1990. Miten metsien häviö vaikuttaa kasvihuoneilmiöön? Käsikirjoitus 26.4.1990. Web-artikkeli 21.11.2016. (Blogspot).

Pohjonen, V. 1990. Miksi kehitysmaiden metsät häviävät. Käsikirjoitus. 8.8.1990. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1990. Mistä on kysymys eukalyptuksen viljelyssä? Teollisuuden Metsäviesti 2/1990:26-30. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1990. Peltometsäviljely kehitysmaissa. Käsikirjoitus 18.8.1990. Web-teksti 27.11.2011. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1990. Peltometsäviljelyllä vihreyttä Afrikkaan. Alakerta. Aamulehti. 23.2.1990. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1990. Puunkasvatusta on lisättävä. Puuvartisessa biomassassa on ihmiskunnan toivo. Yliöartikkeli. Turun Sanomat 13.3.1990.

Pohjonen, V. 1990. Rakastanko metsäveroa? Käsikirjoitus 13.2.1990. Web-teksti 13.12.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1990. Sudanin metsänviljely menee kyliin. Yliöartikkeli. Helsingin Sanomat 31.3.1990.

Pohjonen, V. 1990. Suomi on tulevaisuuden vauras pienmetsätalouden maa. Käsikirjoitus. 29.1.1990. (Blogspot).

Pohjonen, V. 1990. Vad är det fråga om vid odling av eukalyptus? Skogsaktuellt 2/1990:26-30.

Pohjonen, V. 1990. Valkoisen Niilin vihreä aalto. Käsikirjoitus 18.8.1990. Web-teksti 30.11.2016. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1990. Vieraita puulajeja hyödynnetään menestyksellisesti kaikkialla. Mielipidesivu. Helsingin Sanomat. 27.3.1990. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1990. White Nile reforestation. Ten years of the Sudan-Finland forestry programme. Developm. Journal. Launch issue:16-17.

Pohjonen, V. 1990. Ympäristö ja kehitys: Sudanin metsähanke. FINNIDA. Helsinki. 5 p.

Pohjonen, V., Aho, M., Finne, B., Siambango, B.S. & Silfverberg, K. 1990. Forestry development in Namibia. Report of the Project Identification Mission 22.10.1990 - 02.11.1990. FINNIDA, Helsinki.

Pohjonen, V. & Pukkala, T. 1990. Eucalyptus globulus in Ethiopian forestry. For. Ecol. Manage. 36:19-31. (PDF)

Pukkala, T. & Pohjonen, V. 1990. Use of linear programming in land use planning in the Ethiopian highlands. Silva Fennica 24(2):235-247. (Load PDF)

Pukkala, T. & Pohjonen, V. 1990. Yield models for Eucalyptus globulus fuelwood plantations in Ethiopia. Biomass 21:129-143.

 

1989

Pohjonen, V. 1989. Central nurseries development for industrial forest plantation. Appraisal on a Project proposal and project document. Nordic Development Fund. Helsinki. 53 p.

Pohjonen, V. 1989. East Usambara catchment forestry project. Appraisal on a Project Proposal and Project Document submitted for FINNIDA. Ministry for Foreign Affairs, Helsinki. 18 p.

Pohjonen, V. 1989. Energy forestry and use of biomass fuels in Ethiopia. Pyy, S. (Ed.) 1989. Strategies and means of development. University of Joensuu. Dept. of Social Policy and Sociology. Discussion Papers 9:83-95. ISBN 951-696-873-2.

Pohjonen, V. 1989. Establishment of fuelwood plantations in Ethiopia. University of Joensuu. Silva Carelica 14:1-388. ISBN 951-696-839-2.

Pohjonen, V. 1989. Eukalyptus - Etiopian energiapuu. Artikkeli. 8.9.1989. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1989. Metsityksen suuri linja. Kehitys-lehti 3/89:21-23. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1989. Opas puuvartisen biomassan maailmaan (kirja-arvostelu). Maatalous 10 (1989):196.

Pohjonen, V. 1989. Reforestation in Ethiopia. Mimeographed. 62 p.

Pukkala, T. & Pohjonen, V. 1989. Forest inventory and management planning in the fuelwood plantations of Ethiopia. University of Joensuu. Silva Carelica 13:1-110 + App. ISBN 951-696-817-1. (PDF)

Pukkala, T. & Pohjonen, V. 1989. Yield models for Ethiopian highland eucalypts. United Nations Sudano-Sahelian Office. New York. 53 p. (PDF)

 

1988

Pohjonen, V. 1988. Energy forestry and use of biomass fuels in Ethiopia. Paper presented in the International seminar on “Strategies and Means of Development: South and North” held in Nurmes, Finland on 4th – 7th August, 1988. 8 p. (PDF)

Pohjonen, V., Kettunen, L. & Varjo, U. 1988. The effects of climatic variations on agriculture in Finland. Introduction. In: Parry, M.L., Carter, T.R. & Konijn, N.T. (Eds.) 1988. The impact of climatic variations on agriculture. Vol 1: Assessments in cool temperate and cold regions. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. pp. 519-545. (Load PDF)

Pohjonen, V. & Pukkala, T. 1988. Energiametsätalous Etiopiassa. (Summary: Energy forestry in Ethiopia). Silva Carelica 12:197-206. ISBN 951-696-788-4. (PDF)

Pohjonen, V. & Pukkala, T. 1988. Growth of eucalypts in the Ethiopian highlands. Observations on semipermanent sample plots. Mimeographed. Ministry of Agriculture. Ethiopia. 12 p. + App.

Pohjonen, V. & Pukkala, T. 1988. Nazret Fuelwood Plantation Forest Management Plan for 1989-1994. United Nations Sudano-Sahelian Office. New York. 42 p. (PDF)

Pohjonen, V. & Pukkala, T. 1988. Profitability of establishing Eucalyptus globulus plantations in the Central Highlands of Ethiopia. Silva Fennica 22(4):307-321. (PDF)

Pukkala, T. & Pohjonen, V. 1988. Debre Birhan fuelwood plantation forest management plan. United Nations Sudano-Sahelian Office. New York. 24 p. + App + Maps. (Load PDF)

 

1987

Pohjonen, V. 1987. Etiopiassa palaa puuta enemmän kuin kasvaa. Etelä-Suomen Sanomat. 27.1.1987. Yliö.

Pohjonen, V. 1987. Salix "Aquatica Gigantea" and Salix x dasyclados Wimm. in biomass willow research. Silva Fennica 21(2):109-122.

Pohjonen, V. & Pukkala, T. 1987. Management tables for Eucalyptus globulus fuelwood plantations in Ethiopia. United Nations Sudano-Sahelian Office. New York. 92 p.

Alem Seged Hantal & Pohjonen, V.M. 1987. Terminal report on national institutional support and fuelwood plantation establishment in Dese (UNSO/ETH/83/X01). Addis Ababa. Ethiopia. 28 p.

Pukkala, T. & Pohjonen, V. 1987. Management planning system for Eucalyptus globulus plantation. United Nations Sudano-Sahelian Office. New York. 57 p. + 2 maps.

 

1986

Pohjonen, V. 1986. Eikö Etiopiankin ahdinko jo hellitä? Karjalainen. 25.7.1986. Yliö.

Pohjonen, V. 1986. Eukalyptus Etiopian energiapuu. Teollisuuden Metsäviesti. 5-6/1986:29-31.

Pohjonen, V. 1986. Etiopian polttopuutilanne epätoivoisen vaikea. Kaleva. 19.7.1986. Yliö.

Pohjonen, V. 1986. Metsien kato osasyy Etiopian nälänhätään. Aamulehti. 22.7.1986. Alakerta.

Pohjonen, V. 1986. Miksi kuivuus koettelee Etiopiaa? Salon Seudun Sanomat. 4.8.1986. Yliö.

Pohjonen, V. 1986. Sateet palaavat Etiopiaan. Keskipohjanmaa. 13.7.1986.

 

1985

Pohjonen, V. 1985. Aavikoituminen Etiopian ahdingon taustalla. Kainuun Sanomat. 9.12. 1985.

Pohjonen, V. 1985. Apua Afrikkaan kolmella tasolla: vehnää - lannoitteita - polttopuumetsityksiä. Kouvolan Sanomat. 7.10.1985. Alakerta.

Pohjonen, V. 1985. Eukalyptus Australiasta metsäpuuksi Etiopiaan. Karjalainen. 4.9.1985.

Pohjonen, V. 1985. Eukalyptus helpottaa Etiopian polttopuupulaa. Keskipohjanmaa 9.3.1985.

Pohjonen, V. 1985. Kasvuturve kasvattaa metsää kehitysmaissa. Metsitys pysäyttää eroosiota. Aamulehti 26.10.1985. Yliö.

Pohjonen, V. 1985. Metsien tuho nälänhädän taustalla. Pohjolan Sanomat 7.9.1987.

Pohjonen, V. 1985. Metsityksestä osaratkaisu Etiopian nälkään. Metsälehti N:o 5 14.3.1985. Artikkeli.

Pohjonen, V. 1985. Metsäkato tuo hädän - Suomikin voi auttaa Etiopiaa. Artikkeli. Ilkka. 23.11.1985. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1985. Projektin tausta. In: Hakkila, P. (toim. - ed.) 1985. Metsäenergian mahdollisuudet Suomessa. PERA-projektin väliraportti. Summary: The Potential of Forest Energy in Finland. Interim report of PERA project. Folia Forestalia 624:5-8.

Pohjonen, V. 1985. Saadaanko Sahelin katastrofi pysähtymään? Keskipohjanmaa 29.9.1985.

Pohjonen, V. 1985. Sateet Etiopialle elintärkeät. Etelä-Suomen Sanomat. 8.12.1985.

Pohjonen, V. 1985. Towards renewable energy in Northern Finland. In: Siuruainen, E. (Ed.). Ten Years of Work at Research Institute of Northern Finland. University of Oulu. A3:31-41. (PDF) (Blogspot)

Fraser, A. & Pohjonen, V. 1985. Economic cost-benefit analysis of UNSO-assisted Nazret, Debre Birhan and Dese fuelwood plantation projects. Memo. United-Nations Sudano-Sahelian Office, New York. 12 p.

 

1984

Pohjonen, V. 1984. Biomass production with willows - what did we know before the energy crisis? In Perttu, K. (Ed.). 1984. Ecology and management of forest biomass production systems. Dept. Ecol. & Environ. Res., Swed. Univ. Agric. Sci. Rep. 15:563-587.

Pohjonen, V. 1984. Biomassa - energiaa ja raaka-ainetta. Keskisuomalainen. 17.3.1984. Yliö.

Pohjonen, V. 1984. Biomassa ja energiaviljely. Salon Seudun Sanomat. 5.2.1984.

Pohjonen, V. 1984. Biomassa on edelleen energiavaihtoehto. Etelä-Saimaa. 9.4.1984. Yliö.

Pohjonen, V. 1984. Biomassan tuotanto - polttoaineeksi vai kemian teollisuuteen? Lapin Kansa. 19.1.1984. Yliö.

Pohjonen, V. 1984. Biomassan tuotannon vaihtoehdot. Moniste Metsäntutkimuslaitoksessa. 10 s.

Pohjonen, V. 1984. Energiaa. Ilkka. 15.4.1984. Artikkeli.

Pohjonen, V. 1984. Energiaa kasvien kautta. Aurinko on ehtymätön fuusiovoimala. Liitto. 23.2.1984. Yliö.

Pohjonen, V. 1984. Energiaa kasvien kautta. Biomassa - energiaa metsistä ja vainioilta. Liitto. 24.2. 1984. Yliö.

Pohjonen, V. 1984. Energiakriisin opetus - monialaisuus valttia. Savon Sanomat. 14.3.1984. Yliö.

Pohjonen, V. 1984. Energiametsien vaihtoehto. Kouvolan Sanomat. 8.3.1984. Yliö.

Pohjonen, V. 1984. Energiatalouden muutokset. Pohjolan Sanomat. 25.1.1984. Yliö.

Pohjonen, V. 1984. Energiavaihtoehdot edelleen puntarissa. Lapin Kansa. 10.3.1984. Yliö.

Pohjonen, V. 1984. Japani - metsien ja voimallisen metsätalouden maa. Teollisuuden Metsäviesti 1984/2:16-19. (PDF)

Pohjonen, V. 1984. Hakkeesta ei syytä hellittää. Turun Sanomat. 21.3.1984. Alakerta.

Pohjonen, V. 1984. Hakkuutähteessä energiareservi. Etelä-Saimaa. 13.2.1984. Alakerta.

Pohjonen, V. 1984. Happosateiden haittoja torjutaan puuntuhkalla. Kainuun Sanomat. 6.2.1984. Yliö.

Pohjonen, V. 1984. Hukkapuuopas. Yhdyspankki. Helsinki. 37 s.

Pohjonen, V. 1984. Lipsuuko ote kotimaisesta? Keskipohjanmaa. Maa- ja metsätalousliite, helmikuu 1984.

Pohjonen, V. 1984. Mistä energiametsätaloudessa on kyse? Kaleva. 19.1.1984. Yliö.

Pohjonen, V. 1984. Onko kasvuturpeeseen kiinnitetty riittävästi huomiota? Yliöartikkeli. Kaleva. 25.3.1984.

Pohjonen, V. 1984. Polttonesteiden uudet vaihtoehdot. Aamulehti. 14.1.1984. Yliö.

Pohjonen, V. 1984. Puun energiakäyttö vakiintunut - hukkapuulla voisi korvata neljänneksen tuontiöljystä. Karjalainen. 29.1.1984. Yliö.

Pohjonen, V. 1984. Suomi metsäenergian etulinjan maa. Länsi-Savo. 6.4.1984. Yliö.

Pohjonen, V. 1984. Turvetalous saavuttanut tasaisen kasvun vaiheen. Karjalainen. 17.3.1984. Yliö.

Pohjonen, V. 1984. Ydinvoima ja kivihiili vai kotimainen turve ja hake. Hämeen Sanomat. 21.1. 1984. Yliö.

 

1983

Pohjonen, V. 1983. Biomass production with willows - what did we know before the energy crisis? Workshop on the Nordic problems in energy forestry. The Finnish Forest Research Institute. Suonenjoki Forest Research Station 3.-4.3.1983. pp. 78-101. (Load PDF)

Pohjonen, V. 1983. Energiametsät ja hakkeen tuotanto. Sammanfattning: Energiskogar och flisproduktion. Haja-asutusalueiden talouselämä. Yhteispohjoismainen seminaari Vaasan korkeakoululla 17.-18.8.1982:102-108.

Pohjonen, V. 1983. Hakepuun hankinta energiametsänhoitoa. Vaasa. 29.1.1983.

Pohjonen, V. 1983. Impact of energy developments on the forestry and forest products sector in Finland. FAO/ECE. TIL/EFC/AC.2/1 Ad hoc meeting on the impact of energy developments on the forestry and forest products sector. Geneva, 2-4 May 1983. 12 p. (Load PDF)

Pohjonen, V. 1983. Growth, harvesting and processing of wood fuel in Finland. Proceed. IGT Symp. "Energy from biomass and wastes VII". January 24-28, 1983. Lake Buena Vista, Florida. pp. 235-263.

Pohjonen, V. 1983. PERA-projekti (Puu energiaraaka-aineena). Katsaus tavoitteisiin tutkimukseen ja rahoitukseen. PERA-projektin työmonisteita 1:1-12. Mimeo. The Finnish Forest Research Institute. Kannus Forest Research Station.

Pohjonen, V. 1983. Polttohake tullut jäädäkseen. Etelä-Suomen Sanomat. 14.1.1984. Yliö.

Pohjonen, V. 1983. Production of wood for energy. Highlights on Finnish Forest energy forest research in 1982. IEA / Forestry Energy Project. EC-meeting. Brussels, March 16-17, 1983. 12 p.

Pohjonen, V. 1983. Short-rotation forestry. Proceed. of the Finnish - Austrian Workshop on "Energy from Wood". 14.-16. November 1983. Vienna. pp. 35-65. (Load PDF)

Pohjonen, V. 1983. Suomalainen energiametsätutkimus ja kansainvälinen yhteistyö. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 120:21-22.

Pohjonen, V. & Näsi, M. 1983. Wet biomass as animal feed. Fodder as a by-product from energy forest. Forestry Energy Agreement. International Energy Agency. Programme Group B - Biomass growth and production. Report No. 1, 1983. 18 p.

Hannus, S. & Pohjonen, V. 1983. Prospects for the energy use of peat in the world. Resume: Perspectives pour l'utilization energetique de tourbe dans le monde. 12th Congress of the World Energy Conference. New Delhi, India. Sept. 18-23, 1983. pp. 35-65.

 

1982

Pohjonen, V. 1982. A fa nibt energiforras finnorszagban. A PERA-program 1981. IEA/Forestry Energy Program EC-gyules, Washington 1982, Marcius 11-12. 10 p. (in Hungarian).

Pohjonen, V. 1982. Combined peat - fuelwood production. Bioenergy research activities in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Proceed. of the Bioenergy Confer. October 13, Vettre, Norway. pp. 85-91. (Load PDF)

Pohjonen, V. 1982. Dieselin ennustus. Turun Sanomat. 24.3.1982.

Pohjonen, V. 1982. Energi från framtidens skogar. Skogsbruket 6:144-146.

Pohjonen, V. 11. Energiametsät ja hakkeen tuotanto. Sammanfattning: Energiskogar och flisproduktion. Haja-asutusalueiden talouselämä. Yhteispohjoismainen seminaari Vaasan korkeakoululla 17.-18.8.1982:102-108. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1982. Energiapajusta uusi viljelyskasvi Ylä-Savon maatiloille - tavoitteet ja menetelmät. Ylä-Savon kehittämisseminaari "Ylä-Savon kriittinen korkeakoulu". Iisalmi 19.3.1982. Mimeo. The Finnish Forest Research Institute. Kannus Forest Research Station. 2 p.

Pohjonen, V. 1982. Energiavaihtoehtoja tutkitaan. Metsäliiton Viesti. 3/1982:24-25.

Pohjonen, V. 1982. Energiekrise, Waldwirtschaft und Sonnenenergie. Sonderdruck aus Allgemeine Forst Zeitschrift 1982:23-24.

Pohjonen, V. 1982. Energivide ger hygglig komat - lövfoder mot ny renessans? Skogen 11:38-39.

Pohjonen, V. 1982. Halpeneva öljy ei saa lipsuttaa otetta turpeesta ja hakkeesta. Kainuun Sanomat. 13.3.1982.

Pohjonen, V. 1982. Paju viljelykasvina. Keskipohjanmaa. 31.3.1982.

Pohjonen, V. 1982. Pakettipellot ja suoalueet soveltuvat energiapajun viljelyyn. Helsingin Sanomat 14.4.1982. Yliö.

Pohjonen, V. 1982. Puun energiakäytön tutkimukset. Metsäbiomassan tuotanto perustutkimuksen näkökulmasta. Suomen Akatemia. Energia-alan perustutkimuksen päivät, Espoo 8.-9.11.1982. 8 s.

Pohjonen, V. 1982. Suota ei jätetä joutilaaksi. Pellervo 1982/4:40-42.

Pohjonen, V. 1982. Tansanian metsätalous - jalopuiden keräilyä, polttopuun myyntiä ja viljelymänniköitä. Metsäliiton Viesti 1982/1:16-18. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1982. Turpeennostoalueesta energiametsäksi. Vaalan suopäivät 8.3.1982. Mimeo. The Finnish Forest Research Institute. Kannus Forest Research Station. 6 p. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1982. Wood as an energy source in Finland. PERA-project 1982. IEA/Forestry Energy Project EC-Meeting, Washington, March 11-12, 1982. 10 p.

Pohjonen, V. 1982. 4H-kerholaiset vauhdittavat energiapajun viljelyä. 4H / Pajunviljely. Informaatio- ja palkintojenjakotilaisuus Kannuksessa 5.3.1982. Mimeo. The Finnish Forest Research Institute. Kannus Forest Research Station. 6 p. (Lataa PDF)

 

1981

Pohjonen, V. 1981. Auringonkukkaa tankkiin. Kasviöljykin kelpaa korvaavaksi polttonesteeksi. Kaleva. 15.11.1981. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1981. Aurinkoenergiaa kasvien kautta. Karjalan Maa. 5.2.1981. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1981. Biomass production - possibilities for northern latitudes. Mimeo. Canadian forestry group / Finland tour. Hyytiälä, University of Helsinki. 13.5.1981. 7 p. (Lataa PDF) (Blogspot)

Pohjonen, V. 1981. Biomassa produktion - en möjlighet på nordliga breddgrader? Nordkalottkommittens skogsexkursion. Tervola, Finland. 18.8.1981. Mimeo. The Finnish Forest Research Institute. Kannus Forest Research Station. 10 p.

Pohjonen, V. 1981. Energiakasveja etsitään. Pohjolan Sanomat. 5.3.1981. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1981. Energiakasvit ratkaisu aurinkosäteilyn varastoimiseen. Keskisuomalainen. 21.11.1981. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1981. Energiametsätalouden mahdollisuudet. Muistio Siikajokilaakson turvetoimikunnalle. 17.8.1981. Konekirjoite, 6 s. (pdf).

Pohjonen, V. 1981. Energiametsätalous ei enää haihattelua. Kainuun Sanomat. 17.2.1981. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1981. Energiametsätalous tarjoaa useita vaihtoehtoja. Keskisuomalainen. 9.2. 1981. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1981. Energiametsään kannattaa mennä. Votsi 3(1-2):8-10.

Pohjonen, V. 1981. Energiapaju hämmentää maamme metsätaloutta. Turun Sanomat. 29.3.1981. Yliö.

Pohjonen, V. 1981. Energiapaju on tulossa - paras 4H-paju Kullaalla. Lalli. 28.1.1981. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1981. Energiapajun viljelyn nykytilanne. Oma Maa 1981/4:4-5. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1981. Energiapajusta enemmän biomassaa. Vaasa. 12.12.1981. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1981. Energiapuun korjaamisesta metsänhoidollista hyötyä. Pohjolan Sanomat. 20.12.1981. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1981. Energiapuuta viljelmiltä. Summary: Energy wood from cultivations. PERA-symposio 3.-4.3.1981. Kokousesitelmät:297-303. Mimeo. The Finnish Forest Research Institute. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1981. Energiatalous katsoo metsiin - hukkapuun ja vesametsien sisältämä energia hyödyksi. Satakunnan Kansa. 6.3.1981. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1981. Framtidens energiskogar i Lappland. Nordkalottkommittens skogsexkursion. Tervola, Finland. 18.8.1981. Mimeo. The Finnish Forest Research Institute. Kannus Forest Researfcfh Station. 4 p. (Load PDF)

Pohjonen, V. 1981. High-grade fuel from energy willow farming. Woodpower. New perspectives on forest usage. Pergamon Press. New York. pp. 227-231.

Pohjonen, V. 1981. Hukkapuun korjuuopas. SYP. Helsinki. 41 s. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1981. Kasveista tulevaisuuden polttoneste. Karjalainen. 17.12.1981. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1981. Kasvit avuksi energiapulaan. Hämeen Sanomat. 13.1.1981. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1981. Kotimaisen energian tutkimus Kannuksessa. Kannuksen metsäkoulun tupaantuliaiset ja koulunuudistuksen nykyvaihetta käsittelevä seminaari Kannuksen metsäkoululla tiistaina 10.11.1981 klo 12:30. (Lataa PDF)   

Pohjonen, V. 1981. Kotimaisen energian tutkimus Kannuksessa. Keskipohjanmaa. 12.11.1981. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1981. Metsistä energiaa. Ilkka. 5.1.1981. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1981. Metsistä ratkaisu energiaongelmaan. Maaseudun Tulevaisuus. 3.11.1981. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1981. Metsäbiomassaa energiaksi ja rehuksi. Käytännön Maamies 1981/8:56-57.

Pohjonen, V. 1981. Metsäntutkija varoittelee takatalvesta. Öljykriisi ei ole ohi. Savon Sanomat. 29.11.1981. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1981. Metsäntutkimus uskoo omavaraisuuteen. Hukkapuulla öljyn tuonti neljännestä pienemmäksi. Liitto. 6.11.1981. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1981. Mitä kuuluu energiapajulle? Käytännön Maamies 1981/9:106-109.

Pohjonen, V. 1981. Paju on yksi vaihtoehto. Savon Sanomat. 18.3.1981. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1981. Pajun energiaviljely kehittyy. Etelä-Saimaa. 16.1.1981. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1981. Pellettiä vai metanolia - kotimaisen polttonesteen vaihtoehtoja haetaan. Liitto. 3.3.1981. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1981. Pienpuu energialähteeksi. Etelä-Suomen Sanomat. 12.3.1981. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1981. Polttoturpeen jälkeen energiapajua - polttoturvesoiden jälkihoitoa tutkitaan. Tiedotustilaisuus Rantsilan Palonevalla 17.8.1981. Mimeo. The Finnish Forest Research Institute. Kannus Research Station. 6 p. (PDF)

Pohjonen, V. 1981. Puusta lämpöenergiaa. Itä-Savo. 3.2.1981. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1981. Suonpohjat tuottamaan energiaa: toukokuussa pajunvesan pätkiä riveihin turpeeseen. Maaseudun Tulevaisuus. 25.8.1981. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1981. Turvetta ja energiapuuta riittää - pelletistä jalostettua biomassaa. Lapin Kansa. 18.2.1981. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1981. Uudistuvan energian haasteet. Aurinkoenergian valjastamiseen kehitettävä huokeita menetelmiä. Kaleva. 10.1.1981. Alakerta. (Lataa PDF)

Heino, E. & Pohjonen, V. 1981. Pajunviljelyopas. Suomen 4H-liitto. 16 s. (Lataa PDF)

Heino, E. & Pohjonen, V. 1981. 4H-kerholaisten osuus nopeakasvuisten pajukloonien löytämisessä ja pistokastuotannossa. Summary: The part played by 4H-club members in the search for fast growing willow clones and in the production of cuttings. PERA-symposio 3.-4.3.1981. Kokousesitelmät:365-374. Mimeo. The Finnish Forest Research Institute. (Lataa PDF)

Näsi, M. & Pohjonen, V. 1981. Green fodder from energy forest farming. J. Scient. Agric. Soc. Finl. 53:161-167. (Lataa PDF)

Siira, J., Heino, E. & Pohjonen, V. 1981. Harvinainen jokipaju - tulvarantojen vaeltaja. Summary: Salix triandra L., a rare inhabitant of alluvial river shores. Dendrol. Seur. Tied. 12(1):11-20.

 

1980

Pohjonen, V. 1980. Aurinkoenergia biopolttoaineeksi. Muistio - Käsikirjoitus. 15.5.1980. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1980. Aurinkoenergiaa metsäpuista. Etelä-Saimaa. 21.2.1980. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1980. Bioenergiaa auringosta. Kainuun Sanomat. 2.2.1980. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1980. Energiaa viljelemällä. Käytännön Maamies 2/1980:102-105. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1980. Energiametsä - keräilyä vai viljelyä. Keskipohjanmaa. 21.4.1980. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1980. Energiametsät ja energiaviljely. Tutkimus ja tekniikka 1980(2-3):28-32.

Pohjonen, V. 1980. Energiametsätutkimus ja Lappi. Summary: Energy Forestry Research in Lapland. Lapin Tutkimusseuran Vuosikirja XXI:29-32. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1980. Energiametsätalous. Kannuksen energiapäivät 5.-6.5.1980. Mimeo. The Finnish Forest Research Institute. Kannus Forest Research Station. 9 p.

Pohjonen, V. 1980. Energiametsätalous. Liitto. 10.4.1980. Yliö.

Pohjonen, V. 1980. Energiapajun viljelystä vanhoilla turvetuotantoalueilla. Summary: On the energy willow farming on the old peat industry areas. Suo 31(1):7-9. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1980. Energiapajun viljelystä saatu lupaavia tuloksia. Turun Sanomat. 10. 3.1980. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1980. Energiapajusta uusi viljelyskasvi maatiloille. Pelto-Pirkan Päiväntieto 26(1980):198-206. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1980. Energiapuun kasvatuksen näkymät. Metsäntutkimuslaitoksen tutkijapäivät. Mimeo. The Finnish Forest Research Institute. 11 p. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1980. Energiapuun viljely avaa uusia mahdollisuuksia. Savon Sanomat. 17.7. 1980. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1980. Energiapuuviljelmät - tulevaisuuden metsätaloutta. Metsäntutkimuslaitos. Muhoksen tutkimusaseman tiedonantoja 18:60-64. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1980. Energiaviljely sitoo auringon energiaa. Summary: Energy farming collects solar energy. Työtehoseuran metsätiedotus 3(316). 3 p. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1980. Energiaviljelyn haaste. Suomen Luonto 39(6-7):293-296. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1980. Energy forestry. Russian. (Load PDF)

Pohjonen, V. 1980. Energy willow farming on old peat industry areas. Proc. 6th Intern. Peat Congr. Duluth, USA. pp. 439-440. (Load PDF)

Pohjonen, V. 1980. Etanolia vai metanolia - kotimaisen polttonesteen vaihtoehtoja haetaan. Ilkka. 4.7.1980. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1980. Kotimaisen energian tielle. Nuorten Sarka. 35:12-13. (Blogspot)

Pohjonen, V. 1980. Paju on kannuksensa ansainnut. Pellervo 3/1980:42-47. (PDF)

Pohjonen, V. 1980. Pajulajeja kesytetään energiaviljelyyn. Keskisuomalainen. 6.5.1980. Yliö.

Pohjonen, V. 1980. Pajun energiaviljely - lupaus kehitysalueille. Kainuun Sanomat. 15.7.1980. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1980. Paljon typpeä eikä happamuus vaivaa - suonpohja on oivallinen energiapajun kasvualusta. Karjalainen. 1.2.1980. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1980. Polttonestettä aurinkoenergiasta. Keskisuomalainen. 1.2.1980. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1980. Polttonestettä biomassasta. Artikkeli Ihminen ja energia -sarjassa, n:o 17. Helsingin Sanomat. 2.2.1980. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1980. Puiden lyhytkiertoviljelyn mahdollisuudet Kainuussa. Kainuun Tieteen Päivä 2. 26.2.1980. Mimeo. The Finnish Forest Research Institute. Kannus Forest Research Station. 7 p. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1980. Reafforestation in East Africa - Exploration of the potential of Energy Forestry. OECD/DCD/80.25. Paris. 7 p.

Pohjonen, V. 1980. Solar energy through energy farming: goals. means and plans in Finnish energy forestry. UN/ECE SC. TECH./SEM. 7/R.G./Add 12, Julich, 9 p.

Pohjonen, V. 1980. Tuleeko kotimainen polttoneste? Pohjolan Sanomat. 13.4.1980. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1980. Tuuli, vesi vai aurinko? Vaihtoehtoja öljylle ja ydinvoimalle. Vaasa. 10.5.1980.

Pohjonen, V. 1980. Uuteen energia-aikakauteen. Lapin Kansa. 2.4.1980. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1980. Vaihtoehtoja öljylle - tuuli, vesi, kasvit. Etelä-Suomen Sanomat. 19. 1.1980. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1980. Vanhat turpeennostoalueet soveltuvat hyvin viljelyyn. Hämeen Sanomat. 22.1.1980. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1980. Vesivoima, tuuli, turve, olki ja vihreät kasvit kotoisia energialähteitä. Satakunnan Kansa. 13.2.1980. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1980. Viden skall "tämjas" till odlingsväxt. Skogsbruket 50(9):236-296. (Load PDF)

Pohjonen, V. 1980. 4H - pajut aurinkoenergiaa sitomaan. Käsikirjoitus Kymppi -lehteen. 15.8.1980. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1980. 700 000 000 000 000 000 joulea energiaa metsiin vuodessa. Maaseudun Tulevaisuus. 20.5.1980. Yliö.

Pohjonen, V. & Kauppi, P. 1980. High-grade fuel from energy willow farming. Manuscript. Web-text 7.1.2018. (PDF) (Blogspot)  

Pohjonen, V., Kauppi, P., Pelkonen, P. & Siren, G. 1980. Biotic solar energy - la biomasse. Le Bois et les Economies d'Energia 1980:7-15. (Load PDF)

Heino, E. & Pohjonen, V. 1980. Koripaju (Salix viminalis L.) ja sen käytöstä ja esiintymisestä Suomessa. Dendrol. Seur. Tied. 11(3):96-103. (Lataa PDF)

 

1979

Pohjonen, V. 1979. Aurinkoenergia ja energiaviljely. Keskipohjanmaa. 18.8.1979.

Pohjonen, V. 1979. Aurinkoenergia talteen energiaviljelyllä. Lapin Kansa. 1.9.1979. Yliö.

Pohjonen, V. 1979. Energiametsiä tutkitaan. Pohjolan Sanomat. 22.5.1979. Yliö.

Pohjonen, V. 1979. Energiametsätutkimus ja Lappi. Alustus Lapin tutkimusseuran vuosikokouksessa Kemijärvellä 22.5.1979. 

Pohjonen, V. 1979. Energiaviljely - 2000-luvun vaihtoehto Suomen maatalouteen. Maatalous - Agronomien yhdistyksen julkaisu 10.9.1979. 72(8-9):147-148. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1979. Energiaviljely ja Pohjois-Suomen omat mahdollisuudet. Pohjolan Sanomat. 5.8.1979.

Pohjonen, V. 1979. Energiaviljely on uusi vaihtoehto. Liitto. 9.8.1979. Yliö.

Pohjonen, V. 1979. Energiaviljelyllä kohti kestävää energiataloutta. Savon Sanomat. 11. 12.1979. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1979. Energiaviljelmiä vanhoille turpeennostoalueille. Kaleva. 15.12.1979. Yliö.

Pohjonen, V. 1979. Kannus - an example of a small Finnish county relying upon domestic fuel. Mimeo for IEA study tour. 28.9.1979. The Finnish Forest Research Institute. Kannus Forest Research Station. 3 p. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1979. Mitä on energiaviljely? Ilkka. 9.12.1979. Yliö. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1979. Piipsanneva - the oldest peat industry area in Northern Finland. Mimeo for IEA study tour. 28.9.1979. The Finnish Forest Research Institute. Kannus Research Station. 2 p.

 

1978

Kallinen, A., Pohjonen, V. & Pääkylä, T. 1978. Crop certainty of sugar beet in Finland. Acta Agric. Scand. 28:65-75. (PDF)

 

1977

Pohjonen, V. 1977. Metsäpuiden lyhytkiertoviljely. Tuloksia ensimmäisen vuoden kokeista Oulussa. Oulun yliopisto. Pohjois-Suomen tutkimuslaitos. Sarja C, N:o 8. 42 s. (PDF) (Blogspot)

Pohjonen, V. 1977. Turpeen käyttömahdollisuudet. Rovaniemen Turveteollisuusseminaari. Oulun yliopisto. Pohjois-Suomen tutkimuslaitos. Sarja C, N:o 11:34-39. (Lataa PDF) (Blogspot)

Hari, P., Pelkonen, P. Huhtamaa, M., Salminen, R. & Pohjonen, V. 1977. Equipement pour mesurer la lumiere incedente sur un couvert vegetal pour des etudes de photosynthese. Phytotronic Newsletter 16:20-28. (PDF)

Suomela, H., Pohjonen, V. & Pääkylä, T. 1977. Suomalaisen leipäviljan laatu eri maatalouskeskusten alueella vuosina 1966-1974. Helsingin yliopisto. Kasvinviljelytieteen laitos. Julkaisuja N:o 1. 20 s. + 13 kartaketta. (Lataa PDF)

 

1976

Pohjonen, V. 1976. Lyhytkiertoviljelyn mahdollisuudet Pohjois-Suomen vesottuvilla pakettipelloilla ja vesijättömailla. Väliraportti Suomen Itsenäisyyden Juhlavuoden Rahastolle, 30.9.1976. SITRA, Helsinki.

Pohjonen, V. 1976. Nurmirehujen tuotanto. Kirjassa "Tuottava maa". 3. Viljelijän tietokirja. Kotieläintuotanto: 78-94. Kirjayhtymä. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. 1976. Polttoturvetuotanto Lapissa. Yliöartikkeli. Pohjolan Sanomat. 8.1.1976. (PDF) (PDF2)

Pohjonen, V. 1976. Turpeen käyttöä koskevan tutkimustoiminnan kehittämisohjelma. Oulun yliopisto. Pohjois-Suomen Tutkimuslaitos. Sarja C, N:o 2. 35 s. (PDF)

Pohjonen, V. 1976. Turve - Pohjois-Suomen käyttämätön luonnonvara. Yliöartikkeli. Kaleva. 16.1.1976. (Lataa PDF)

Pohjonen, V. & Paatela, J. 1976. Optimum planting interval as affected by size distribution in potato yield. Acta Agric. Scand. 26:137-143. (PDF)

Hari, P., Pelkonen, P., Huhtamaa, M., Salminen, R. & Pohjonen, V. 1976. A new approach for measuring light inside the canopy in photosynthesis studies. Silva Fennica 10(2):94-102. (PDF)

Hari, P., Pelkonen, P., Huhtamaa, M., Salminen, R. & Pohjonen, V. 1976. Equipment for measuring light intensity inside the canopy in photosynthesis studies. XII International Botanical Congress, Leningrad, Section 8. Ecosystems: the problems of self-regulation and control. 16 p.

Kallinen, A., Pohjonen, V. & Pääkylä, T. 1976. On crop certainty. Acta Agric. Scand. 26:269-276. (PDF)

Kallinen, A., Pohjonen, V. & Pääkylä, T. 1976. Viljelyvarmuudesta. Maatalouden Tutkimuskeskus. Kasvinviljelylaitoksen Tiedote N:o 1. 38 s. (Lataa PDF)

Mukula, J., Rantanen, O., Lallukka, U. & Pohjonen, V. 1976. Rukiin viljelyvarmuus Suomessa 1950-1975. Maatalouden Tutkimuskeskus. Kasvinviljelylaitoksen Tiedote N:o 5, 77 s. (PDF)

 

1975

Pohjonen, V. 1975. A dynamic model for determining the optimum cutting schedule of Italian ryegrass. J. Scient. Agric. Soc. Finl. 47:71-137. (Dissert.). (Load PDF)

Pohjonen, V. 1975. Istutustiheys ja perunan sato. Käytännön Maamies 5/1975:18-19. (PDF)

Pohjonen, V. 1975. Italian raiheinän lannoituksesta Pohjois-Suomen turvemailla. Summary: On the fertilization of Italian ryegrass on cultivated peatlands in Northern Finland. Suo 26(3-4):61–64 (PDF).

Pohjonen, V. 1975. Soiden ja turpeen käytön suuntaviivat Pohjois-Suomessa. Käsikirjoitus. (PDF)

Suomela, H. & Pohjonen, V. 1975. Vetesorternas kvalitetsindex. Mimeo. University of Helsinki, Department of Plant Husbandry. 9 p. (PDF)

 

1974

Pohjonen, V. 1974. Istutustiheyden vaikutus eräiden lyhytkiertoviljelyn puulajien ensimmäisen vuoden satoon ja pituuskasvuun. Summary: Effect of spacing on the first year yield and height increment in some species undergoing short rotation culture. Silva Fenn. 8(2):115-127. (PDF) (Blogspot)

Pohjonen, V. & Paatela, J. 1974. Effect of planting interval and seed tuber size on the gross and net potato yield. Acta Agric. Scand. 24:126-130. (PDF)

 

1973

Pohjonen, V. & Hari, P. 1973. A dynamic model of Crop Growth Rate of Italian ryegrass after cutting. Acta Agric. Scand. 23:121-126. (PDF) (Blogspot)